ARK: Survival Evolved Wiki
Advertisement
Crafting Light.png Ten artykuł jest nadal tłumaczony.
Zawartość bądź struktura tej strony mogą się drastycznie zmienić w ciągu najbliższych kilku godzin lub dni.

Budowanie jest główną częścią gry ARK: Survival Evolved. Ścinając lasy pełne drzew, zdobywając metal i inne cenne surowce możesz tworzyć części do budowania wielkich wielopoziomowych struktur złożonych z zespolonych części, w tym ramp, belek, filarów, okien, drzwi, bram, klap, rur wodociągowych, kranów, generatorów, kabli, wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych i drabin pomiędzy wieloma innymi typami. Struktury posiadają system obciążenia, który może lec w gruzach jeśli odpowiednia ilość podparcia została zniszczona, więc wzmacnianie budynków jest ważne. Wszystkie struktury i przedmioty można pomalować by spersonalizować wygląd domu, jak również kłaść malowane piksel po pikselu znaki, billboardy tekstowe i inne obiekty dekoracyjne. Schronienie zmniejsza skutki skrajnej pogody i zapewnia ochronę dla ciebie i twoich zdobyczy!

Możesz obracać części budynku klikając przycisk (domyślnie E) podczas trybu rozmieszczenia.

Stopnie zaawansowania budowania[]

Jest siedem stopni zaawansowania budowania w ARK Survival Evolved. Każdy stopień ma odmienną wytrzymałość. Sprawdź listę stworzeń które mogą niszczyć struktury dla porównania podatności na obrażenia od różnych stworzeń wszystkich stopni struktur.

Słoma[]

Słoma jest najniższym poziomem budowania. Wszystkie Engramy związane z budowaniem ze słony mogą zostać odblokowane na 3 poziomie. Słomiane budowle są stosunkowo tanie, lecz nie oferują praktycznie żadnej ochrony przed innymi graczami i dinozaurami. Jeśli potrzeba przyzwoitej ochrony, zaleca się ulepszenie do drewnianego stopnia tak szybko jak to możliwe.

 • Słomiany Fundament
 • Słomiana Ściana
 • Słomiany Sufit
 • 20px Słomiany Dach
 • 20px Skośna Słomiana Ściana Prawa
 • 20px Skośna Słomiana Ściana Lewa
 • Słomiana Framuga
 • Słomiane Drzwi

Drewno[]

Drewno jest drugim poziomem budowania. Wszystkie Engramy na niezbędne drewniane budowle mogą zostać odblokowane na 10 poziomie (mimo tego, część mniej ważnych Engramów może być odblokowana na wyższych poziomach). Drewniane budynki są stosunkowo drogie i wymagają pomiędzy 20 a 80 drewna na każdą część. However wood provides much better protection than thatch against other players and dinosaurs since wood buildings can't be damaged by stone tools and have roughly 10 times as much hp.

 • Drewniany fundament
 • Drewniana ściana
 • Drewniany sufit
 • 20px Drewniana Framuga
 • Drewniane drzwi
 • Drewniane okno
 • Drewniana okiennica
 • Drewniany właz
 • Drewniana klapa
 • 20px Drewniana Drabina
 • Drewniany filar
 • Drewniana kładka
 • Brama dla dinozaurów
 • Wrota Dinozaurów
 • 20px Przekątna Drewniana ściana Prawa
 • 20px Przekątna Drewniana ściana Lewa
 • Drewniane zadaszenie
 • Drewniana rampa
 • Drewniany fundament ogrodzenia
 • 20px Drewniana Balustrada
 • Drewniane schody

Glina[]

Gliniane budynki są porównywalne z drewnianymi strukturami, mając tyle samo zdrowia i podobne cechy. Jednak Glina wymaga swojej odrębnej kategorii ze względu na swoją unikalną cechę zwiększonej ochrony przed hipotermią. Proszę mieć na uwadze, że ta forma gliny jest związana z engramami ze Spalonej Ziemi, a nie wariantem z Prymitywność Plus.

Kamień[]

Kamienne budynki mają taką samą wytrzymałość jak drewniane, lecz mają jedną znaczącą różnicę: kamienne budynki przyjmują jedynie 1 punkt obrażenia od metalowych narzędzi, w przeciwieństwie do drewnianych budynków, które przyjmują około 20 punktów obrażeń. W kamiennym stopniu zawarto struktury takie jak Wzmocnione Drewniane drzwi i Wzmocnione Wrota Dinozaurów.

 • Kamienny fundament
 • Kamienna ściana
 • Kamienny sufit
 • Kamienna framuga
 • 20px Wzmocnione Drewniane drzwi
 • Wzmocnione Okno
 • Kamienna okiennica
 • Kamienny właz
 • Wzmocniona Klapa
 • Kamienny filar
 • Kamienna brama dla dinozaurów
 • Wzmocnione Wrota Dinozaurów
 • 20px Przekątna Kamienna ściana Prawa
 • 20px Przekątna Kamienna ściana Lewa
 • Kamienne zadaszenie
 • Kamienna brama Behemota
 • Wzmocnione Wrota Behemota
 • Fundament ogrodzenia
 • Kamienna balustrada
 • Kamienne schody

Szklarnia[]

Szklarniowe części są specjalnymi częściami budynków używanych do wytworzenia szklarni przyspieszającej rozwój sadzonek. Te szaklne elementy są niezwykle słabe i nawet przyjmują obrażenia od uderzenia pięścią.

 • Szklarniowa Ściana
 • Szklarniowy Sufit
 • Szklarniowa Framuga
 • Szklarniowe Drzwi
 • Szklarniowe Okno
 • Szklarniowe Zadaszenie
 • Przekątna Szklarniowa Ściana Lewa
 • Przekątna Szklarniowa Ściana Prawa

Metal[]

Metalowe struktury mogą być niszczony tylko przy pomocy ładunków wybuchowych, 20x20px Tek-Karabinów i pocisków Tek-Siodeł. Ilość ładunków potrzebna do zniszczenia tych struktur jest olbrzymia, czyniąc metal materiałem wybieranym na ważne budynki.

 • 20px Metalowy Fundament
 • 20px Metalowa Ściana
 • 20px Metalowy Sufit
 • 20px Metalowa Framuga
 • Metalowe drzwi
 • 20px Metalowe Okno
 • 20px Metalowa Okiennica
 • 20px Metalowy Właz
 • 20px Metalowa Klapa
 • 20px Metalowa Drabina
 • 20px Metalowy Filar
 • 20px Metalowa Kładka
 • 20px Metalowa Brama dla dinozaurów
 • 20px Metalowe Wrota Dinozaurów
 • Przekątna Metalowa Ściana Prawa
 • Przekątna Metalowa Ściana Lewa
 • 20px Przekątne Metalowe Zadaszenie
 • 20px Metalowa Rampa
 • Brama Behemota
 • Wrota Behemota
 • 20px Metalowy Fundament ogrodzenia
 • 20px Metalowa Balustrada
 • 20px Metalowe Schody

Tek[]

 • Tek-Fundament
 • Tek-Ściana
 • Tek-Sufit
 • Tek-Framuga
 • Tek-Drzwi
 • Tek-Okno
 • Tek-Okiennica
 • Tek-Właz
 • Tek-Klapa
 • Tek-Drabina
 • Tek-Filar
 • Tek-Kładka
 • 20px Tek-Brama dla dinozaurów
 • Tek-Wrota Dinozaurów
 • Przekątna Tek-Ściana Prawa
 • Przekątna Tek-Ściana Lewa
 • Tek-Zadaszenie
 • Tek-Rampa
 • Tek-Brama Behemota
 • Tek-Wrota Behemota
 • 20px Tek-Fundament ogrodzenia
 • Tek-Balustrada
 • Tek-Schody
 • Komora próżniowa
 • Komora próżniowa z wejściem

Struktury Przechowujące[]

Struktury do Wytwarzania[]

Struktury Ogrodnicze[]

 • 20x20px Małe Pole Uprawne
 • 20x20px Średnie Pole Uprawne
 • 20x20px Duże Pole Uprawne
 • Kompostownik
 • Stone Irrigation Pipe - Inclined
 • Stone Irrigation Pipe - Intersection
 • Stone Irrigation Pipe - Straight
 • Stone Irrigation Pipe - Tap
 • Stone Irrigation Pipe - Vertical

Dodatkowe informacje[]

 • Structures in PvE have a per-structure allowed-demolish time since v180.0, by default: 4 days for thatch/small utility structures, 8 days days for wood, 12 days for stone, 16 days for metal, and since v255.0 tek for 35 days.
 • When placing structures any trees and rocks inside a 75-meter range that are removed will not return. (This is as stands prior to update 175.0, when the required range was decreased.)
 • Reinforcing walls i.e. double stacking side by side. To do this you need to place two wood or metal fence foundations side by side. This is a great way to increase the durability from raiders and add an extra layer of protection from griefers/raiders.
 • Placement of metal spikes can be put on top of your roofs as well, this helps to stop people who have flying mounts or parachutes from breaking in.
 • Shelters provide the same insulation (~112 Hypo, ~57 Hyper) regardless if the shelter is made of thatch, wood, stone, metal, or any combination (tested on v195.1).
Advertisement