ARK: Survival Evolved Wiki
Advertisement
Note Poniższy artykuł jest zalążkiem. Możesz pomóc ARK: Survival Evolved Wiki rozwijając go.

Poniższy artykuł jest zalążkiem. Możesz pomóc ARK: Survival Evolved Wiki rozwijając go.

Cement
Cementing Paste
Pasta zrobiona z użyciem Moździerza.
Type
Resource
Przedmiot
Waga
0.01
Rozmiar stosu
100
Spawn Command
cheat giveitemnum 146 1 0 0
or
cheat gfi ChitinPaste 1 0 0
or
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_ChitinPaste.PrimalItemResource_ChitinPaste'" 1 0 0
Crafting
Required level
Engram Points
3 EP
Crafting XP
4.8 XP
Crafting time
5s
Crafted in
Moździerz Moździerz
Stanowisko Chemiczne Stanowisko Chemiczne
Plik:Fabryka (Mobilne).png Fabryka (Mobilne)
Ingredients
4 × Chityna lub Keratyna Chityna lub Keratyna
8 × Kamień Kamień

Cement jest powszechnym zasobem tworzonym z użyciem Chityna Chityny/Keratyna Keratyny i Kamień Kamienia. Jest używana do tworzenia zaawansowanych przedmiotów oraz struktur. Może być zrobiona w Moździerz Moździerzu.

Naturalne Źródła[ | ]

Cement może być zdobyta także naturalnie, jednym z poniższych sposobów:

  • Beelzebufo Beelzebufo może zjeść insekty (takie jak Meganeura Meganeura lub Titanomyrma Titanomyrma), by zmienić je w pastę cementową.
  • Otwierając Tama Gigantycznych Bobrów Tamę Gigantycznych Bobrów, w której możesz znaleźć wysokie ilości pasty cementowej. Zalecana jest ostrożność, jako iż interakcja z tamami zwróci uwagę bobrów które natychmiast cię zaatakują.
  • W ekwipunku Achatina Achatiny produkowana jest pasywnie Plik:Pasta Achatynowa.png Pasta Achatynowa, którą można używać jako zamiennik pasty cementowej. Generują 1 pastę co minutę, ale przestaną kiedy będą przechowywać 100 sztuk pasty. Okazjonalnie upuszczą sztukę pasty na ziemię.

Redukcja wagi[ | ]

Poniższe zwierzęta zmniejszają wagę Pasty Cementowej, o podaną ilość, póki znajduje się w ich ekwipunku:
Redukcja o 80%

  • Koń Koń

Tworzenie[ | ]

Cement jest używana do tworzenia wielu przedmiotów, między innymi:

Pełna lista przedmiotów tworzonych z użyciem pasty cementowej

Zastosowania[ | ]

Cement jest używana w kilku przypadkach, m.in.:

  • Cement była powszechnie używaną walutą. Trudność stworzenia jej połączona z zaawansowanymi zastosowaniami uczyniła ją podstawowym suplementem pieniędzy. Wiele plemion używało ją by kupować zwierzęta, przedmioty oraz teren innych plemion, które wtedy mogły użyć pastę na własne potrzeby. Zdobycie pasty cementowej na Wyspie może być trudniejsze niż na Spalonej Ziemi czy też Aberracji, ponieważ stworzenie jej w Stanowisko Chemiczne Stanowisku Chemicznym z użyciem Chitina Chityny i Kamień Kamienia może być wydajniejsze niż pozyskiwanie jej z Plik:Tam Gigantycznych Bobrów.png Tam Gigantycznych Bobrów.
  • Cement jest używana do tworzenia wielu przedmiotów. Większość z nich dostępna jest na wyższych poziomach.

Galeria[ | ]

Ciekawostki[ | ]

  • Schemat pasty cementowej nie może być już zespawniony komendami. Jeśli użyta zostanie komenda "cheat giveitemnum 146 1 0 1", otrzymasz tylko jedną sztukę pasty. MUSISZ nauczyć się engramu by móc ją stworzyć.
Advertisement