ARK: Survival Evolved Wiki
Advertisement
Crafting Light Ten artykuł jest nadal tłumaczony.
Zawartość bądź struktura tej strony mogą się drastycznie zmienić w ciągu najbliższych kilku godzin lub dni.
Note Poniższy artykuł jest zalążkiem. Możesz pomóc ARK: Survival Evolved Wiki rozwijając go.

Poniższy artykuł jest zalążkiem. Możesz pomóc ARK: Survival Evolved Wiki rozwijając go.

Opis[ | ]

Drzewa są jednym z ważniejszych zasobów odnawialnych występujących w ARK: Survival Evolved. Są głównym źródłem Drewno Drewna i Słoma Słomy.

Harvesting[ | ]

Players can harvest trees using their bare hands and have an innate affinity for Thatch (meaning they gather more Thatch than Wood), but suffer from recoil damage doing so. Recoil damage is avoided by using one of the many weapons or tools, and almost all weapons and tools can be used to harvest trees with the notable exception of the Sickle Sickle. The Metal Pick Pick yields the most thatch, while the Metal Hatchet Hatchet yields the most wood. The Chainsaw Chainsaw provides a gather modifier for Wood, making it vastly superior (in terms of quantity-per-tree) to other Wood gathering methods.

In addition to tools, almost all creatures can damage trees - either by attacking them, sprinting into them or, in some cases, merely walking nearby. However, only a few creatures can harvest resources from trees. Among those that can, they are split between those with affinity for Thatch, and those with affinity for Wood; similar to the Pick and Hatchet, to which they are sometimes compared.

For information on the mechanics of harvesting, please see Renewable resources. Note that as the Industrial Grinder can turn 1 Wood into 5 Thatch, the best gathering technique for Thatch once you have reached this technology level, is usually to use a Wood affinity gatherer and grind it up.

Rodzaje[ | ]

Trees 1
Trees 2
Zwykłe drzewa
  • Ta kategoria opisuje wszystkie drzewa, które nie zostały wspomniane poniżej. Z tych drzew możliwe jest zebranie Drewno drewna i Słoma słomy. Całkowita wielkość zbioru ze zwykłych drzew nie różni się za bardzo, niezależnie od rozmiaru.
Bagienne drzewa
  • Zbiory z drzew znajdujących się na Bagnie zawierają także Rzadki grzyb rzadkie grzyby, których ilość zależy od sposobu zbierania (przykładowo siekiery, Plik:Bóbr.png bobry, Mamut mamuty i wyszkolone Plik:Terinozaury.png Terinozaury).
  • Co ciekawe, stosunek zbieranej przez bobry słomy do drewna jest odwrócony u drzew mangrowych - co za tym idzie, bobry zdobędą z nich setki słomy i śladowe ilości drewna.
Young Redwood Trees
  • Young Redwood trees have substantially more resources, but are not found in dense quantities, offsetting any advantage.
Spalone drzewa The Center Icon
  • Spalone drzewa występujące na Wyspie Lawy dodatkowo zapewniają małe ilości Plik:Węgiel drzewny.png węgla drzewnego. Rodzaj narzędzia ani zwierzaka nie wpływa na tą ilość.
Joshua Tree Scorched Earth Icon
  • Joshua Trees additionally yield tiny amounts of Sap Sap. The type of tool or animal makes no difference to this yield.
Lamp Posts Extinction Icon
  • Lamp Posts yield Crystal Crystal, Element Dust Element Dust, Electronics Electronics and Scrap Metal Scrap Metal.
  • Unlike other trees, it is primarily carnivores that can harvest from Lamp Posts: not herbivores.

Notes[ | ]

  • As with all resources, Trees will respawn after a period of time so long as no players or structures are nearby. Within that radius, players can use Re-Fertilizer Re-Fertilizer.
  • A player can use the Grappling Hook Grappling Hook and attach their character to the tree. This can help with escaping or planning an ambush.
Advertisement