ARK: Survival Evolved Wiki
Advertisement

Menu Gwizdania daje dostęp do poleceń dla oswojonych zwierząt. Możesz otworzyć menu przytrzymując T (PC) lub Szablon:Xbox (Xbox) lub Szablon:Ps4 (PS4). W przypadku wersji na Xbox'a, nie ma domyślnych klawiszy dla jakichkolwiek gwizdów, musisz używać menu.

Gwizdy na pojedynczy cel[ | ]

Poniższe gwizdy dotyczą tylko jednego celu (będącego pod kursorem gdy używasz polecenie).

Polecenie Domyślny Klawisz Reakcja
Podążaj (jeden) T Zwierzę na które patrzysz zacznie za tobą podążać (lub za ujeżdzanym dinozaurem)
Stój (jeden) Y Zwierzę na które patrzysz przestanie iść za tym, którego śladami podąża.

Gwizdy grupowe[ | ]

Poniższe gwizdy działają na wszystkie zwierzęta w określonym zasięgu w twojej obecnej grupie reagowania, którą możesz wybrać używając klawiszy od 0 do 9 na klawiaturze numerycznej. Ponowne wciśnięcie tego samego klawisza na klawiaturze numerycznej wybierze grupę globalną, w której są zawsze wszystkie zwierzęta. Wciśnięcie Z patrząc się na zwierzę spowoduje dodanie jej do obecnej grupy reagowania lub usunie je. Wciśnięcie H spowoduje dodanie wskaźnika nad każdym zwierzęciem w twojej obecnej grupie reagowania. Zielony wskaźnik oznacza, że zwierzę jest w obecnej grupie, natomiast żółty oznacza że zwierzę ma ustawione ignorowanie gwizdów.

Polecenie Domyślny klawisz Reakcja
Podążaj (wszyscy) J Grupa na którą gwizdniesz zacznie za tobą podążać (lub za dinozaurem na którym jedziesz)
Stój (wszyscy) U Grupa przestanie za tobą podążać.
Agresywne + Grupa zmieni swój poziom agresji na Agresywny.
Neutralne - Grupa zmieni swój poziom agresji na Neutralne.
Przerwią wszystkie swoje obecne ataki, ale kontynuują obronę siebie samych jeśli zostaną ponownie zaatakowane.
Pasywne ; Grupa zmieni swój poziom agresji na Pasywny.
Przerwią wszystkie swoje ataki i nie będą się bronić.
Atakujcie mój cel = Grupa, której dotyczył gwizd, zmieni swój poziom agresji na Atakowanie Twojego Celu.
Spowoduje to, że przestaną atakować to co atakowali i skupią się na twoim celu (samoobrona jednak nadal będzie możliwa).
Atakujcie ten cel . Grupa której dotyczył gwizd zaatakuje cel na który patrzysz.
Idź tam , Grupa przestanie podążać i przejdzie do miejsca na które się patrzysz.


Dodatkowe informacje[ | ]

  • Dokładny zasięg gwizdów nie jest znany
  • Spojrzenie przez Lupa lupę znacznie zwiększy zasięg i dokładność gwizdów "Podążaj (jeden)" i "Atakuj ten cel", pozwalając ci wzywać dinozaury z większej odległości i wysyłać je na oddalony cel.
  • Używanie menu gwizdów może być utrudnionem kiedy próbujesz wydać polecenie dinozaurowi na którego patrzysz, ponieważ T jest używane dla, zarówno, menu gwizdów i polecenia "podążaj (jeden)". Dla przykładu, aktywacja komendy "stój (jeden)" przez menu gwizdów jednocześnie wywoła gwizd "podążaj (jeden)", co zapobiegnie początkowo założonej komendzie. Można temu zapobiec przez najechanie na komendę i zwolnieniu klawisza T zamiast wybraniu komendy.
Advertisement