ARK: Survival Evolved Wiki
Advertisement
Kamienny kilof
Stone Pick
Duży kamienny kilof służący do wydobywania krzemienia z głazów, słomy z drzew oraz surowego mięsa ze zwłok.
Broń
Type
Narzędzie
Melee damage
16.0
Przedmiot
Waga
2.0
Wytrzymałość
40 (-0.4 per use)
Jedno użycie
Nie
Obecne w Zrzutach
Spawn Command
cheat giveitemnum 33 1 0 0
or
cheat gfi StonePick 1 0 0
or
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Weapons/PrimalItem_WeaponStonePick.PrimalItem_WeaponStonePick'" 1 0 0
Crafting
Required level
Engram Points
0 EP
Crafting XP
1.6 XP
Crafting time
5s
Crafted in
Ingredients
1 × Kamień Kamień
1 × Drewno Drewno
10 × Słoma Słoma

Kamienny kilof jest pierwszym dostępnym narzędziem używanym w ARK: Survival Evolved do zbierania zasobów. Może być wytworzony bezpośrednio na starcie rozgrywki, ocaleńcy nie muszą uczyć się Engramów by wytworzyć to.

Kamienny kilof zapewnia więcej Słoma słomy niż Drewno drewna podczas zbierania z drzew, więcej Plik:Surowe Mięso.png surowego mięsa niż Skóra skóry podczas zbierania zwłok jak również więcej Krzemień krzemienia niż Kamień kamienia podczas łupania skał.

Tak jak Kamienny topór Kamienny topór, Kamienny kilof może być użyty jako najprostsza broń. Kamienny kilof ma 40 Wytrzymałości, z użyciem 0.4 Wytrzymałości na jedno użycie; w sumie może być użyty 100 razy.

Zbieranie[ | ]

Szablon:Nav Narzędzia

Advertisement