Advertisement
Kamienny kilof
Stone Pick.png
Duży kamienny kilof służący do wydobywania krzemienia z głazów, słomy z drzew oraz surowego mięsa ze zwłok.
Broń
Type
Narzędzie
Melee damage
16.0
Przedmiot
Waga
2.0
Wytrzymałość
40 (-0.4 per use)
Jedno użycie
Nie
Obecne w Zrzutach
Spawn Command
cheat giveitemnum 33 1 0 0
or
cheat gfi StonePick 1 0 0
or
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Weapons/PrimalItem_WeaponStonePick.PrimalItem_WeaponStonePick'" 1 0 0
Crafting
Required level
Level 1
Engram Points
0 EP
Crafting XP
1.6 XP
Crafting time
5s
Crafted in
Ingredients
10 × Thatch.png Słoma

Kamienny kilof jest pierwszym dostępnym narzędziem używanym w ARK: Survival Evolved do zbierania zasobów. Może być wytworzony bezpośrednio na starcie rozgrywki, ocaleńcy nie muszą uczyć się Engramów by wytworzyć to.

Kamienny kilof zapewnia więcej Thatch.png słomy niż Wood.png drewna podczas zbierania z drzew, więcej surowego mięsa niż Hide.png skóry podczas zbierania zwłok jak również więcej Flint.png krzemienia niż Stone.png kamienia podczas łupania skał.

Tak jak Stone Hatchet.png Kamienny topór, Kamienny kilof może być użyty jako najprostsza broń. Kamienny kilof ma 40 Wytrzymałości, z użyciem 0.4 Wytrzymałości na jedno użycie; w sumie może być użyty 100 razy.

Zbieranie

Szablon:Nav Narzędzia

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC BY-NC-SA 3.0, o ile nie zaznaczono inaczej.