ARK: Survival Evolved Wiki
Advertisement
Note Poniższy artykuł jest zalążkiem. Możesz pomóc ARK: Survival Evolved Wiki rozwijając go.

Poniższy artykuł jest zalążkiem. Możesz pomóc ARK: Survival Evolved Wiki rozwijając go.

Kamienny topór
Stone Hatchet
Ostry krzemienny toporek służący do wydobycia drewna z drzew, kamienia ze skał oraz skóry ze zwłok.
Broń
Type
Narzędzie
Melee damage
20.0
Przedmiot
Waga
2.0
Wytrzymałość
40 (-0.4 per use)
Jedno użycie
Nie
Obecne w Zrzutach
Spawn Command
cheat giveitemnum 34 1 0 0
or
cheat gfi StoneHatchet 1 0 0
or
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Weapons/PrimalItem_WeaponStoneHatchet.PrimalItem_WeaponStoneHatchet'" 1 0 0
Crafting
Required level
Engram Points
3 EP
Crafting XP
1.6 XP
Crafting time
5s
Unlocks
Crafted in
Ingredients
10 × Słoma Słoma
1 × Drewno Drewno

Przegląd[ | ]

Kamienny topór jest drugim dostępnym narzędziem w ARK: Survival Evolved, używanym do zbierania zasobów W przeciwieństwie do Kamienny kilof kamiennego kilofa, kamienny topór wymaga, by gracz zainwestował punkty engramów by nauczyć się jak to tworzyć.

Kamienny topór zapewnia więcej Drewno Drewna niż Słoma słomy podczas zbierania z drzew, więcej Skóra skóry niż Surowe mięso surowego mięsa podczas zbierania ze zwłok i więcej Kamień kamienia niż Krzemień krzemienia podczas łupania skał.

Tak jak Kamienny kilof Kamienny kilof, Kamienny topór może być użyty jako podstawowa broń. Znaleźć go można w białych i zielonych zrzutach.

Metalowy topór Metalowy topór jest następcą Kamiennego Toporu.

Zbieranie[ | ]

Szablon:Nav Narzędzia

Advertisement