ARK: Survival Evolved Wiki
Advertisement
Kryształ
Crystal
Ten intrygujący krystaliczny materiał może zostać przekształcony w soczewki, wykorzystany jako komponenty w urządzeniach elektronicznych, a także być użytym do tworzenia ładunków wybuchowych.
Type
Resource
Przedmiot
Waga
1.0
Rozmiar stosu
100
Spawn Command
cheat giveitemnum 78 1 0 0
or
cheat gfi Crystal 1 0 0
or
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_Crystal.PrimalItemResource_Crystal'" 1 0 0

Kryształ jest zasobem w ARK: Survival Evolved, używanym do wytwarzania różnych przedmiotów. Kryształ jest szczególnie użyteczny na końcowym etapie gry.

Zbieranie[ | ]

Kryształ może być zebrany wyłącznie za pomocą kamiennego lub metalowego kilofa lub przy pomocy pewnych stworzeń. Może być pozyskany wykupując białe kryształy. Białe kryształy są pierwotnym źródłem, z którego może być wydobywany; stalaktyty w jaskiniach również zapewniają kryształ. Niektóre inne są wyłącznie dekoracją. Szablon:TabelaEfektywnościZbierania!?

Lokalizacja[ | ]

Crystal can be found in caves throughout the Ark, as well as near the top of mountains and in the snow biome. See the interactive Resource Maps for all occurrences in the official maps as well as some Mod maps.

Map The Island
Crystal Occurences
The Center Topographic Map
Locations on The Center
Scorched Earth Topographic Map
Locations on Scorched Earth

This map is incomplete. Please contribute confirmed resource locations by confirming their location in-game.


See the interactive Resource Maps for all occurrences in the official maps as well as some Mod maps.

  • The Frozen Tooth at 35 latitude and 58 longitude has extremely high quantities of crystal deposits at and around the summit. However caution is advised while attempting to descend the mountain, as it is extremely steep and quite easy to trip and fall.
  • For a low level character there is a small mountain in the Southern Islets at around 75.7 latitude and 47.2 longitude which has a small supply of crystal. The eastern side of the mountain is easy to climb, and the area itself is fairly benign, hosting mostly low level herbivores with the occasional Raptor and rare Carno.
  • In The Center there is a large supply of crystals around 55 latitude and 49 longitude on the cliff. Several Argentavises or a Quetzal is recommended to carry them.

Tworzenie[ | ]

Kryształ jest używany do stworzenia nastepujących przedmiotów:

Full list of items crafted with Crystal

Galeria[ | ]

Advertisement