ARK: Survival Evolved Wiki
Advertisement
ARK: Survival Evolved Wiki
Tripwire Alarm Trap.png Ta strona jest przeznaczona do załączenia w artykule używając {{:Loot Tables/Aberracja/Powierzchniowe zrzuty zaopatrzenia}}.
Nie dodawaj żadnych nagłówków sekcji i innych elementów zależnych od układu.
Ta informacja nie zostanie dołączona.

Powierzchniowe zrzuty zaopatrzenia

Niebieski - Poziom 35

 • Zakres jakości: 150% - 250%
 • Skrzynia zawiera co najmniej 1, a maksymalnie 2 z następujących zestawów poziomów.
Skrzynie 25 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 25 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 35 poziomu

Zestaw poziomów "Skrzynie 35 poziomu" zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.

Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością
Zestaw poziomów „Skrzynie 35 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • Karabin
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Siodło paracera
 • Siodło kreto-szczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło sarkozucha
 • Strzelba
jako przedmiot lub przepis do pozyskania

Niebieski z pierścieniem - Poziom 35

 • Zakres jakości 150% - 250%
 • Skrzynia zawiera co najmniej 1, a maksymalnie 2 z następujących zestawów poziomów.
Skrzynie 25 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 25 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 35 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 35 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • Karabin
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Siodło paracera
 • Siodło kreto-szczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło sarkozucha
 • Strzelba
jako przedmiot lub przepis do pozyskania

Fioletowy - Poziom 50

 • 30px Siodło artropluery
 • 30px Karabin szturmowy
 • 30px Siodło barionyksa
 • 30px Siodło Carbonemysa
 • 30px Siodło Karnotaura
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • Kusza
 • 30px Siodło diplodoka
 • Pistolet fabryczny
 • 30px Metalowe buty
 • 30px Metalowa zbroja
 • 30px Metalowe rękawice
 • 30px Metalowy hełm
 • 30px Metalowe nogawice
 • 30px Buty kamuflujące
 • 30px Zbroja kamuflująca
 • 30px Rękawice kamuflujące
 • 30px Spodnie kamuflujące
 • 30px Maska kamuflująca
 • 30px Strój do szybowania Aberration Icon.png
 • Lanca
 • Karabin
 • Metalowy topór
 • Metalowy kilof
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Metalowy sierp
 • 30px Siodło paracera
 • Pika
 • 30px Obcęgi Aberration Icon.png
 • 30px Siodło pulmonoskorpiona
 • 30px Strzelba półautomatyczna
 • 30px Siodło raptora
 • 30px Siodło Pustoszyciela Aberration Icon.png
 • Siodło kreto-szczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło sarkozucha
 • Strzelba
 • Prosty pistolet
 • 30px Siodło stegozaura
 • Miecz
 • 30px Siodło triceratopsa

 • Zakres jakości: 150% - 310%
 • Skrzynia zawiera co najmniej 1, a maksymalnie 2 z następujących zestawów poziomów.
Skrzynie 25 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 25 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 35 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 35 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • Karabin
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Siodło paracera
 • Siodło kreto-szczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło sarkozucha
 • Strzelba
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 45 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 45 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 45 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 45 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Siodło artropluery
 • 30px Karabin szturmowy
 • 30px Siodło barionyksa
 • 30px Siodło karnotaura
 • Pistolet fabryczny
 • 30px Metalowe buty
 • 30px Metalowa zbroja
 • 30px Metalowe rękawice
 • 30px Metalowy hełm
 • 30px Metalowe nogawice
 • 30px Strój do szybowania Aberration Icon.png
 • 30px Siodło paracera
 • 30px Obcęgi Aberration Icon.png
 • 30px Strzelba półautomatyczna
jako przedmiot lub przepis do pozyskania

Fioletowy z pierścieniem - Poziom 50

 • 30px Siodło Artropluery
 • 30px Karabin szturmowy
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Siodło Carbonemysa
 • 30px Siodło Karnotaura
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • Kusza
 • 30px Siodło Diplodoka
 • Pistolet fabryczny
 • 30px Metalowe buty
 • 30px Metalowa zbroja
 • 30px Metalowe rękawice
 • 30px Metalowy hełm
 • 30px Metalowe nogawice
 • 30px Buty kamuflujące
 • 30px Zbroja kamuflująca
 • 30px Rękawice kamuflujące
 • 30px Spodnie kamuflujące
 • 30px Maska kamuflująca
 • 30px Strój do szybowania Aberration Icon.png
 • Lanca
 • Karabin
 • Metalowy topór
 • Metalowy kilof
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Metalowy sierp
 • 30px Siodło Paracera
 • Pika
 • 30px Obcęgi Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Pulmonoscorpiusa
 • 30px Strzelba półautomatyczna
 • 30px Siodło Raptora
 • 30px Siodło Pustoszyciela Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Kretoszczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Sarkozucha
 • Strzelba
 • 30px Prosty Pistolet
 • 30px Siodło Stegozaura
 • Miecz
 • 30px Siodło Triceratopsa

 • Zakres jakości: 150% - 310%
 • Skrzynia zawiera dokładnie 2 z następujących zestawów poziomów.
Skrzynie 25 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 25 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 35 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 35 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • Karabin
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Siodło Paracera
 • 30px Siodło Kretoszczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Sarkozucha
 • Strzelba
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 45 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 45 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 45 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 45 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Siodło Artropluery
 • 30px Karabin szturmowy
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Siodło Karnotaura
 • Pistolet fabryczny
 • 30px Metalowe buty
 • 30px Metalowa zbroja
 • 30px Metalowe rękawice
 • 30px Metalowy hełm
 • 30px Metalowe nogawice
 • 30px Strój do szybowania Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Paracera
 • 30px Obcęgi Aberration Icon.png
 • 30px Strzelba półautomatyczna
jako przedmiot lub przepis do pozyskania

Żółty - Poziom 65

 • 30px Siodło Artropluery
 • 30px Karabin szturmowy
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Siodło Carbonemysa
 • 30px Siodło Karnotaura
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • 30px Łuk bloczkowy
 • Kusza
 • 30px Siodło Diplodoka
 • Pistolet fabryczny
 • 30px Metalowe buty
 • 30px Metalowa zbroja
 • 30px Metalowe rękawice
 • 30px Metalowy hełm
 • 30px Metalowe nogawice
 • 30px Buty kamuflujące
 • 30px Zbroja kamuflująca
 • 30px Rękawice kamuflujące
 • 30px Spodnie kamuflujące
 • 30px Maska kamuflująca
 • 30px Strój do szybowania Aberration Icon.png
 • 30px Buty ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Rękawice ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Hełm ochronny Aberration Icon.png
 • 30px Spodnie ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Koszula ochronna Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Karkinosa Aberration Icon.png
 • Lanca
 • Karabin
 • 30px Siodło Megalozaura
 • Metalowy topór
 • Metalowy kilof
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Metalowy sierp
 • 30px Platforma Paracera
 • 30px Siodło Paracera
 • Pika
 • 30px Obcęgi Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Pulmonoscorpiusa
 • 30px Strzelba półautomatyczna
 • 30px Siodło Raptora
 • 30px Siodło Pustoszyciela Aberration Icon.png
 • 30px Siodło skalistego smoka Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Kretoszczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Sarkozucha
 • Strzelba
 • 30px Prosty Pistolet
 • 30px Siodło Stegozaura
 • Miecz
 • 30px Siodło Triceratopsa

 • Zakres jakości: 160% - 350%
 • Skrzynia zawiera co najmniej 1, a maksymalnie 2 z następujących zestawów poziomów.
Skrzynie 25 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 25 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 35 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 35 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • Karabin
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Siodło Paracera
 • 30px Siodło Kretoszczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Sarkozucha
 • Strzelba
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 45 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 45 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 45 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 45 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Siodło Artropluery
 • 30px Karabin szturmowy
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Siodło Karnotaura
 • Pistolet fabryczny
 • 30px Metalowe buty
 • 30px Metalowa zbroja
 • 30px Metalowe rękawice
 • 30px Metalowy hełm
 • 30px Metalowe nogawice
 • 30px Strój do szybowania Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Paracera
 • 30px Obcęgi Aberration Icon.png
 • 30px Strzelba półautomatyczna
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 60 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 60 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 60 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 60 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Łuk bloczkowy
 • 30px Buty ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Rękawice ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Hełm ochronny Aberration Icon.png
 • 30px Spodnie ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Koszula ochronna Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Karkinosa Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Megalozaura
 • 30px Platforma Paracera
 • 30px Siodło skalistego smoka Aberration Icon.png
jako przedmiot lub przepis do pozyskania

Żółty z pierścieniem - Poziom 65

 • 30px Siodło Artropluery
 • 30px Karabin szturmowy
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Siodło Carbonemysa
 • 30px Siodło Karnotaura
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • 30px Łuk bloczkowy
 • Kusza
 • 30px Siodło Diplodoka
 • Pistolet fabryczny
 • 30px Metalowe buty
 • 30px Metalowa zbroja
 • 30px Metalowe rękawice
 • 30px Metalowy hełm
 • 30px Metalowe nogawice
 • 30px Buty kamuflujące
 • 30px Zbroja kamuflująca
 • 30px Rękawice kamuflujące
 • 30px Spodnie kamuflujące
 • 30px Maska kamuflująca
 • 30px Strój do szybowania Aberration Icon.png
 • 30px Buty ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Rękawice ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Hełm ochronny Aberration Icon.png
 • 30px Spodnie ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Koszula ochronna Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Karkinosa Aberration Icon.png
 • Lanca
 • Karabin
 • 30px Siodło Megalozaura
 • Metalowy topór
 • Metalowy kilof
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Metalowy sierp
 • 30px Platforma Paracera
 • 30px Siodło Paracera
 • Pika
 • 30px Obcęgi Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Pulmonoscorpiusa
 • 30px Strzelba półautomatyczna
 • 30px Siodło Raptora
 • 30px Siodło Pustoszyciela Aberration Icon.png
 • 30px Siodło skalistego smoka Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Kretoszczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Sarkozucha
 • Strzelba
 • 30px Prosty Pistolet
 • 30px Siodło Stegozaura
 • Miecz
 • 30px Siodło Triceratopsa

 • Zakres jakości: 160% - 350%
 • Skrzynia zawiera dokładnie 2 z następujących zestawów poziomów.
Skrzynie 25 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 25 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 35 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 35 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • Karabin
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Siodło Paracera
 • 30px Siodło Kretoszczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Sarkozucha
 • Strzelba
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 45 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 45 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 45 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 45 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Siodło Artropluery
 • 30px Karabin szturmowy
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Siodło Karnotaura
 • Pistolet fabryczny
 • 30px Metalowe buty
 • 30px Metalowa zbroja
 • 30px Metalowe rękawice
 • 30px Metalowy hełm
 • 30px Metalowe nogawice
 • 30px Strój do szybowania Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Paracera
 • 30px Obcęgi Aberration Icon.png
 • 30px Strzelba półautomatyczna
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 60 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 60 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 60 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 60 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Łuk bloczkowy
 • 30px Buty ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Rękawice ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Hełm ochronny Aberration Icon.png
 • 30px Spodnie ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Koszula ochronna Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Karkinosa Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Megalozaura
 • 30px Platforma Paracera
 • 30px Siodło skalistego smoka Aberration Icon.png
jako przedmiot lub przepis do pozyskania

Czerwony - Poziom 80

 • 30px Siodło Artropluery
 • 30px Karabin szturmowy
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Siodło Bazyliszka Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Carbonemysa
 • 30px Siodło Karnotaura
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • 30px Łuk bloczkowy
 • Kusza
 • 30px Siodło Diplodoka
 • Pistolet fabryczny
 • 30px Karabin snajperski
 • 30px Metalowe buty
 • 30px Metalowa zbroja
 • 30px Metalowe rękawice
 • 30px Metalowy hełm
 • 30px Metalowe nogawice
 • 30px Buty kamuflujące
 • 30px Zbroja kamuflująca
 • 30px Rękawice kamuflujące
 • 30px Spodnie kamuflujące
 • 30px Maska kamuflująca
 • 30px Strój do szybowania Aberration Icon.png
 • 30px Buty ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Rękawice ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Hełm ochronny Aberration Icon.png
 • 30px Spodnie ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Koszula ochronna Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Karkinosa Aberration Icon.png
 • Lanca
 • Karabin
 • 30px Siodło Megalozaura
 • Metalowy topór
 • Metalowy kilof
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Metalowy sierp
 • 30px Platforma Paracera
 • 30px Siodło Paracera
 • Pika
 • 30px Obcęgi Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Pulmonoscorpiusa
 • 30px Strzelba półautomatyczna
 • 30px Siodło Raptora
 • 30px Siodło Pustoszyciela Aberration Icon.png
 • 30px Siodło skalistego smoka Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Kretoszczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Sarkozucha
 • Strzelba
 • 30px Prosty Pistolet
 • 30px Siodło Spinozaura
 • 30px Siodło Stegozaura
 • Miecz
 • 30px Siodło Triceratopsa

 • Zakres jakości: 165% - 370%
 • Skrzynia zawiera co najmniej 1, a maksymalnie 3 z następujących zestawów poziomów.
Skrzynie 25 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 25 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 35 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 35 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • Karabin
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Siodło Paracera
 • 30px Siodło Kretoszczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Sarkozucha
 • Strzelba
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 45 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 45 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 45 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 45 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Siodło Artropluery
 • 30px Karabin szturmowy
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Siodło Karnotaura
 • Pistolet fabryczny
 • 30px Metalowe buty
 • 30px Metalowa zbroja
 • 30px Metalowe rękawice
 • 30px Metalowy hełm
 • 30px Metalowe nogawice
 • 30px Strój do szybowania Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Paracera
 • 30px Obcęgi Aberration Icon.png
 • 30px Strzelba półautomatyczna
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 60 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 60 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 60 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 60 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Łuk bloczkowy
 • 30px Buty ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Rękawice ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Hełm ochronny Aberration Icon.png
 • 30px Spodnie ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Koszula ochronna Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Karkinosa Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Megalozaura
 • 30px Platforma Paracera
 • 30px Siodło skalistego smoka Aberration Icon.png
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 60 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 60 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 60 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 60 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Siodło Bazyliszka Aberration Icon.png
 • 30px Łuk bloczkowy
 • 30px Karabin snajperski
 • 30px Siodło Spinozaura
jako przedmiot lub przepis do pozyskania

Czerwony z pierścieniem - Poziom 80

 • 30px Siodło Artropluery
 • 30px Karabin szturmowy
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Siodło Bazyliszka Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Carbonemysa
 • 30px Siodło Karnotaura
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • 30px Łuk bloczkowy
 • Kusza
 • 30px Siodło Diplodoka
 • Pistolet fabryczny
 • 30px Karabin snajperski
 • 30px Metalowe buty
 • 30px Metalowa zbroja
 • 30px Metalowe rękawice
 • 30px Metalowy hełm
 • 30px Metalowe nogawice
 • 30px Buty kamuflujące
 • 30px Zbroja kamuflująca
 • 30px Rękawice kamuflujące
 • 30px Spodnie kamuflujące
 • 30px Maska kamuflująca
 • 30px Strój do szybowania Aberration Icon.png
 • 30px Buty ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Rękawice ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Hełm ochronny Aberration Icon.png
 • 30px Spodnie ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Koszula ochronna Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Karkinosa Aberration Icon.png
 • Lanca
 • Karabin
 • 30px Siodło Megalozaura
 • Metalowy topór
 • Metalowy kilof
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Metalowy sierp
 • 30px Platforma Paracera
 • 30px Siodło Paracera
 • Pika
 • 30px Obcęgi Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Pulmonoscorpiusa
 • 30px Strzelba półautomatyczna
 • 30px Siodło Raptora
 • 30px Siodło Pustoszyciela Aberration Icon.png
 • 30px Siodło skalistego smoka Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Kretoszczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Sarkozucha
 • Strzelba
 • 30px Prosty Pistolet
 • 30px Siodło Spinozaura
 • 30px Siodło Stegozaura
 • Miecz
 • 30px Siodło Triceratopsa

 • Zakres jakości: 165% - 370%
 • Skrzynia zawiera dokładnie 3 następujące zestawy poziomów.
Skrzynie 25 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 25 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 25 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 35 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 35 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 35 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Chitynowe buty
 • 30px Chitynowy tors
 • 30px Chitynowe rękawice
 • 30px Chitynowy hełm
 • 30px Chitynowe spodnie
 • Czekan Aberration Icon.png
 • Karabin
 • 30px Metalowa tarcza
 • 30px Siodło Paracera
 • 30px Siodło Kretoszczura Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Sarkozucha
 • Strzelba
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 45 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 45 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 45 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 45 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Siodło Artropluery
 • 30px Karabin szturmowy
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Siodło Karnotaura
 • Pistolet fabryczny
 • 30px Metalowe buty
 • 30px Metalowa zbroja
 • 30px Metalowe rękawice
 • 30px Metalowy hełm
 • 30px Metalowe nogawice
 • 30px Strój do szybowania Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Paracera
 • 30px Obcęgi Aberration Icon.png
 • 30px Strzelba półautomatyczna
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 60 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 60 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 60 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 60 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Siodło Barionyksa
 • 30px Łuk bloczkowy
 • 30px Buty ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Rękawice ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Hełm ochronny Aberration Icon.png
 • 30px Spodnie ochronne Aberration Icon.png
 • 30px Koszula ochronna Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Karkinosa Aberration Icon.png
 • 30px Siodło Megalozaura
 • 30px Platforma Paracera
 • 30px Siodło skalistego smoka Aberration Icon.png
jako przedmiot lub przepis do pozyskania
Skrzynie 60 poziomu

Zestaw poziomów „Skrzynie 60 poziomu” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji przedmiotów.

Skrzynie 60 poziomu - wraz z jakością
Pozycja „Skrzynie 60 poziomu - wraz z jakością” zawiera dokładnie 1 z następujących pozycji.
 • 30px Siodło Bazyliszka Aberration Icon.png
 • 30px Łuk bloczkowy
 • 30px Karabin snajperski
 • 30px Siodło Spinozaura
jako przedmiot lub przepis do pozyskania

Advertisement