ARK: Survival Evolved Wiki
Advertisement
Note Poniższy artykuł jest zalążkiem. Możesz pomóc ARK: Survival Evolved Wiki rozwijając go.

Poniższy artykuł jest zalążkiem. Możesz pomóc ARK: Survival Evolved Wiki rozwijając go.

Słoma
Thatch
Sticks torn from trees. Useful for primitive buildings.
Type
Resource
Przedmiot
Waga
0.02
Rozmiar stosu
200
Obecne w Zrzutach
Biały, Zielony, Niebieski
Spawn Command
cheat giveitemnum 75 1 0 0
or
cheat gfi Thatch 1 0 0
or
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_Thatch.PrimalItemResource_Thatch'" 1 0 0

Słoma jest łatwo dostępnym zasobem zbieranym z drzew, poprzez uderzanie ich pięścią lub narzędziami.

Słoma jest używana do tworzenia wielu przedmiotów, zwłaszcza na początku gry. Może być także użyta jako źródło paliwa w ognisku i jest wymagana do stworzenia Nawóz Nawozu w Kompostownik Kompostowniku. Może być znaleziona w białych, zielonych oraz niebieskich zrzutach zaopatrzeniowych.

Podczas zbierania Słomy, Kamienny kilof Kilofy są bardziej efektywne niż Kamienny topór Topory. Wiele dinozaurów też może ją zbierać uderzając drzewa.

Spalanie[ | ]

Słoma może być użyta jako paliwo dla ognia, jednak, zapewnia najkrótszy czas płomienia.

Tworzenie[ | ]

Słoma jest używana do robienia wielu przedmiotów, m.in.:

Pełna lista przedmiotów tworzonych ze Słomy

Zbieranie[ | ]

Szablon:TabelaEfektywnościZbierania

Advertisement