ARK: Survival Evolved Wiki
Advertisement

Słomiany Fundament jest najbardziej podstawowym fundamentem. Fundamenty są potrzebne do budowy każdego rodzaju struktur domowych.

Budowa[ | ]

Słomiany fundament może zostać postawiony na równym bądź lekko nierównym podłożu. Po położeniu pierwszego fundamentu następny może zostać dołączony do pierwszego tworząc równą powierzchnię (do postawienia kilku złączonych fundamentów potrzebna jest wystarczająca przestrzeń i nienadmierne nachylenie terenu).
Fundament zapewnia podporę pozwalającą na stawianie ścian, sufitów oraz innych obiektów tego typu, ale jedynie wtedy gdy jest dokładnie pod nimi. Zapewnia on również podporę dla dwóch sufitów wychodzących w stronę osi X i Y oraz dla jednego sufitu na ukos. Postawienie ściany na najdalszych sufitach będzie niemożliwe.

Advertisement