ARK: Survival Evolved Wiki
Advertisement


Użycie

Ten szablon dostarcza specjalną kaflową nawigację z ikonami.

Dodatkowe informacje

  • Obraz (Parametr 1): Obraz/ikona do wyświetlenia
Przykład: Color Wheel.svg lub obraz = Color Wheel.svg
  • Podpis: Podpis/tekst do wyświetlenia
Przykład: caption = Identyfikatory kolorów
  • Link: Link prowadzący do artykułu po kliknięciu.
Przykład: link = Komendy konsoli
Informacja: jeśli link nie został podany, kliknięcie na ikonę przeniesie użytkownika do pliku
  • Jednoczesny podpis i link: (Opcjonalne) Użyj tylko jeśli Podpis oraz Link są takie same by poprawić jakość kodu i zmniejszyć ilość powtórzeń.
Przykład: podpis/link = Identyfikatory kolorów
Przykład robi to samo co:
podpis = Identyfikatory kolorów
link = Identyfikatory kolorów
  • CSS: (Optional) Style kaskadowe (CSS) zmieniające wygląd całego elementu <li>
Przykład: css = color:red; background:pink; font-variant:small-caps;
Możesz dać także dwu-tonowy gradient zmieniając zmienne koloru.
Zmienna BG1 jest normalnym tłem, natomiast BG2 jest pokazywane tylko jeśli użytkownik jest na tej samej stronie co ta, do której odnosi się kafel.
Przykład: css = {{#vardefine:BG1|pink, #000}} {{#vardefine:BG2|goldenrod, black}}
<ul style="margin:0; margin-top:8px; padding:0; width:100%;">
{{ Kafel | Blank.png
 | podpis = Przykład
 | link   = Szablon:Kafel
 | css    = color:purple;
}}
</ul>


Advertisement