ARK: Survival Evolved Wiki
Advertisement
Węgiel
Charcoal.png
Tworzony poprzez spalanie drewna.
Type
Resource
Przedmiot
Waga
0.25
Rozmiar stosu
100
Spawn Command
cheat giveitemnum 77 1 0 0
or
cheat gfi Charcoal 1 0 0
or
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_Charcoal.PrimalItemResource_Charcoal'" 1 0 0
Crafting
Crafting time
1s
Crafted in
Ingredients
1 × Wood.png Drewno

Przegląd[]

Węgiel jest przedmiotem w ARK: Survival Evolved. Wytwarza się go poprzez spalanie Drewna lub 20x20px Grzybowego Drewna w Ognisku, 20x20px Stojącej Pochodni, 20x20px Naściennej Pochodni, Garnku do Gotowania, Kamiennym Kominku, Piecu lub 20x20px Piecu Przemysłowym.

Produkcja[]

Najszybszym sposobem na wyprodukowanie węgla jest palenie drewna w 20x20px piecu przemysłowym, metoda ta gwarantuje produkcję jednego węgla na sekundę. Jeżeli (piec przemysłowy) nie jest dostępny, wszystko, co używa drewna jako paliwa da jedną sztukę węgla gdy obecny fragment paliwa kończy się (100 drewna staje się 100 węgla, lecz pierwszy pojawi się dopiero gdy 2 kawałek drewna zostanie użyty, a ostatni dopiero gdy palenie zakończy się).

Na 20x20px The Center, węgiel może być również wydobyty ze spalonych drzew na Lava Island, Half-Burnt Island, i Scorched Island. Może być również zebrany z tych samych drzew w Volcano Plains na 20x20px Ragnaroku

Tworzenie[]

Węgiel jest używany do wytwarzania 20x20px Prochu Strzelniczego, 20x20px Granatu Dymnego i 20x20px Trującego Granatu.

Węgiel jest również potrzebny do wytworzenia paru Barwników.

Advertisement