ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement
Translation.png บทความนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปล. เนื้อหานี้จะถูกแปลภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือ กี่วันข้างหน้า.
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดดูคำแนะนำได้ที่ พอร์ทัลชุมชน.
Disambig.png บทความนี้เกี่ยวข้องกับ การใช้งานสิ่งมีชีวิตที่เชื่องแล้ว สำหรับ สำหรับการใช้ทำให้สิ่งมีชีวิตเชื่อง, ดูได้ที่ การทำให้เชื่อง

Raptor Saddle.png
That tame will have its uses.
~ HLN-A

การเลี้ยงสิ่งมีชีวิต (Domestication) เป็นกระบวนการหลังจากการแปลงสิ่งมีชีวิตป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ของผู้เล่น สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทำให้คุณเอาชีวิตรอดใน ARK ได้ง่ายขึ้น สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ผู้เล่นจะทำได้ด้วยตนเอง, การขนย้ายสิ่งของหรือทรัพยากรจำนวนมาก หรือใช้ในการทำสงคราม อย่างไรก็ตาม, ก่อนที่สิ่งมีชีวิตป่านั้นจะสามารถนำมาใช้งานได้จะต้องทำให้เชื่องก่อน นอกจากนี้, สิ่งมีชีวิตบางชนิดต้องการอานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตของคุณสามารถทำตามคำสั่งที่เราได้มอบหมายไว้ได้ ผู้เล่นสามารถตั้งค่าระดับการรุกรานให้กับพวกมันได้, สั่งให้พวกมันอยู่กับที่, ตามผู้เล่น หรือเดินไปเดินมาในพื้นที่ได้ หากต้องการเปลี่ยนพฤติกรรม ให้อยู่ใกล้สิ่งชีวิตและกด (ค่าเดิม E, Y, Triangle) หรือใช้การผิวปาก นอกจากนี้คุณยังสามารถขี่สิ่งมีชีวิตของคุณเพื่อใช้ในการต่อสู้, เดินทางโดยใช้สแทมมินาของสิ่งมีชีวิตแทนสแทมมินาของคุณ

การให้อาหาร

สิ่งมีชีวิตมีค่าสถานะที่แสดงถึงความหิวของแต่ละตัว ซึ่งจะลดลงแบบเดียวคุณ: ฟื้นฟูสแทมมินา, ฟื้นฟูพลังชีวิต, และความหิวจะลดลงอย่างต่อเนื่องตามกาลเวลา สิ่งมีชีวิตเหล่านี้หลังจากเชื่องแล้วจะมีอคติต่อการกินอาหาร โดยพวกมันจะเลือกกินอาหารที่ชอบไว้ที่หลังเสมอ ยกตัวอย่างเช่น, สัตว์กินเนื้อจะกิน  Raw Meat ก่อนที่จะกิน  Raw Prime Meat และสัตว์กินพืชจะเก็บ  เบอร์รี่ ที่ชอบไว้กินท้ายสุด

เมื่อสิ่งมีชีวิตมีการพัก (ในขณะที่ไม่ได้ขี่หรือฟื้นฟูพลังชีวิตหรือสแทมมินา) สิ่งมีชีวิตจะสูญเสียค่าสถานะอาหารที่ 0.1 ประมาณทุกๆ 35 วินาที ซึ่งหมายความว่าจะต้องกินอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ (35 วินาที * 500 ค่าสถานะอาหาร =) 17,500 วินาที, หรือ 291 นาที, ประมาณ 5 ชั่วโมง อาหารส่วนใหญ่มักจะเน่าเสียก่อน, ด้วยเหตุผลนี้ หรือเว้นแต่คุณต้องการ  เนื้อเน่า สำหรับทำ  Narcotic, ขอแนะนำว่าอย่าเก็บอาหารไว้ในคลังของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ใช้งาน เพราะอาหารส่วนใหญ่จะเน่าเสียก่อนที่จะถูกกิน

สัตว์กินพืชนี้มีลักษณะคล้ายกับสัตว์กินเนื้อ แต่ในความจริงที่ว่าพวกมันค่อนข้างง่ายต่อการหาอาหารมาให้ ( Trike เลเวลต่ำๆ สามารถหา  เบอร์รี่ หลายร้อยหลายพันได้ไม่กี่นาที) จึงไม่ค่อยน่าเป็นกังวลสำหรับสัตว์กินพืช

บังคับให้กิน

"บังคับให้กิน (Remote Use Item)" เป็นคำสั่งที่ผู้เล่นบังคับป้อนไอเทมให้กับสิ่งมีชีวิต ส่วนใหญ่จะทำในขณะที่สิ่งมีชีวิตหมดสติในการป้อน  Narcotic เพื่อรักษาปริมาณ  ค่าสลบ ให้มากพอในระหว่างกระบวนการทำให้เชื่อง แทนที่การใช้  Tranquilizer Arrow หรือลูกดอกยาสลบอื่นๆ ยิงเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการเชื่องไม่ให้ลดลงมากเกินไป, หรือบังคับให้สิ่งมีชีวิตกินอาหารเพื่อฟื้นฟู  พลังชีวิต


รางให้อาหาร

การใช้  Feeding Trough หรือ  Tek Trough เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการให้อาหารกับสิ่งมีชีวิตของคุณหลายๆ ตัวในบริเวณนั้น — โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้ออกจากเกมไปแล้ว เมื่อคุณใส่อาหารลงในรางอาหาร สิ่งมีชีวิตของคุณในบริเวณจะสามารถเข้าถึงได้ และอาหารจะเน่าเสียได้ช้ากว่าการที่อยู่ในตัวสิ่งมีชีวิต

ตารางเปรียบเทียบ

การเก็บเกี่ยวทรัพยากร

แอตทริบิวต์  พลังโจมตี ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวทรัพยากร โปรดทราบว่าสิ่งมีชีวิตในตารางด้านล่างนี้ยังไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทั้งหมด เพียงแต่ยกมาเพื่อเปรียบเทียบ สำหรับรายละเอียดเครื่องมือและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสามารถเข้าได้ได้ที่หน้าเพจของทรัพยากรนั้นๆ สิ่งมีชีวิตจะถูกเรียงลำดับจากประสิทธิภาพสูงไปต่ำ, ตารางยังแสดงอัตราการเก็บเกี่ยวทรัพยากรเพื่อเปรียบเทียบในแต่ละสิ่งมีชีวิต และตารางด้านล่างไม่ได้กล่าวถึง  Tek Stryder เนื่องด้วยตัวมันเองอัตราการเก็บเกี่ยวนั้นต่ำ เพียงแต่มี  Excavator Rig ช่วยในการเก็บเกี่ยวทรัพยากร

โน้ต: การเก็บเกี่ยวทรัพยากรของ  Stegosaurus ขึ้นอยู่กับแผ่นรองด้านหลังของมัน

 Berries
Creature / ToolGain per action
 Maewing★★★★☆
 Mammoth★★★★☆
 Tek Stryder★★★☆☆
 Chitin
Creature / ToolGain per action
 Argentavis★★★☆☆
 Rex★★★☆☆
 Maewing★☆☆☆☆
 Fiber
Creature / ToolGain per action
 Gacha★★★★★
 Maewing★★★★☆
 Flint
Creature / ToolGain per action
 Gacha★★★★★
 Hide
Creature / ToolGain per action
 Argentavis★★★☆☆
 Maewing★★★☆☆
 Rex★★★☆☆
 Keratin
Creature / ToolGain per action
 Argentavis★★★☆☆
 Rex★★★☆☆
 Metal
Creature / ToolGain per action
 Gacha★★★★★
 Organic Polymer
Creature / ToolGain per action
 Argentavis★☆☆☆☆
 Pelt
Creature / ToolGain per action
 Argentavis★★★☆☆
 Rex★★★☆☆
 Rare Flower
Creature / ToolGain per action
 Mammoth★★★★☆
 Rare Mushroom
Creature / ToolGain per action
 Mammoth★★★★★
 Raw Meat
Creature / ToolGain per action
 Gacha★★★★★
 Rex★★★★★
 Argentavis★★★★☆
 Astrocetus★★☆☆☆
 Raw Prime Meat
Creature / ToolGain per action
 Gacha★★★★★
 Rex★★★★★
 Argentavis★★★★☆
 Astrocetus★★☆☆☆

ใน Valguero สามารถใช้  Anglerfish ในการเก็บ  Silica Pearls ได้อย่างง่ายดายใน The Emerald Forest

 Stone
Creature / ToolGain per action
 Gacha★★★★★

 Doedicurus และ  Basilisk เนื่องด้วยตัว  Doedicurus นั้นเก็บเกี่ยว  Stone ได้มาก และใช้  Basilisk สำหรับการขนย้ายได้ไวขึ้น

 Thatch
Creature / ToolGain per action
 Gacha★★★★★
 Mammoth★★★★☆
 Voidwyrm★★★★☆
 Wyvern★★★★☆
 Tek Stryder★★★☆☆
 Wood
Creature / ToolGain per action
 Gacha★★★★★
 Mammoth★★★☆☆
 Tek Stryder★★☆☆☆
 Voidwyrm★☆☆☆☆
 Wyvern★☆☆☆☆

ค่อนข้างแนะนำการใช้  Castoroides และ  Roll Rat ในการขนย้ายเนื่องจากลดน้ำหนัก  Wood ได้เยอะ

การลดน้ำหนักทรัพยากร

โปรดทราบว่า ด้านล่างนี้ไม่ได้แสดงข้อมูลสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่สามารถลดน้ำหนักทรัพยากรได้, ขอแนะนำให้เข้าไปในแต่ละหน้าของสิ่งมีชีวิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บก
สิ่งมีชีวิต / เครื่องมือ น้ำหนัก
 Titanosaur 50000
 Gasbags 3000
 Megachelon 2500
 Basilisk 2200
 Astrocetus 2000
 Brontosaurus 1600
 Paracer 850
 Woolly Rhino 750
 Giganotosaurus 700
 Dire Bear 650
 Mammoth* 500
 Rex 500
 Procoptodon 450
 Morellatops 440
 Stegosaurus 440
 Triceratops 365
 Spino 350
 Carnotaurus 300
 Castoroides* 300
 Sarco 300
 Parasaur 255
 Ankylosaurus* 250
 Carbonemys 250
 Dimetrodon 250
 Doedicurus* 250
 Gigantopithecus 220
 Megaloceros 220
 Gallimimus 200
 Phiomia 200
 Pulmonoscorpius 200
 Sabertooth 200
 Direwolf 170
 Beelzebufo 160
 Pachycephalosaurus 150
 Raptor 140
 Terror Bird 120
 Araneo 100
 Arthropluera 100
 Oviraptor 100
 Lystrosaurus 90
 Kairuku 70
 Mesopithecus 70
 Araneo 50
 Dodo 50
 Dilophosaur 45
 Compy 25
 Dung Beetle 5
อากาศ
สิ่งมีชีวิต / เครื่องมือ น้ำหนัก
 Gasbags 3000
 Quetzal 780
 Snow Owl 375
 Argentavis* 350
 Pteranodon 150
 Dimorphodon 50
 Onyc 50
น้ำ
สิ่งมีชีวิต / เครื่องมือ น้ำหนัก
 Mosasaurus 1300
 Dunkleosteus 910
 Plesiosaur 800
 Angler 350
 Megalodon 250
 Ichthyosaurus 250
 Manta 200

* สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถลดน้ำหนักของทรัพยากรได้บางอย่าง

การต่อสู้

โปรดทราบว่า ข้อมูลด้านล่างนี้แสดง  พลังโจมตี และ  พลังชีวิต ของสิ่งมีชีวิตที่เลเวล 1 , และไม่ได้แสดงข้อมูลการโจมตีด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งหมด, ขอแนะนำให้เข้าไปในแต่ละหน้าของสิ่งมีชีวิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งมีชีวิต "Aberrant" จะลดประมาณพลังชีวิตลงและทดแทนด้วยพลังโจมตี และในสิ่งมีชีวิต "X" จะมีค่าสถานะที่สูงกว่าปกติ

บก
สิ่งมีชีวิต พลังโจมตี พลังชีวิต
 Giganotosaurus 1200 25000
 Titanosaur 1000 230000
 Brontosaurus 60 2300
 Velonasaur 32 440
 Rex 62 1000
 Dire Bear 50 / 65 400
 Ankylosaurus 50 700
 Spino 50 700
 Paracer 45 1140
 Gigantopithecus 40 / 60 640
 Mammoth 42 850
 Carnotaurus 42 420
อากาศ
สิ่งมีชีวิต พลังโจมตี พลังชีวิต
 Pteranodon 18 / 50 (roll) 210
 Quetzal 32 1200
 Wyvern 80 1725
 Onyc 35 250
 Argentavis 20 290
 Dimorphodon 23 125
 Tapejara 18 325
น้ำ
สิ่งมีชีวิต พลังโจมตี พลังชีวิต
 Mosasaurus 100 3600
 Plesiosaur 75 2400
 Basilosaurus 47 2400
 Dunkleosteus 60 710
 Megalodon 40 600
 Manta 40 320
 Angler 30 450

การสำรวจพื้นที่

สำหรับการสำรวรหรือสอดแนมพื้นที่นั้นต้องมีแอตทริบิวต์  ความเร็วในการเคลื่อนที่ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, สำหรับสิ่งมีชีวิตบินได้นั้นไม่สามารถอัปเกรดความเร็วในการเคลื่อนที่ได้อีกต่อไป ดังนั้นสิ่งมีชีวิตอย่าง  Raptor,  Thylacoleo หรือ  Sabertooth นั้นจะมีประโยชน์กว่า

สิ่งมีชีวิต ความเร็ว
 Bloodstalker ★★★★★
 Female Megaloceros ★★★★★
 Managarmr ★★★★★
 Deinonychus ★★★★★
 Gallimimus ★★★★★
 Shadowmane ★★★★☆
 Raptor ★★★★☆
 Male Megaloceros ★★★★☆
 Sabertooth ★★★★☆
 Drake ★★★★☆
 Enforcer ★★★★☆
 Equus ★★★★☆
 Direwolf ★★★☆☆
 Thylacoleo ★★★☆☆
 Ravager ★★★☆☆
 Karkinos ★★☆☆☆

ชาร์จแสง

สิ่งมีชีวิตบางตัวมีความสามารถในการเก็บและปล่อยแสงชาร์จได้บน Aberration ซึ่งสามารถนำไปใช้งานแบนแผนที่อื่นได้ด้วย

สิ่งมีชีวิต ความจุในการชาร์จ การชาร์จ ระยะการชาร์จ
 Bulbdog ★★★★★ ★★☆☆☆ ★★★☆☆
 Shinehorn ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆
 Glowtail ★★★☆☆ ★★★★★ ★★☆☆☆
 Featherlight ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★
 Tek Stryder* ★★☆☆☆ ★★★★☆ ☆☆☆☆☆

* ไม่ปล่อยแสงชาร์จหรือการฟื้นฟูการชาร์จ

การเดินทาง

สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีประโยชน์สำหรับการเดินทางเนื่องจากมีความรวดเร็วและมีน้ำหนักที่ได้สำหรับการบรรทุกสิ่งของหรือทรัพยากรสำหรับคุณ


ความสามารถพิเศษของสิ่งมีชีวิต

 Yutyrannus เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่สนับสนุนการต่อสู้ได้ดีที่สุด มีสองความสามารถ (เป็นการคำรามทั้งคู่) นั้นมีประโยชน์มาก ในการคำรามแรกนั้น (ไม่ส่งผลกับ  Giganotosaurus,  Rex,  Spino,  Wyvern,  Bronto  Rock Elemental,  สิ่งมีชีวิตแอลฟา, บอส, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, หรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ก็ตามที่ได้รับบัฟจากการที่ผู้เล่นตีกลองอยู่บนอานของ  Mammoth) ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งป่าและเชื่อง, วิ่งหนี (แม้ว่าไม่ถูกขี่อยู่) สำหรับ  ความเร็วในการเคลื่อนที่ ของผู้เล่นนั้นต้องมีอย่างน้อย 181% ถึงจะวิ่งได้ไวกว่ามัน การคำรามครั้งที่สองจะเพิ่มพลังโจมตีชั่วคราวให้กับสิ่งมีชีวิตฝ่ายเดียวกัน +25% และลดความเสียหายที่ได้รับ -20% ในแต่ละความเสียหายที่เข้ามา, สิ่งนี้มีประโยชน์มากในการต่อสู้กับบอส

 Daeodon เป็นอีกหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ดีสำหรับการสนับสนุนการต่อสู้ เพราะมันสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตเชื่องในบริเวณใกล้ตัวได้ ในการจะฟื้นฟูพลังชีวิตจะต้องแลกมากับการบริโภคอาหารจำนวนมาก ปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ยิ่งสูงก็จะยิ่งฟื้นฟูไวขึ้น

ฟังก์ชันของสิ่งมีชีวิต

เมื่อสวมใส่อาน, สิ่งมีชีวิตบางชนิดจะมีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลีงกับสิ่งปลูกสร้างบางอย่าง

สิ่งมีชีวิต เกี่ยวข้องกับ โน้ต
 Argentavis  Smithy ไม่สามารถใช้ในการซ่อมแซมของที่เสียหาย/พังไปแล้วได้
 Thorny Dragon
 Phoenix  Refining Forge,  Campfire ทำให้อาหารสุกโดยอัตโนมัติ
 Magmasaur ต้องเปิดการใช้งานก่อน, แต่จะทำให้ค่าสถานะอาหารลดลงอย่างรวดเร็ว
 Tropeognathus  Industrial Grinder ไม่จำเป็นต้องใช้อานตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

การผลิตทรัพยากร

นอกเหนือจากการผลิต  อุจจาระ แล้ว, สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถผลิตทรัพยากรอันมีค่า ที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวได้จากพวกมัน

สิ่งมีชีวิต ผลิต ความต้องการในการผลิต
 Achatina  Achatina Paste
 Organic Polymer
เปิดลาดตระเวน (Wandering)
 Beelzebufo  Cementing Paste เลียสิ่งมีชีวิต  Meganeura
หรือ  Titanomyrma ทีตายแล้ว
 Dung Beetle  Fertilizer
 Oil
ต้องการ  Feces ในช่องเก็บของของมัน และเปิดลาดตระเวน (Wandering)
 Gacha  Gacha Crystal (Extinction) (มีทรัพยากรที่ถูกเจาะจง และสุ่มทรัพยากร) สุ่มไอเทมให้กิน
 Hesperornis  Oil  Hesperornis Egg เมื่อนำไปต้มได้เป็นน้ำมัน
 Phoenix หรือ  Magmasaur  Metal Ingot
 Cooked Meat (เนื้อดิบประเภทไหนก็ได้)
นำ  Metal หรือ  Raw Meat (เนื้อดิบประเภทไหนก็ได้) ไว้ในช่องเก็บของ
Magmasaur ต้องเปิดใช้งานการถลุง (Smelting)ก่อนถึงจะเริ่มผลิตทรัพยากรได้
 Tusoteuthis หรือ  Basilosaurus  Oil (Tusoteuthis) ผลิตต่อเนื่องตามกาลเวลา
 Megachelon  Rare Flower
 Rare Mushroom
ผลิตต่อเนื่องตามกาลเวลา
 Ferox  Element Dust อุ้มขึ้นมาแล้วโยนลงพื้นในช่วงเวลาที่กำหนด หรือเมื่อมากพอ (จะแสดงแอนิเมชันเมื่ออุ้มขึ้นมา)

การเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ

สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้ด้วยตนเองเมื่อเปิดการใช้งาน "ลาดตระเวน (Wandering)" (สามารถตั้งค่าสิ่งมีชีวิตได้โดยกด E, Y, Triangle ค้างที่สิ่งมีชีวิต) เพียงแค่ปล่อยให้สิ่งมีชีวิตเดินลาดตระเวนหาทรัพยากรใกล้เคียง

สิ่งมีชีวิต เก็บเกี่ยว
 Castoroides  Wood
 Doedicurus  Stone
 Gigantopithecus  Fiber
 Mesopithecus  Berries
 Pegomastax  Berries
 Therizinosaur  Wood,  Thatch,  Crystal*,  Sap*, Genesis:Part 1 Lunar Biome*
 Moschops  Berries,  Fiber,  Seeds,  Thatch,  Wood

ความสามารถพิเศษ

บางสิ่งมีชีวิตสามารถทำอะไรๆ พิเศษได้, โดยมีเงื่อนไขหรือในบางสถานการณ์

สิ่งมีชีวิต การกระทำ
 Archaeopteryx สามารถใช้ ร่อน จากที่สูงเหมือนกับ  Parachute
 Argentavis สามารถ คีบ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กด้วยกรงเล็กและจงอยปาก, และ ฟื้นฟูพลังชีวิต จากการกินศพ
 Astrocetus สามารถ hyperdrive to a certain distance with enough cosmic energy. When saddled, can drop down bomb with its own residue from the rocks
 Astrodelphis Saddled with its saddle, it can be used to jet into starwing mode, allowing evasive maneuver, and the turret can be used to fire out both tek and explosive projectile, or blast out a spherical explosion of EMP around itself.
 Baryonyx can spin in the water causing a stun effect to medium creatures but it has to be deep in the water
 Basilisk can bury under ground for certain periods to avoid detection, and can damage players while riding their mounts.
 Bloodstalker can web and pull victim to itself, or swing and jump between latchable areas, climb and walk in water.
 Beelzebufo tongue-attack can knock-out creatures, and can harvest  Cementing Paste from certain dead insects.
 Daeodon can heal allied/own dino with healing, in exchange for massive loss in hunger
 Deinonychus can pounce on smaller prey, latch and lacerate at specific larger prey, climb and latch to walls and yell to nearby deinonychus for pack boost
 Dimorphodon and  Vulture can be thrown to attack creatures,  Spoiled Meat spoils slower when in  Vulture inventory.
 Direwolf can howl to activate pack buff effect, and sniff for injured survivor/dino below 50%, undiscovered explorer notes and/or camouflaged/buried dino
 Ferox (Large) can throw giant rock, knockback with its slam, jumps very far with its dash and jump , and climb upwards
 Gasbags can puff up into a large size and either jet off into air and glide slowly, or push creatures and survivors far off with the stored air inside
 Gigantopithecus is able to throw the player who rides it at any direction, lift (and throw) shoulder-mounted dino, and climb onto natural and man-made zip lines
 Griffin can lift up to medium-sized creatures with its claws, and dive bomb down
 Kaprosuchus can lunge and grab at smaller prey
 Karkinos can lift up to two medium-sized creatures with its claws and jump very high on aimed direction, can also walk in the ground of the ocean with infinite  Oxygen.
 Maewing can glide far and wide and slide under the ground or water, increasing the jump height if jumped at the right timing. When activated, can feed baby like a  Feeding Trough until they reached juvenile. When saddled, can carry babies until past adolescent, or steal from enemy babies.
 Magmasaur can searing spit with Metal Ingot in its inventory and at a suitable temperature, or fire exploding obsidian shrapnel around itself while charging up for a spit
 Mammoth can grab and release/throw small creature and survivor, roar with its trunk to debuff nearby enemies, and slam forward with its frontal legs
 Managarmr can breath frost stream, jet up and dash front, sideways and back, and dive bomb down
 Megachelon can spit bubble breath while underwater, and generate oxygen above its stone shell
 Megalania can climb walls and ceilings and affect players with  Mega Rabies.
 Megalosaurus can lift up to medium-sized creatures with its jaws and deals a lot of damage during night.
 Mesopithecus and  Chalicotherium can throw poop at enemies, the  Mesopithecus can be thrown and unlock locked doors.
 Microraptor can dismount targets on whistle to attack/thrown
 Noglin can mind control non-allied creatures or survivors (albeit either draining their health to extreme low, or for the case of wild creature, outright killing them afterwards), either via whistle to attack, or manually by linking minds
 Pachy can ram and knock-out creatures
 Parasaur can scan the immediate surrounding area for enemies and mark them through walls for a short time, and honk to scare smaller predator and prey nearby
 Pegomastax can pickpocket the target
 Procoptodon can jump very high on aimed direction, and carry survivors, certain small and baby dinos, two mates can help you to imprint and raise your babies.
 Pteranodon can lift tiny creatures with its claws In addition, it can spin in the air and cause more damage than its normal attack although it uses energy
 Purlovia can hide underground, ambushing any non-tribe nearby
 Pulmonoscorpius stings can knock-out creatures and can easily climb difficult cliffs.
 Quetzal can lift up to medium-sized creatures with its claws, and has a  Quetz Platform Saddle to transport massive creatures like the  Rex.
 Raptor can pounce on smaller prey, and vocalize out to nearby raptor for temporary pack boost
 Ravager can climb onto natural and man-made zip lines
 Reaper can launch webbed projectiles and swing its tail sideways to knock creatures away.
 Rex can roar to force nearby survivor or dino with lower level than it to poop. It's roar can also force-land small dinos in its visible cone of effect.
 Rock Drake can climb walls and ceilings, glide down, seek for any nearby Reaper and camouflage to avoid detection
 Sarco can turn 180 degree at the target behind, and can death roll a target/prey after grabbing it
 Scout can scout via control from survivor's binoculars, and mark targets
 Shadowmane can camouflage stalk and warp hit its target with enough adrenaline and warp up far without risk of fall damage. Under mate boost, Males can howl to boost stat, whereas female's stalk can camouflage multiple allied dinos nearby.
 Snow Owl can dive bomb down, encapsulate nearby creature/survivor, and sense for living creature with its predatory sense
 Spino can switch between quadruped and biped state, former granting movement speed whereas biped granting extra damage
 Stegosaurus can alter its backplate mode to suit its situational issues and impale and immobilize small targets
 Tapejara can lift tiny creatures with its claws and land on vertical surfaces
 Terror Bird can glide to avoid huge obstacles
 Tek Stryder มาพร้อมกับ rig ที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละแบบ
 Thylacoleo สามารถ ปีน ผนังในแนวตั้งและหน้าผาหรือต้นไม้ได้
 Triceratops สามารถ ชาร์จความเร็วในการเข้าปะทะ และทำให้กระเด็น ในด้านหน้า และทำให้สิ่งมีชีวิตที่โดนปะทะนั้นมึนงงชั่วขณะ, และยังได้รับ บัฟ ในกรณีที่เจอนักล่าขั้นสูงกว่ามัน
 Tropeognathus can break down items into base components similar to an industrial grinder. Saddled, it can also be used to jet faster than all other aerial mounts, allowing evasive maneuvering. The turret mounted to its back can be used to fire out an explosive flak projectile, useful for dealing with enemy fliers.
 Tusoteuthis สามารถ คีบ สิ่งมีชีวิตขนาดกลางด้วยหนวดได้
 Velonasaur can shoot spines like a turret, and swing itself around to scare away weaker hostile creature with the tossed spines
 Woolly Rhino สามารถ ชาร์จความเร็วในการเข้าปะทะ และแรงในการโจมตี ไปยังสิ่งมีชีวิต
 Wyvern /  Crystal Wyvern /  Voidwyrm สามารถ คีบ สิ่งมีชีวิตขนาดกลางด้วยกรงเล็บ, และ พ่นลมหายใจ ตามธาตุ/คริสตัล
 Yutyrannus สามารถ ยั่วยุ สิ่งมีชีวิตของพันธมิตร/ฝ่ายเดียวกันด้วยเสียงคำรามให้ต่อสู้ และ ขู่ สิ่งมีชีวิตของศัตรู/ป่า ให้หวาดกลัว
Advertisement