ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement
Translation บทความนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปล. เนื้อหานี้จะถูกแปลภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือ กี่วันข้างหน้า.
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดดูคำแนะนำได้ที่ พอร์ทัลชุมชน.
Disambig บทความนี้เกี่ยวข้องกับ การใช้งานสิ่งมีชีวิตที่เชื่องแล้ว สำหรับ สำหรับการใช้ทำให้สิ่งมีชีวิตเชื่อง, ดูได้ที่ การทำให้เชื่อง

Raptor Saddle
That tame will have its uses.
~ HLN-A

การเลี้ยงสิ่งมีชีวิต (Domestication) เป็นกระบวนการหลังจากการแปลงสิ่งมีชีวิตป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ของผู้เล่น สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทำให้คุณเอาชีวิตรอดใน ARK ได้ง่ายขึ้น สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ผู้เล่นจะทำได้ด้วยตนเอง, การขนย้ายสิ่งของหรือทรัพยากรจำนวนมาก หรือใช้ในการทำสงคราม อย่างไรก็ตาม, ก่อนที่สิ่งมีชีวิตป่านั้นจะสามารถนำมาใช้งานได้จะต้องทำให้เชื่องก่อน นอกจากนี้, สิ่งมีชีวิตบางชนิดต้องการอานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต[]

สิ่งมีชีวิตของคุณสามารถทำตามคำสั่งที่เราได้มอบหมายไว้ได้ ผู้เล่นสามารถตั้งค่าระดับการรุกรานให้กับพวกมันได้, สั่งให้พวกมันอยู่กับที่, ตามผู้เล่น หรือเดินไปเดินมาในพื้นที่ได้ หากต้องการเปลี่ยนพฤติกรรม ให้อยู่ใกล้สิ่งชีวิตและกด (ค่าเดิม E, Y, Triangle) หรือใช้การผิวปาก นอกจากนี้คุณยังสามารถขี่สิ่งมีชีวิตของคุณเพื่อใช้ในการต่อสู้, เดินทางโดยใช้สแทมมินาของสิ่งมีชีวิตแทนสแทมมินาของคุณ

การให้อาหาร[]

สิ่งมีชีวิตมีค่าสถานะที่แสดงถึงความหิวของแต่ละตัว ซึ่งจะลดลงแบบเดียวคุณ: ฟื้นฟูสแทมมินา, ฟื้นฟูพลังชีวิต, และความหิวจะลดลงอย่างต่อเนื่องตามกาลเวลา สิ่งมีชีวิตเหล่านี้หลังจากเชื่องแล้วจะมีอคติต่อการกินอาหาร โดยพวกมันจะเลือกกินอาหารที่ชอบไว้ที่หลังเสมอ ยกตัวอย่างเช่น, สัตว์กินเนื้อจะกิน Raw Meat Raw Meat ก่อนที่จะกิน Raw Prime Meat Raw Prime Meat และสัตว์กินพืชจะเก็บ Berries เบอร์รี่ ที่ชอบไว้กินท้ายสุด

เมื่อสิ่งมีชีวิตมีการพัก (ในขณะที่ไม่ได้ขี่หรือฟื้นฟูพลังชีวิตหรือสแทมมินา) สิ่งมีชีวิตจะสูญเสียค่าสถานะอาหารที่ 0.1 ประมาณทุกๆ 35 วินาที ซึ่งหมายความว่าจะต้องกินอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ (35 วินาที * 500 ค่าสถานะอาหาร =) 17,500 วินาที, หรือ 291 นาที, ประมาณ 5 ชั่วโมง อาหารส่วนใหญ่มักจะเน่าเสียก่อน, ด้วยเหตุผลนี้ หรือเว้นแต่คุณต้องการ Spoiled Meat เนื้อเน่า สำหรับทำ Narcotic Narcotic, ขอแนะนำว่าอย่าเก็บอาหารไว้ในคลังของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ใช้งาน เพราะอาหารส่วนใหญ่จะเน่าเสียก่อนที่จะถูกกิน

สัตว์กินพืชนี้มีลักษณะคล้ายกับสัตว์กินเนื้อ แต่ในความจริงที่ว่าพวกมันค่อนข้างง่ายต่อการหาอาหารมาให้ (Trike Trike เลเวลต่ำๆ สามารถหา Berries เบอร์รี่ หลายร้อยหลายพันได้ไม่กี่นาที) จึงไม่ค่อยน่าเป็นกังวลสำหรับสัตว์กินพืช

บังคับให้กิน[]

"บังคับให้กิน (Remote Use Item)" เป็นคำสั่งที่ผู้เล่นบังคับป้อนไอเทมให้กับสิ่งมีชีวิต ส่วนใหญ่จะทำในขณะที่สิ่งมีชีวิตหมดสติในการป้อน Narcotic Narcotic เพื่อรักษาปริมาณ Torpor ค่าสลบ ให้มากพอในระหว่างกระบวนการทำให้เชื่อง แทนที่การใช้ Tranquilizer Arrow Tranquilizer Arrow หรือลูกดอกยาสลบอื่นๆ ยิงเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการเชื่องไม่ให้ลดลงมากเกินไป, หรือบังคับให้สิ่งมีชีวิตกินอาหารเพื่อฟื้นฟู Health พลังชีวิต


รางให้อาหาร[]

การใช้ Feeding Trough Feeding Trough หรือ Tek Trough Tek Trough เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการให้อาหารกับสิ่งมีชีวิตของคุณหลายๆ ตัวในบริเวณนั้น — โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้ออกจากเกมไปแล้ว เมื่อคุณใส่อาหารลงในรางอาหาร สิ่งมีชีวิตของคุณในบริเวณจะสามารถเข้าถึงได้ และอาหารจะเน่าเสียได้ช้ากว่าการที่อยู่ในตัวสิ่งมีชีวิต

ตารางเปรียบเทียบ[]

การเก็บเกี่ยวทรัพยากร[]

แอตทริบิวต์ Melee Damage พลังโจมตี ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวทรัพยากร โปรดทราบว่าสิ่งมีชีวิตในตารางด้านล่างนี้ยังไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทั้งหมด เพียงแต่ยกมาเพื่อเปรียบเทียบ สำหรับรายละเอียดเครื่องมือและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสามารถเข้าได้ได้ที่หน้าเพจของทรัพยากรนั้นๆ สิ่งมีชีวิตจะถูกเรียงลำดับจากประสิทธิภาพสูงไปต่ำ, ตารางยังแสดงอัตราการเก็บเกี่ยวทรัพยากรเพื่อเปรียบเทียบในแต่ละสิ่งมีชีวิต และตารางด้านล่างไม่ได้กล่าวถึง Tek Stryder Tek Stryder เนื่องด้วยตัวมันเองอัตราการเก็บเกี่ยวนั้นต่ำ เพียงแต่มี Excavation Rig (Genesis Part 2) Excavator Rig ช่วยในการเก็บเกี่ยวทรัพยากร

โน้ต: การเก็บเกี่ยวทรัพยากรของ Stegosaurus Stegosaurus ขึ้นอยู่กับแผ่นรองด้านหลังของมัน

Berries Berries
Creature / ToolGain per action
Maewing Maewing★★★★☆
Mammoth Mammoth★★★★☆
Tek Stryder Tek Stryder★★★☆☆
Chitin Chitin
Creature / ToolGain per action
Argentavis Argentavis★★★☆☆
Rex Rex★★★☆☆
Maewing Maewing★☆☆☆☆
Fiber Fiber
Creature / ToolGain per action
Gacha Gacha★★★★★
Maewing Maewing★★★★☆
Flint Flint
Creature / ToolGain per action
Gacha Gacha★★★★★
Hide Hide
Creature / ToolGain per action
Argentavis Argentavis★★★☆☆
Maewing Maewing★★★☆☆
Rex Rex★★★☆☆
Keratin Keratin
Creature / ToolGain per action
Argentavis Argentavis★★★☆☆
Rex Rex★★★☆☆
Metal Metal
Creature / ToolGain per action
Gacha Gacha★★★★★
Organic Polymer Organic Polymer
Creature / ToolGain per action
Argentavis Argentavis★☆☆☆☆
Pelt Pelt
Creature / ToolGain per action
Argentavis Argentavis★★★☆☆
Rex Rex★★★☆☆
Rare Flower Rare Flower
Creature / ToolGain per action
Mammoth Mammoth★★★★☆
Rare Mushroom Rare Mushroom
Creature / ToolGain per action
Mammoth Mammoth★★★★★
Raw Meat Raw Meat
Creature / ToolGain per action
Gacha Gacha★★★★★
Rex Rex★★★★★
Argentavis Argentavis★★★★☆
Astrocetus Astrocetus★★☆☆☆
Raw Prime Meat Raw Prime Meat
Creature / ToolGain per action
Gacha Gacha★★★★★
Rex Rex★★★★★
Argentavis Argentavis★★★★☆
Astrocetus Astrocetus★★☆☆☆

ใน Valguero สามารถใช้ Aberrant Anglerfish Anglerfish ในการเก็บ Silica Pearls Silica Pearls ได้อย่างง่ายดายใน The Emerald Forest

Stone Stone
Creature / ToolGain per action
Gacha Gacha★★★★★

Doedicurus Doedicurus และ Basilisk Basilisk เนื่องด้วยตัว Doedicurus Doedicurus นั้นเก็บเกี่ยว Stone Stone ได้มาก และใช้ Basilisk Basilisk สำหรับการขนย้ายได้ไวขึ้น

Thatch Thatch
Creature / ToolGain per action
Gacha Gacha★★★★★
Mammoth Mammoth★★★★☆
Voidwyrm Voidwyrm★★★★☆
Wyvern Wyvern★★★★☆
Tek Stryder Tek Stryder★★★☆☆
Wood Wood
Creature / ToolGain per action
Gacha Gacha★★★★★
Mammoth Mammoth★★★☆☆
Tek Stryder Tek Stryder★★☆☆☆
Voidwyrm Voidwyrm★☆☆☆☆
Wyvern Wyvern★☆☆☆☆

ค่อนข้างแนะนำการใช้ Castoroides Castoroides และ Roll Rat Roll Rat ในการขนย้ายเนื่องจากลดน้ำหนัก Wood Wood ได้เยอะ

การลดน้ำหนักทรัพยากร[]

โปรดทราบว่า ด้านล่างนี้ไม่ได้แสดงข้อมูลสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่สามารถลดน้ำหนักทรัพยากรได้, ขอแนะนำให้เข้าไปในแต่ละหน้าของสิ่งมีชีวิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บก
สิ่งมีชีวิต / เครื่องมือ น้ำหนัก
Titanosaur Titanosaur 50000
Gasbags Gasbags 3000
Megachelon Megachelon 2500
Basilisk Basilisk 2200
Astrocetus Astrocetus 2000
Brontosaurus Brontosaurus 1600
Paracer Paracer 850
Woolly Rhino Woolly Rhino 750
Giganotosaurus Giganotosaurus 700
Dire Bear Dire Bear 650
Mammoth Mammoth* 500
Rex Rex 500
Procoptodon Procoptodon 450
Morellatops Morellatops 440
Stegosaurus Stegosaurus 440
Triceratops Triceratops 365
Spino Spino 350
Carnotaurus Carnotaurus 300
Castoroides Castoroides* 300
Sarco Sarco 300
Parasaur Parasaur 255
Ankylosaurus Ankylosaurus* 250
Carbonemys Carbonemys 250
Dimetrodon Dimetrodon 250
Doedicurus Doedicurus* 250
Gigantopithecus Gigantopithecus 220
Megaloceros Megaloceros 220
Gallimimus Gallimimus 200
Phiomia Phiomia 200
Pulmonoscorpius Pulmonoscorpius 200
Sabertooth Sabertooth 200
Direwolf Direwolf 170
Beelzebufo Beelzebufo 160
Pachycephalosaurus Pachycephalosaurus 150
Raptor Raptor 140
Terror Bird Terror Bird 120
Araneo Araneo 100
Arthropluera Arthropluera 100
Oviraptor Oviraptor 100
Lystrosaurus Lystrosaurus 90
Kairuku Kairuku 70
Mesopithecus Mesopithecus 70
Araneo Araneo 50
Dodo Dodo 50
Dilophosaur Dilophosaur 45
Compy Compy 25
Dung Beetle Dung Beetle 5
อากาศ
สิ่งมีชีวิต / เครื่องมือ น้ำหนัก
Gasbags Gasbags 3000
Quetzal Quetzal 780
Snow Owl Snow Owl 375
Argentavis Argentavis* 350
Pteranodon Pteranodon 150
Dimorphodon Dimorphodon 50
Onyc Onyc 50
น้ำ
สิ่งมีชีวิต / เครื่องมือ น้ำหนัก
Mosasaurus Mosasaurus 1300
Dunkleosteus Dunkleosteus 910
Plesiosaur Plesiosaur 800
Angler Angler 350
Megalodon Megalodon 250
Ichthyosaurus Ichthyosaurus 250
Manta Manta 200

* สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถลดน้ำหนักของทรัพยากรได้บางอย่าง

การต่อสู้[]

โปรดทราบว่า ข้อมูลด้านล่างนี้แสดง Melee Damage พลังโจมตี และ Health พลังชีวิต ของสิ่งมีชีวิตที่เลเวล 1 , และไม่ได้แสดงข้อมูลการโจมตีด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งหมด, ขอแนะนำให้เข้าไปในแต่ละหน้าของสิ่งมีชีวิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งมีชีวิต "Aberrant" จะลดประมาณพลังชีวิตลงและทดแทนด้วยพลังโจมตี และในสิ่งมีชีวิต "X" จะมีค่าสถานะที่สูงกว่าปกติ

บก
สิ่งมีชีวิต พลังโจมตี พลังชีวิต
Giganotosaurus Giganotosaurus 1200 25000
Titanosaur Titanosaur 1000 230000
Brontosaurus Brontosaurus 60 2300
Velonasaur Velonasaur 32 440
Rex Rex 62 1000
Dire Bear Dire Bear 50 / 65 400
Ankylosaurus Ankylosaurus 50 700
Spino Spino 50 700
Paracer Paracer 45 1140
Gigantopithecus Gigantopithecus 40 / 60 640
Mammoth Mammoth 42 850
Carnotaurus Carnotaurus 42 420
อากาศ
สิ่งมีชีวิต พลังโจมตี พลังชีวิต
Pteranodon Pteranodon 18 / 50 (roll) 210
Quetzal Quetzal 32 1200
Wyvern Wyvern 80 1725
Onyc Onyc 35 250
Argentavis Argentavis 20 290
Dimorphodon Dimorphodon 23 125
Tapejara Tapejara 18 325
น้ำ
สิ่งมีชีวิต พลังโจมตี พลังชีวิต
Mosasaurus Mosasaurus 100 3600
Plesiosaur Plesiosaur 75 2400
Basilosaurus Basilosaurus 47 2400
Dunkleosteus Dunkleosteus 60 710
Megalodon Megalodon 40 600
Manta Manta 40 320
Angler Angler 30 450

การสำรวจพื้นที่[]

สำหรับการสำรวรหรือสอดแนมพื้นที่นั้นต้องมีแอตทริบิวต์ Movement Speed ความเร็วในการเคลื่อนที่ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, สำหรับสิ่งมีชีวิตบินได้นั้นไม่สามารถอัปเกรดความเร็วในการเคลื่อนที่ได้อีกต่อไป ดังนั้นสิ่งมีชีวิตอย่าง Raptor Raptor, Thylacoleo Thylacoleo หรือ Sabertooth Sabertooth นั้นจะมีประโยชน์กว่า

สิ่งมีชีวิต ความเร็ว
Bloodstalker Bloodstalker ★★★★★
Megaloceros Female Megaloceros ★★★★★
Managarmr Managarmr ★★★★★
Deinonychus Deinonychus ★★★★★
Gallimimus Gallimimus ★★★★★
Shadowmane Shadowmane ★★★★☆
Raptor Raptor ★★★★☆
Megaloceros Male Megaloceros ★★★★☆
Sabertooth Sabertooth ★★★★☆
Rock Drake Drake ★★★★☆
Enforcer Enforcer ★★★★☆
Equus Equus ★★★★☆
Direwolf Direwolf ★★★☆☆
Thylacoleo Thylacoleo ★★★☆☆
Ravager Ravager ★★★☆☆
Karkinos Karkinos ★★☆☆☆

ชาร์จแสง[]

สิ่งมีชีวิตบางตัวมีความสามารถในการเก็บและปล่อยแสงชาร์จได้บน Aberration ซึ่งสามารถนำไปใช้งานแบนแผนที่อื่นได้ด้วย

สิ่งมีชีวิต ความจุในการชาร์จ การชาร์จ ระยะการชาร์จ
Bulbdog Bulbdog ★★★★★ ★★☆☆☆ ★★★☆☆
Shinehorn Shinehorn ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆
Glowtail Glowtail ★★★☆☆ ★★★★★ ★★☆☆☆
Featherlight Featherlight ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★
Tek Stryder Tek Stryder* ★★☆☆☆ ★★★★☆ ☆☆☆☆☆

* ไม่ปล่อยแสงชาร์จหรือการฟื้นฟูการชาร์จ

การเดินทาง[]

สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีประโยชน์สำหรับการเดินทางเนื่องจากมีความรวดเร็วและมีน้ำหนักที่ได้สำหรับการบรรทุกสิ่งของหรือทรัพยากรสำหรับคุณ


ความสามารถพิเศษของสิ่งมีชีวิต[]

Yutyrannus Yutyrannus เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่สนับสนุนการต่อสู้ได้ดีที่สุด มีสองความสามารถ (เป็นการคำรามทั้งคู่) นั้นมีประโยชน์มาก ในการคำรามแรกนั้น (ไม่ส่งผลกับ Giganotosaurus Giganotosaurus, Rex Rex, Spino Spino, Wyvern Wyvern, Bronto Bronto Rock Elemental Rock Elemental, สิ่งมีชีวิตแอลฟา สิ่งมีชีวิตแอลฟา, บอส, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, หรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ก็ตามที่ได้รับบัฟจากการที่ผู้เล่นตีกลองอยู่บนอานของ Mammoth Mammoth) ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งป่าและเชื่อง, วิ่งหนี (แม้ว่าไม่ถูกขี่อยู่) สำหรับ Movement Speed ความเร็วในการเคลื่อนที่ ของผู้เล่นนั้นต้องมีอย่างน้อย 181% ถึงจะวิ่งได้ไวกว่ามัน การคำรามครั้งที่สองจะเพิ่มพลังโจมตีชั่วคราวให้กับสิ่งมีชีวิตฝ่ายเดียวกัน +25% และลดความเสียหายที่ได้รับ -20% ในแต่ละความเสียหายที่เข้ามา, สิ่งนี้มีประโยชน์มากในการต่อสู้กับบอส

Daeodon Daeodon เป็นอีกหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ดีสำหรับการสนับสนุนการต่อสู้ เพราะมันสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตเชื่องในบริเวณใกล้ตัวได้ ในการจะฟื้นฟูพลังชีวิตจะต้องแลกมากับการบริโภคอาหารจำนวนมาก ปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ยิ่งสูงก็จะยิ่งฟื้นฟูไวขึ้น

ฟังก์ชันของสิ่งมีชีวิต[]

เมื่อสวมใส่อาน, สิ่งมีชีวิตบางชนิดจะมีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลีงกับสิ่งปลูกสร้างบางอย่าง

สิ่งมีชีวิต เกี่ยวข้องกับ โน้ต
Argentavis Argentavis Smithy Smithy ไม่สามารถใช้ในการซ่อมแซมของที่เสียหาย/พังไปแล้วได้
Thorny Dragon Thorny Dragon
Phoenix Phoenix Refining Forge Refining Forge, Campfire Campfire ทำให้อาหารสุกโดยอัตโนมัติ
Magmasaur Magmasaur ต้องเปิดการใช้งานก่อน, แต่จะทำให้ค่าสถานะอาหารลดลงอย่างรวดเร็ว
Tropeognathus Tropeognathus Industrial Grinder Industrial Grinder ไม่จำเป็นต้องใช้อานตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

การผลิตทรัพยากร[]

นอกเหนือจากการผลิต Feces อุจจาระ แล้ว, สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถผลิตทรัพยากรอันมีค่า ที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวได้จากพวกมัน

สิ่งมีชีวิต ผลิต ความต้องการในการผลิต
Achatina Achatina Achatina Paste Achatina Paste
Organic Polymer Organic Polymer
เปิดลาดตระเวน (Wandering)
Beelzebufo Beelzebufo Cementing Paste Cementing Paste เลียสิ่งมีชีวิต Meganeura Meganeura
หรือ Titanomyrma Titanomyrma ทีตายแล้ว
Dung Beetle Dung Beetle Fertilizer Fertilizer
Oil Oil
ต้องการ Feces Feces ในช่องเก็บของของมัน และเปิดลาดตระเวน (Wandering)
Gacha Gacha Gacha Crystal (Extinction) Gacha Crystal (Extinction) (มีทรัพยากรที่ถูกเจาะจง และสุ่มทรัพยากร) สุ่มไอเทมให้กิน
Hesperornis Hesperornis Oil Oil Hesperornis Egg Hesperornis Egg เมื่อนำไปต้มได้เป็นน้ำมัน
Phoenix Phoenix หรือ Magmasaur Magmasaur Metal Ingot Metal Ingot
Cooked Meat Cooked Meat (เนื้อดิบประเภทไหนก็ได้)
นำ Metal Metal หรือ Raw Meat Raw Meat (เนื้อดิบประเภทไหนก็ได้) ไว้ในช่องเก็บของ
Magmasaur ต้องเปิดใช้งานการถลุง (Smelting)ก่อนถึงจะเริ่มผลิตทรัพยากรได้
Tusoteuthis Tusoteuthis หรือ Basilosaurus Basilosaurus Oil (Tusoteuthis) Oil (Tusoteuthis) ผลิตต่อเนื่องตามกาลเวลา
Megachelon Megachelon Rare Flower Rare Flower
Rare Mushroom Rare Mushroom
ผลิตต่อเนื่องตามกาลเวลา
Ferox Ferox Element Dust Element Dust อุ้มขึ้นมาแล้วโยนลงพื้นในช่วงเวลาที่กำหนด หรือเมื่อมากพอ (จะแสดงแอนิเมชันเมื่ออุ้มขึ้นมา)

การเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ[]

สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้ด้วยตนเองเมื่อเปิดการใช้งาน "ลาดตระเวน (Wandering)" (สามารถตั้งค่าสิ่งมีชีวิตได้โดยกด E, Y, Triangle ค้างที่สิ่งมีชีวิต) เพียงแค่ปล่อยให้สิ่งมีชีวิตเดินลาดตระเวนหาทรัพยากรใกล้เคียง

สิ่งมีชีวิต เก็บเกี่ยว
Castoroides Castoroides Wood Wood
Doedicurus Doedicurus Stone Stone
Gigantopithecus Gigantopithecus Fiber Fiber
Mesopithecus Mesopithecus Berries Berries
Pegomastax Pegomastax Berries Berries
Therizinosaur Therizinosaur Wood Wood, Thatch Thatch, Crystal Crystal*, Sap Sap*, Genesis:Part 1 Lunar Biome*
Moschops Moschops Berries Berries, Fiber Fiber, Seeds Seeds, Thatch Thatch, Wood Wood

ความสามารถพิเศษ[]

บางสิ่งมีชีวิตสามารถทำอะไรๆ พิเศษได้, โดยมีเงื่อนไขหรือในบางสถานการณ์

สิ่งมีชีวิต การกระทำ
Archaeopteryx Archaeopteryx สามารถใช้ ร่อน จากที่สูงเหมือนกับ Parachute Parachute
Argentavis Argentavis สามารถ คีบ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กด้วยกรงเล็กและจงอยปาก, และ ฟื้นฟูพลังชีวิต จากการกินศพ
Astrocetus Astrocetus สามารถ hyperdrive to a certain distance with enough cosmic energy. When saddled, can drop down bomb with its own residue from the rocks
Astrodelphis Astrodelphis Saddled with its saddle, it can be used to jet into starwing mode, allowing evasive maneuver, and the turret can be used to fire out both tek and explosive projectile, or blast out a spherical explosion of EMP around itself.
Baryonyx Baryonyx can spin in the water causing a stun effect to medium creatures but it has to be deep in the water
Basilisk Basilisk can bury under ground for certain periods to avoid detection, and can damage players while riding their mounts.
Bloodstalker Bloodstalker can web and pull victim to itself, or swing and jump between latchable areas, climb and walk in water.
Beelzebufo Beelzebufo tongue-attack can knock-out creatures, and can harvest Cementing Paste Cementing Paste from certain dead insects.
Daeodon Daeodon can heal allied/own dino with healing, in exchange for massive loss in hunger
Deinonychus Deinonychus can pounce on smaller prey, latch and lacerate at specific larger prey, climb and latch to walls and yell to nearby deinonychus for pack boost
Dimorphodon Dimorphodon and Vulture Vulture can be thrown to attack creatures, Spoiled Meat Spoiled Meat spoils slower when in Vulture Vulture inventory.
Direwolf Direwolf can howl to activate pack buff effect, and sniff for injured survivor/dino below 50%, undiscovered explorer notes and/or camouflaged/buried dino
Ferox (Large) Ferox (Large) can throw giant rock, knockback with its slam, jumps very far with its dash and jump , and climb upwards
Gasbags Gasbags can puff up into a large size and either jet off into air and glide slowly, or push creatures and survivors far off with the stored air inside
Gigantopithecus Gigantopithecus is able to throw the player who rides it at any direction, lift (and throw) shoulder-mounted dino, and climb onto natural and man-made zip lines
Griffin Griffin can lift up to medium-sized creatures with its claws, and dive bomb down
Kaprosuchus Kaprosuchus can lunge and grab at smaller prey
Karkinos Karkinos can lift up to two medium-sized creatures with its claws and jump very high on aimed direction, can also walk in the ground of the ocean with infinite Oxygen Oxygen.
Maewing Maewing can glide far and wide and slide under the ground or water, increasing the jump height if jumped at the right timing. When activated, can feed baby like a Feeding Trough Feeding Trough until they reached juvenile. When saddled, can carry babies until past adolescent, or steal from enemy babies.
Magmasaur Magmasaur can searing spit with Metal Ingot in its inventory and at a suitable temperature, or fire exploding obsidian shrapnel around itself while charging up for a spit
Mammoth Mammoth can grab and release/throw small creature and survivor, roar with its trunk to debuff nearby enemies, and slam forward with its frontal legs
Managarmr Managarmr can breath frost stream, jet up and dash front, sideways and back, and dive bomb down
Megachelon Megachelon can spit bubble breath while underwater, and generate oxygen above its stone shell
Megalania Megalania can climb walls and ceilings and affect players with Mega Rabies Mega Rabies.
Megalosaurus Megalosaurus can lift up to medium-sized creatures with its jaws and deals a lot of damage during night.
Mesopithecus Mesopithecus and Chalicotherium Chalicotherium can throw poop at enemies, the Mesopithecus Mesopithecus can be thrown and unlock locked doors.
Microraptor Microraptor can dismount targets on whistle to attack/thrown
Noglin Noglin can mind control non-allied creatures or survivors (albeit either draining their health to extreme low, or for the case of wild creature, outright killing them afterwards), either via whistle to attack, or manually by linking minds
Pachy Pachy can ram and knock-out creatures
Parasaur Parasaur can scan the immediate surrounding area for enemies and mark them through walls for a short time, and honk to scare smaller predator and prey nearby
Pegomastax Pegomastax can pickpocket the target
Procoptodon Procoptodon can jump very high on aimed direction, and carry survivors, certain small and baby dinos, two mates can help you to imprint and raise your babies.
Pteranodon Pteranodon can lift tiny creatures with its claws In addition, it can spin in the air and cause more damage than its normal attack although it uses energy
Purlovia Purlovia can hide underground, ambushing any non-tribe nearby
Pulmonoscorpius Pulmonoscorpius stings can knock-out creatures and can easily climb difficult cliffs.
Quetzal Quetzal can lift up to medium-sized creatures with its claws, and has a Quetz Platform Saddle Quetz Platform Saddle to transport massive creatures like the Rex Rex.
Raptor Raptor can pounce on smaller prey, and vocalize out to nearby raptor for temporary pack boost
Ravager Ravager can climb onto natural and man-made zip lines
Reaper Reaper can launch webbed projectiles and swing its tail sideways to knock creatures away.
Rex Rex can roar to force nearby survivor or dino with lower level than it to poop. It's roar can also force-land small dinos in its visible cone of effect.
Rock Drake Rock Drake can climb walls and ceilings, glide down, seek for any nearby Reaper and camouflage to avoid detection
Sarco Sarco can turn 180 degree at the target behind, and can death roll a target/prey after grabbing it
Scout Scout can scout via control from survivor's binoculars, and mark targets
Shadowmane Shadowmane can camouflage stalk and warp hit its target with enough adrenaline and warp up far without risk of fall damage. Under mate boost, Males can howl to boost stat, whereas female's stalk can camouflage multiple allied dinos nearby.
Snow Owl Snow Owl can dive bomb down, encapsulate nearby creature/survivor, and sense for living creature with its predatory sense
Spino Spino can switch between quadruped and biped state, former granting movement speed whereas biped granting extra damage
Stegosaurus Stegosaurus can alter its backplate mode to suit its situational issues and impale and immobilize small targets
Tapejara Tapejara can lift tiny creatures with its claws and land on vertical surfaces
Terror Bird Terror Bird can glide to avoid huge obstacles
Tek Stryder Tek Stryder มาพร้อมกับ rig ที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละแบบ
Thylacoleo Thylacoleo สามารถ ปีน ผนังในแนวตั้งและหน้าผาหรือต้นไม้ได้
Triceratops Triceratops สามารถ ชาร์จความเร็วในการเข้าปะทะ และทำให้กระเด็น ในด้านหน้า และทำให้สิ่งมีชีวิตที่โดนปะทะนั้นมึนงงชั่วขณะ, และยังได้รับ บัฟ ในกรณีที่เจอนักล่าขั้นสูงกว่ามัน
Tropeognathus Tropeognathus can break down items into base components similar to an industrial grinder. Saddled, it can also be used to jet faster than all other aerial mounts, allowing evasive maneuvering. The turret mounted to its back can be used to fire out an explosive flak projectile, useful for dealing with enemy fliers.
Tusoteuthis Tusoteuthis สามารถ คีบ สิ่งมีชีวิตขนาดกลางด้วยหนวดได้
Velonasaur Velonasaur can shoot spines like a turret, and swing itself around to scare away weaker hostile creature with the tossed spines
Woolly Rhino Woolly Rhino สามารถ ชาร์จความเร็วในการเข้าปะทะ และแรงในการโจมตี ไปยังสิ่งมีชีวิต
Wyvern Wyvern / Crystal Wyvern Crystal Wyvern / Voidwyrm Voidwyrm สามารถ คีบ สิ่งมีชีวิตขนาดกลางด้วยกรงเล็บ, และ พ่นลมหายใจ ตามธาตุ/คริสตัล
Yutyrannus Yutyrannus สามารถ ยั่วยุ สิ่งมีชีวิตของพันธมิตร/ฝ่ายเดียวกันด้วยเสียงคำรามให้ต่อสู้ และ ขู่ สิ่งมีชีวิตของศัตรู/ป่า ให้หวาดกลัว
Advertisement