ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement
Translation.png บทความนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปล. เนื้อหานี้จะถูกแปลภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือ กี่วันข้างหน้า.
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดดูคำแนะนำได้ที่ พอร์ทัลชุมชน.
Disambig.png บทความนี้เกี่ยวข้องกับ การใช้งานสิ่งมีชีวิตที่เชื่องแล้ว สำหรับ สำหรับการใช้ทำให้สิ่งมีชีวิตเชื่อง, ดูได้ที่ การทำให้เชื่อง

Raptor Saddle.png
That tame will have its uses.
~ HLN-A

การเลี้ยงสิ่งมีชีวิต (Domestication) เป็นกระบวนการหลังจากการแปลงสิ่งมีชีวิตป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ของผู้เล่น สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทำให้คุณเอาชีวิตรอดใน ARK ได้ง่ายขึ้น สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ผู้เล่นจะทำได้ด้วยตนเอง, การขนย้ายสิ่งของหรือทรัพยากรจำนวนมาก หรือใช้ในการทำสงคราม อย่างไรก็ตาม, ก่อนที่สิ่งมีชีวิตป่านั้นจะสามารถนำมาใช้งานได้จะต้องทำให้เชื่องก่อน นอกจากนี้, สิ่งมีชีวิตบางชนิดต้องการอานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตของคุณสามารถทำตามคำสั่งที่เราได้มอบหมายไว้ได้ ผู้เล่นสามารถตั้งค่าระดับการรุกรานให้กับพวกมันได้, สั่งให้พวกมันอยู่กับที่, ตามผู้เล่น หรือเดินไปเดินมาในพื้นที่ได้ หากต้องการเปลี่ยนพฤติกรรม ให้อยู่ใกล้สิ่งชีวิตและกด (ค่าเดิม E, Y, Triangle) หรือใช้การผิวปาก นอกจากนี้คุณยังสามารถขี่สิ่งมีชีวิตของคุณเพื่อใช้ในการต่อสู้, เดินทางโดยใช้สแทมมินาของสิ่งมีชีวิตแทนสแทมมินาของคุณ

การให้อาหาร

สิ่งมีชีวิตมีค่าสถานะที่แสดงถึงความหิวของแต่ละตัว ซึ่งจะลดลงแบบเดียวคุณ: ฟื้นฟูสแทมมินา, ฟื้นฟูพลังชีวิต, และความหิวจะลดลงอย่างต่อเนื่องตามกาลเวลา สิ่งมีชีวิตเหล่านี้หลังจากเชื่องแล้วจะมีอคติต่อการกินอาหาร โดยพวกมันจะเลือกกินอาหารที่ชอบไว้ที่หลังเสมอ ยกตัวอย่างเช่น, สัตว์กินเนื้อจะกิน   Raw Meat ก่อนที่จะกิน   Raw Prime Meat และสัตว์กินพืชจะเก็บ   เบอร์รี่ ที่ชอบไว้กินท้ายสุด

เมื่อสิ่งมีชีวิตมีการพัก (ในขณะที่ไม่ได้ขี่หรือฟื้นฟูพลังชีวิตหรือสแทมมินา) สิ่งมีชีวิตจะสูญเสียค่าสถานะอาหารที่ 0.1 ประมาณทุกๆ 35 วินาที ซึ่งหมายความว่าจะต้องกินอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ (35 วินาที * 500 ค่าสถานะอาหาร =) 17,500 วินาที, หรือ 291 นาที, ประมาณ 5 ชั่วโมง อาหารส่วนใหญ่มักจะเน่าเสียก่อน, ด้วยเหตุผลนี้ หรือเว้นแต่คุณต้องการ   เนื้อเน่า สำหรับทำ   Narcotic, ขอแนะนำว่าอย่าเก็บอาหารไว้ในคลังของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ใช้งาน เพราะอาหารส่วนใหญ่จะเน่าเสียก่อนที่จะถูกกิน

สัตว์กินพืชนี้มีลักษณะคล้ายกับสัตว์กินเนื้อ แต่ในความจริงที่ว่าพวกมันค่อนข้างง่ายต่อการหาอาหารมาให้ (  Trike เลเวลต่ำๆ สามารถหา   เบอร์รี่ หลายร้อยหลายพันได้ไม่กี่นาที) จึงไม่ค่อยน่าเป็นกังวลสำหรับสัตว์กินพืช

บังคับให้กิน

"บังคับให้กิน (Remote Use Item)" เป็นคำสั่งที่ผู้เล่นบังคับป้อนไอเทมให้กับสิ่งมีชีวิต ส่วนใหญ่จะทำในขณะที่สิ่งมีชีวิตหมดสติในการป้อน   Narcotic เพื่อรักษาปริมาณ   ค่าสลบ ให้มากพอในระหว่างกระบวนการทำให้เชื่อง แทนที่การใช้   Tranquilizer Arrow หรือลูกดอกยาสลบอื่นๆ ยิงเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการเชื่องไม่ให้ลดลงมากเกินไป, หรือบังคับให้สิ่งมีชีวิตกินอาหารเพื่อฟื้นฟู   พลังชีวิต


รางให้อาหาร

การใช้   Feeding Trough หรือ   Tek Trough เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการให้อาหารกับสิ่งมีชีวิตของคุณหลายๆ ตัวในบริเวณนั้น — โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้ออกจากเกมไปแล้ว เมื่อคุณใส่อาหารลงในรางอาหาร สิ่งมีชีวิตของคุณในบริเวณจะสามารถเข้าถึงได้ และอาหารจะเน่าเสียได้ช้ากว่าการที่อยู่ในตัวสิ่งมีชีวิต

ตารางเปรียบเทียบ

การเก็บเกี่ยวทรัพยากร

แอตทริบิวต์   พลังโจมตี ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวทรัพยากร โปรดทราบว่าสิ่งมีชีวิตในตารางด้านล่างนี้ยังไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทั้งหมด เพียงแต่ยกมาเพื่อเปรียบเทียบ สำหรับรายละเอียดเครื่องมือและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสามารถเข้าได้ได้ที่หน้าเพจของทรัพยากรนั้นๆ สิ่งมีชีวิตจะถูกเรียงลำดับจากประสิทธิภาพสูงไปต่ำ, ตารางยังแสดงอัตราการเก็บเกี่ยวทรัพยากรเพื่อเปรียบเทียบในแต่ละสิ่งมีชีวิต และตารางด้านล่างไม่ได้กล่าวถึง   Tek Stryder เนื่องด้วยตัวมันเองอัตราการเก็บเกี่ยวนั้นต่ำ เพียงแต่มี   Excavator Rig ช่วยในการเก็บเกี่ยวทรัพยากร

โน้ต: การเก็บเกี่ยวทรัพยากรของ   Stegosaurus ขึ้นอยู่กับแผ่นรองด้านหลังของมัน

  Berries
Creature / ToolGain per action
  Maewing★★★★☆
  Mammoth★★★★☆
  Tek Stryder★★★☆☆
  Chitin
Creature / ToolGain per action
  Argentavis★★★☆☆
  Rex★★★☆☆
  Maewing★☆☆☆☆
  Fiber
Creature / ToolGain per action
  Gacha★★★★★
  Maewing★★★★☆
  Flint
Creature / ToolGain per action
  Gacha★★★★★
  Hide
Creature / ToolGain per action
  Argentavis★★★☆☆
  Maewing★★★☆☆
  Rex★★★☆☆
  Keratin
Creature / ToolGain per action
  Argentavis★★★☆☆
  Rex★★★☆☆
  Metal
Creature / ToolGain per action
  Gacha★★★★★
  Organic Polymer
Creature / ToolGain per action
  Argentavis★☆☆☆☆
  Pelt
Creature / ToolGain per action
  Argentavis★★★☆☆
  Rex★★★☆☆
  Rare Flower
Creature / ToolGain per action
  Mammoth★★★★☆
  Rare Mushroom
Creature / ToolGain per action
  Mammoth★★★★★
  Raw Meat
Creature / ToolGain per action
  Gacha★★★★★
  Rex★★★★★
  Argentavis★★★★☆
  Astrocetus★★☆☆☆
  Raw Prime Meat
Creature / ToolGain per action
  Gacha★★★★★
  Rex★★★★★
  Argentavis★★★★☆
  Astrocetus★★☆☆☆

ใน Valguero สามารถใช้   Anglerfish ในการเก็บ   Silica Pearls ได้อย่างง่ายดายใน The Emerald Forest

  Stone
Creature / ToolGain per action
  Gacha★★★★★

  Doedicurus และ   Basilisk เนื่องด้วยตัว   Doedicurus นั้นเก็บเกี่ยว   Stone ได้มาก และใช้   Basilisk สำหรับการขนย้ายได้ไวขึ้น

  Thatch
Creature / ToolGain per action
  Gacha★★★★★
  Mammoth★★★★☆
  Voidwyrm★★★★☆
  Wyvern★★★★☆
  Tek Stryder★★★☆☆
  Wood
Creature / ToolGain per action
  Gacha★★★★★
  Mammoth★★★☆☆
  Tek Stryder★★☆☆☆
  Voidwyrm★☆☆☆☆
  Wyvern★☆☆☆☆

ค่อนข้างแนะนำการใช้   Castoroides และ   Roll Rat ในการขนย้ายเนื่องจากลดน้ำหนัก   Wood ได้เยอะ

การลดน้ำหนักทรัพยากร

โปรดทราบว่า ด้านล่างนี้ไม่ได้แสดงข้อมูลสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่สามารถลดน้ำหนักทรัพยากรได้, ขอแนะนำให้เข้าไปในแต่ละหน้าของสิ่งมีชีวิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บก
สิ่งมีชีวิต / เครื่องมือ น้ำหนัก
  Titanosaur 50000
  Gasbags 3000
  Megachelon 2500
  Basilisk 2200
  Astrocetus 2000
  Brontosaurus 1600
  Paracer 850
  Woolly Rhino 750
  Giganotosaurus 700
  Dire Bear 650
  Mammoth* 500
  Rex 500
  Procoptodon 450
  Morellatops 440
  Stegosaurus 440
  Triceratops 365
  Spino 350
  Carnotaurus 300
  Castoroides* 300
  Sarco 300
  Parasaur 255
  Ankylosaurus* 250
  Carbonemys 250
  Dimetrodon 250
  Doedicurus* 250
  Gigantopithecus 220
  Megaloceros 220
  Gallimimus 200
  Phiomia 200
  Pulmonoscorpius 200
  Sabertooth 200
  Direwolf 170
  Beelzebufo 160
  Pachycephalosaurus 150
  Raptor 140
  Terror Bird 120
  Araneo 100
  Arthropluera 100
  Oviraptor 100
  Lystrosaurus 90
  Kairuku 70
  Mesopithecus 70
  Araneo 50
  Dodo 50
  Dilophosaur 45
  Compy 25
  Dung Beetle 5
อากาศ
สิ่งมีชีวิต / เครื่องมือ น้ำหนัก
  Gasbags 3000
  Quetzal 780
  Snow Owl 375
  Argentavis* 350
  Pteranodon 150
  Dimorphodon 50
  Onyc 50
น้ำ
สิ่งมีชีวิต / เครื่องมือ น้ำหนัก
  Mosasaurus 1300
  Dunkleosteus 910
  Plesiosaur 800
  Angler 350
  Megalodon 250
  Ichthyosaurus 250
  Manta 200

* สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถลดน้ำหนักของทรัพยากรได้บางอย่าง

การต่อสู้

โปรดทราบว่า ข้อมูลด้านล่างนี้แสดง   พลังโจมตี และ   พลังชีวิต ของสิ่งมีชีวิตที่เลเวล 1 , และไม่ได้แสดงข้อมูลการโจมตีด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งหมด, ขอแนะนำให้เข้าไปในแต่ละหน้าของสิ่งมีชีวิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งมีชีวิต "Aberrant" จะลดประมาณพลังชีวิตลงและทดแทนด้วยพลังโจมตี และในสิ่งมีชีวิต "X" จะมีค่าสถานะที่สูงกว่าปกติ

บก
สิ่งมีชีวิต พลังโจมตี พลังชีวิต
  Giganotosaurus 1200 25000
  Titanosaur 1000 230000
  Brontosaurus 60 2300
  Velonasaur 32 440
  Rex 62 1000
  Dire Bear 50 / 65 400
  Ankylosaurus 50 700
  Spino 50 700
  Paracer 45 1140
  Gigantopithecus 40 / 60 640
  Mammoth 42 850
  Carnotaurus 42 420
อากาศ
สิ่งมีชีวิต พลังโจมตี พลังชีวิต
  Pteranodon 18 / 50 (roll) 210
  Quetzal 32 1200
  Wyvern 80 1725
  Onyc 35 250
  Argentavis 20 290
  Dimorphodon 23 125
  Tapejara 18 325
น้ำ
สิ่งมีชีวิต พลังโจมตี พลังชีวิต
  Mosasaurus 100 3600
  Plesiosaur 75 2400
  Basilosaurus 47 2400
  Dunkleosteus 60 710
  Megalodon 40 600
  Manta 40 320
  Angler 30 450

การสำรวจพื้นที่

สำหรับการสำรวรหรือสอดแนมพื้นที่นั้นต้องมีแอตทริบิวต์   ความเร็วในการเคลื่อนที่ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, สำหรับสิ่งมีชีวิตบินได้นั้นไม่สามารถอัปเกรดความเร็วในการเคลื่อนที่ได้อีกต่อไป ดังนั้นสิ่งมีชีวิตอย่าง   Raptor,   Thylacoleo หรือ   Sabertooth นั้นจะมีประโยชน์กว่า

สิ่งมีชีวิต ความเร็ว
  Bloodstalker ★★★★★
  Female Megaloceros ★★★★★
  Managarmr ★★★★★
  Deinonychus ★★★★★
  Gallimimus ★★★★★
  Shadowmane ★★★★☆
  Raptor ★★★★☆
  Male Megaloceros ★★★★☆
  Sabertooth ★★★★☆
  Drake ★★★★☆
  Enforcer ★★★★☆
  Equus ★★★★☆
  Direwolf ★★★☆☆
  Thylacoleo ★★★☆☆
  Ravager ★★★☆☆
  Karkinos ★★☆☆☆

ชาร์จแสง

สิ่งมีชีวิตบางตัวมีความสามารถในการเก็บและปล่อยแสงชาร์จได้บน Aberration ซึ่งสามารถนำไปใช้งานแบนแผนที่อื่นได้ด้วย

สิ่งมีชีวิต ความจุในการชาร์จ การชาร์จ ระยะการชาร์จ
  Bulbdog ★★★★★ ★★☆☆☆ ★★★☆☆
  Shinehorn ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆
  Glowtail ★★★☆☆ ★★★★★ ★★☆☆☆
  Featherlight ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★
  Tek Stryder* ★★☆☆☆ ★★★★☆ ☆☆☆☆☆

* ไม่ปล่อยแสงชาร์จหรือการฟื้นฟูการชาร์จ

การเดินทาง

สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีประโยชน์สำหรับการเดินทางเนื่องจากมีความรวดเร็วและมีน้ำหนักที่ได้สำหรับการบรรทุกสิ่งของหรือทรัพยากรสำหรับคุณ


ความสามารถพิเศษของสิ่งมีชีวิต

  Yutyrannus เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่สนับสนุนการต่อสู้ได้ดีที่สุด มีสองความสามารถ (เป็นการคำรามทั้งคู่) นั้นมีประโยชน์มาก ในการคำรามแรกนั้น (ไม่ส่งผลกับ   Giganotosaurus,   Rex,   Spino,   Wyvern,   Bronto   Rock Elemental,   สิ่งมีชีวิตแอลฟา, บอส, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, หรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ก็ตามที่ได้รับบัฟจากการที่ผู้เล่นตีกลองอยู่บนอานของ   Mammoth) ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งป่าและเชื่อง, วิ่งหนี (แม้ว่าไม่ถูกขี่อยู่) สำหรับ   ความเร็วในการเคลื่อนที่ ของผู้เล่นนั้นต้องมีอย่างน้อย 181% ถึงจะวิ่งได้ไวกว่ามัน การคำรามครั้งที่สองจะเพิ่มพลังโจมตีชั่วคราวให้กับสิ่งมีชีวิตฝ่ายเดียวกัน +25% และลดความเสียหายที่ได้รับ -20% ในแต่ละความเสียหายที่เข้ามา, สิ่งนี้มีประโยชน์มากในการต่อสู้กับบอส

  Daeodon เป็นอีกหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ดีสำหรับการสนับสนุนการต่อสู้ เพราะมันสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตเชื่องในบริเวณใกล้ตัวได้ ในการจะฟื้นฟูพลังชีวิตจะต้องแลกมากับการบริโภคอาหารจำนวนมาก ปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ยิ่งสูงก็จะยิ่งฟื้นฟูไวขึ้น

ฟังก์ชันของสิ่งมีชีวิต

เมื่อสวมใส่อาน, สิ่งมีชีวิตบางชนิดจะมีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลีงกับสิ่งปลูกสร้างบางอย่าง

สิ่งมีชีวิต เกี่ยวข้องกับ โน้ต
  Argentavis   Smithy ไม่สามารถใช้ในการซ่อมแซมของที่เสียหาย/พังไปแล้วได้
  Thorny Dragon
  Phoenix   Refining Forge,   Campfire ทำให้อาหารสุกโดยอัตโนมัติ
  Magmasaur ต้องเปิดการใช้งานก่อน, แต่จะทำให้ค่าสถานะอาหารลดลงอย่างรวดเร็ว
  Tropeognathus   Industrial Grinder ไม่จำเป็นต้องใช้อานตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

การผลิตทรัพยากร

นอกเหนือจากการผลิต   อุจจาระ แล้ว, สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถผลิตทรัพยากรอันมีค่า ที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวได้จากพวกมัน

สิ่งมีชีวิต ผลิต ความต้องการในการผลิต
  Achatina   Achatina Paste
  Organic Polymer
เปิดลาดตระเวน (Wandering)
  Beelzebufo   Cementing Paste เลียสิ่งมีชีวิต   Meganeura
หรือ   Titanomyrma ทีตายแล้ว
  Dung Beetle   Fertilizer
  Oil
ต้องการ   Feces ในช่องเก็บของของมัน และเปิดลาดตระเวน (Wandering)
  Gacha   Gacha Crystal (Extinction) (มีทรัพยากรที่ถูกเจาะจง และสุ่มทรัพยากร) สุ่มไอเทมให้กิน
  Hesperornis   Oil   Hesperornis Egg เมื่อนำไปต้มได้เป็นน้ำมัน
  Phoenix หรือ   Magmasaur   Metal Ingot
  Cooked Meat (เนื้อดิบประเภทไหนก็ได้)
นำ   Metal หรือ   Raw Meat (เนื้อดิบประเภทไหนก็ได้) ไว้ในช่องเก็บของ
Magmasaur ต้องเปิดใช้งานการถลุง (Smelting)ก่อนถึงจะเริ่มผลิตทรัพยากรได้
  Tusoteuthis หรือ   Basilosaurus   Oil (Tusoteuthis) ผลิตต่อเนื่องตามกาลเวลา
  Megachelon   Rare Flower
  Rare Mushroom
ผลิตต่อเนื่องตามกาลเวลา
  Ferox   Element Dust อุ้มขึ้นมาแล้วโยนลงพื้นในช่วงเวลาที่กำหนด หรือเมื่อมากพอ (จะแสดงแอนิเมชันเมื่ออุ้มขึ้นมา)

การเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ

สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้ด้วยตนเองเมื่อเปิดการใช้งาน "ลาดตระเวน (Wandering)" (สามารถตั้งค่าสิ่งมีชีวิตได้โดยกด E, Y, Triangle ค้างที่สิ่งมีชีวิต) เพียงแค่ปล่อยให้สิ่งมีชีวิตเดินลาดตระเวนหาทรัพยากรใกล้เคียง

สิ่งมีชีวิต เก็บเกี่ยว
  Castoroides   Wood
  Doedicurus   Stone
  Gigantopithecus   Fiber
  Mesopithecus   Berries
  Pegomastax   Berries
  Therizinosaur   Wood,   Thatch,   Crystal*,   Sap*, Genesis:Part 1 Lunar Biome*
  Moschops   Berries,   Fiber,   Seeds,   Thatch,   Wood

ความสามารถพิเศษ

บางสิ่งมีชีวิตสามารถทำอะไรๆ พิเศษได้, โดยมีเงื่อนไขหรือในบางสถานการณ์

สิ่งมีชีวิต การกระทำ
  Archaeopteryx สามารถใช้ ร่อน จากที่สูงเหมือนกับ   Parachute
  Argentavis สามารถ คีบ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กด้วยกรงเล็กและจงอยปาก, และ ฟื้นฟูพลังชีวิต จากการกินศพ
  Astrocetus สามารถ hyperdrive to a certain distance with enough cosmic energy. When saddled, can drop down bomb with its own residue from the rocks
  Astrodelphis Saddled with its saddle, it can be used to jet into starwing mode, allowing evasive maneuver, and the turret can be used to fire out both tek and explosive projectile, or blast out a spherical explosion of EMP around itself.
  Baryonyx can spin in the water causing a stun effect to medium creatures but it has to be deep in the water
  Basilisk can bury under ground for certain periods to avoid detection, and can damage players while riding their mounts.
  Bloodstalker can web and pull victim to itself, or swing and jump between latchable areas, climb and walk in water.
  Beelzebufo tongue-attack can knock-out creatures, and can harvest   Cementing Paste from certain dead insects.
  Daeodon can heal allied/own dino with healing, in exchange for massive loss in hunger
  Deinonychus can pounce on smaller prey, latch and lacerate at specific larger prey, climb and latch to walls and yell to nearby deinonychus for pack boost
  Dimorphodon and   Vulture can be thrown to attack creatures,   Spoiled Meat spoils slower when in   Vulture inventory.
  Direwolf can howl to activate pack buff effect, and sniff for injured survivor/dino below 50%, undiscovered explorer notes and/or camouflaged/buried dino
  Ferox (Large) can throw giant rock, knockback with its slam, jumps very far with its dash and jump , and climb upwards
  Gasbags can puff up into a large size and either jet off into air and glide slowly, or push creatures and survivors far off with the stored air inside
  Gigantopithecus is able to throw the player who rides it at any direction, lift (and throw) shoulder-mounted dino, and climb onto natural and man-made zip lines
  Griffin can lift up to medium-sized creatures with its claws, and dive bomb down
  Kaprosuchus can lunge and grab at smaller prey
  Karkinos can lift up to two medium-sized creatures with its claws and jump very high on aimed direction, can also walk in the ground of the ocean with infinite   Oxygen.
  Maewing can glide far and wide and slide under the ground or water, increasing the jump height if jumped at the right timing. When activated, can feed baby like a   Feeding Trough until they reached juvenile. When saddled, can carry babies until past adolescent, or steal from enemy babies.
  Magmasaur can searing spit with Metal Ingot in its inventory and at a suitable temperature, or fire exploding obsidian shrapnel around itself while charging up for a spit
  Mammoth can grab and release/throw small creature and survivor, roar with its trunk to debuff nearby enemies, and slam forward with its frontal legs
  Managarmr can breath frost stream, jet up and dash front, sideways and back, and dive bomb down
  Megachelon can spit bubble breath while underwater, and generate oxygen above its stone shell
  Megalania can climb walls and ceilings and affect players with   Mega Rabies.
  Megalosaurus can lift up to medium-sized creatures with its jaws and deals a lot of damage during night.
  Mesopithecus and   Chalicotherium can throw poop at enemies, the   Mesopithecus can be thrown and unlock locked doors.
  Microraptor can dismount targets on whistle to attack/thrown
  Noglin can mind control non-allied creatures or survivors (albeit either draining their health to extreme low, or for the case of wild creature, outright killing them afterwards), either via whistle to attack, or manually by linking minds
  Pachy can ram and knock-out creatures
  Parasaur can scan the immediate surrounding area for enemies and mark them through walls for a short time, and honk to scare smaller predator and prey nearby
  Pegomastax can pickpocket the target
  Procoptodon can jump very high on aimed direction, and carry survivors, certain small and baby dinos, two mates can help you to imprint and raise your babies.
  Pteranodon can lift tiny creatures with its claws In addition, it can spin in the air and cause more damage than its normal attack although it uses energy
  Purlovia can hide underground, ambushing any non-tribe nearby
  Pulmonoscorpius stings can knock-out creatures and can easily climb difficult cliffs.
  Quetzal can lift up to medium-sized creatures with its claws, and has a   Quetz Platform Saddle to transport massive creatures like the   Rex.
  Raptor can pounce on smaller prey, and vocalize out to nearby raptor for temporary pack boost
  Ravager can climb onto natural and man-made zip lines
  Reaper can launch webbed projectiles and swing its tail sideways to knock creatures away.
  Rex can roar to force nearby survivor or dino with lower level than it to poop. It's roar can also force-land small dinos in its visible cone of effect.
  Rock Drake can climb walls and ceilings, glide down, seek for any nearby Reaper and camouflage to avoid detection
  Sarco can turn 180 degree at the target behind, and can death roll a target/prey after grabbing it
  Scout can scout via control from survivor's binoculars, and mark targets
  Shadowmane can camouflage stalk and warp hit its target with enough adrenaline and warp up far without risk of fall damage. Under mate boost, Males can howl to boost stat, whereas female's stalk can camouflage multiple allied dinos nearby.
  Snow Owl can dive bomb down, encapsulate nearby creature/survivor, and sense for living creature with its predatory sense
  Spino can switch between quadruped and biped state, former granting movement speed whereas biped granting extra damage
  Stegosaurus can alter its backplate mode to suit its situational issues and impale and immobilize small targets
  Tapejara can lift tiny creatures with its claws and land on vertical surfaces
  Terror Bird can glide to avoid huge obstacles
  Tek Stryder มาพร้อมกับ rig ที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละแบบ
  Thylacoleo สามารถ ปีน ผนังในแนวตั้งและหน้าผาหรือต้นไม้ได้
  Triceratops สามารถ ชาร์จความเร็วในการเข้าปะทะ และทำให้กระเด็น ในด้านหน้า และทำให้สิ่งมีชีวิตที่โดนปะทะนั้นมึนงงชั่วขณะ, และยังได้รับ บัฟ ในกรณีที่เจอนักล่าขั้นสูงกว่ามัน
  Tropeognathus can break down items into base components similar to an industrial grinder. Saddled, it can also be used to jet faster than all other aerial mounts, allowing evasive maneuvering. The turret mounted to its back can be used to fire out an explosive flak projectile, useful for dealing with enemy fliers.
  Tusoteuthis สามารถ คีบ สิ่งมีชีวิตขนาดกลางด้วยหนวดได้
  Velonasaur can shoot spines like a turret, and swing itself around to scare away weaker hostile creature with the tossed spines
  Woolly Rhino สามารถ ชาร์จความเร็วในการเข้าปะทะ และแรงในการโจมตี ไปยังสิ่งมีชีวิต
  Wyvern /   Crystal Wyvern /   Voidwyrm สามารถ คีบ สิ่งมีชีวิตขนาดกลางด้วยกรงเล็บ, และ พ่นลมหายใจ ตามธาตุ/คริสตัล
  Yutyrannus สามารถ ยั่วยุ สิ่งมีชีวิตของพันธมิตร/ฝ่ายเดียวกันด้วยเสียงคำรามให้ต่อสู้ และ ขู่ สิ่งมีชีวิตของศัตรู/ป่า ให้หวาดกลัว
Advertisement