ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement
ARK Survival Evolved Wiki
Thatch Foundation.png บทความนี้ ไม่สมบูรณ์. คุณสามารถช่วยให้หน้า ARK Survival Evolved Wiki นี้ได้โดยการ ขยายความบทความนี้.
Charge Battery (Aberration).png
Stamina.png
Oxygen.png

Charge Capacity (ความจุในการชาร์จ) เป็นหนึ่งในแอตทริบิวต์เฉพาะของ สิ่งมีชีวิตที่สามารถชาร์จไฟได้ และ Tek Stryder. ความจุในการชาร์จ มาแทนที่ ค่าสถานะพลังงาน และ ออกซิเจน ใน Stryder, ความจุของประจุเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถเก็บแสงชาร์จไว้ใน สิ่งมีชีวิต ได้มากเพียงใด.


การอัพเกรดความจุในการชาร์จ

  • อัพเกรดแต้มเลเวลเพื่ออัปในส่วนของ Charge Capacity เพื่อเพิ่มความจุในการเก็บแสงชาร์จไว้ในสิ่งมีชีวิต.
  • แสงชาร์จ จะฟื้นฟูตามเวลา เมื่อไม่ได้ถูกใช้งาน, และยังสามารถเติมได้จาก Glowbug หรือ ช่องเก็บของของ Stryder.

โน้ต

Advertisement