ARK Survival Evolved Wiki
ARK Survival Evolved Wiki
ติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดบนวิกินี้ได้ทางหน้านี้
ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงล่าสุด แสดงการปรับปรุงล่าสุด 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 5,000 รายการ ในช่วง 1 | 3 | 7 | 14 | 30 วันที่ผ่านมา
ซ่อนผู้ใช้ลงทะเบียน | ซ่อนผู้ใช้นิรนาม | ซ่อนการแก้ไขของฉัน | แสดงบอต | ซ่อนการแก้ไขเล็กน้อย
แสดงการเปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มตั้งแต่ 07:59, 2 สิงหาคม 2564
   
รายการอักษรย่อ:
การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
(±123)
ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้

1 สิงหาคม 2564

    09:29  Aberration‎‎ 3 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ-1,306[MisterNobel‎ (3×)]
    
09:29 ( | ) -1 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
09:29 ( | ) -1,320 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
09:27 ( | ) +15 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    09:26  แม่แบบ:Broken‎‎ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+1,133[MisterNobel‎ (2×)]
    
09:26 ( | ) -31 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
09:25 ( | ) +1,164 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม ลบการเปลี่ยนทางไป แม่แบบ:BrokenPage Tag: ลบหน้าเปล่ี่ยนทาง
     09:25  (ปูมการลบ)[MisterNobel‎ (3×)]
     
09:25 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม ลบหน้า แม่แบบ:BrokenPage(เนื้อหาก่อนถูกทำว่างคือ: "<onlyinclude>{{ambox | color = orange | icon = Exited_Mek_Shield.png | type = '''อุ๊ปส์! หน้าเว็บเสียหาย'''<br/> ขออภัยใน...")
     
05:54 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม ลบหน้า ไฟล์:Ark Evolution Event.png
     
05:32 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม ลบหน้า ไฟล์:Ark Evolution Event.jpg
    06:37  อาร์ติแฟค‎‎ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+40[MisterNobel‎ (2×)]
    
06:37 ( | ) +40 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
06:34 ( | ) 0 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    06:30  ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา/หมวดหมู่ F‎‎ 4 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+298[MisterNobel‎ (4×)]
    
06:30 ( | ) -2 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
06:29 ( | ) +61 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
06:29 ( | ) +4 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
06:28 ( | ก) +235 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม สร้างหน้าด้วย "{| class="wikitable sortable" |- ! English !! Thai !! Type !!Notes/Description |- | Feature(s)|| ฟีเจอร์/คุณสมบัติ || Tra..."
    06:25  ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา/หมวดหมู่ G ต่างประวัติ +103 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม สร้างหน้าด้วย "{| class="wikitable sortable" |- ! English !! Thai !! Type !!Notes/Description |- | - || - || - || - |}"
    06:25  ARK Survival Evolved Wiki:Translation/Category G ต่างประวัติ -6 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนทางหน้าไปยัง ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา/หมวดหมู่ G Tag: เปลี่ยนทางใหม่
    06:24  ARK Survival Evolved Wiki:Translation/Category F ต่างประวัติ -6 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนทางหน้าไปยัง ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา/หมวดหมู่ F Tag: เปลี่ยนทางใหม่
    06:07  ARK: Evolution Event‎‎ 4 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+3,732[MisterNobel‎ (4×)]
    
06:07 ( | ) +46 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
06:02 ( | ) 0 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม Update image
    
05:49 ( | ) +2,182 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
05:34 ( | ก) +1,504 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม สร้างหน้าด้วย "{{DisambigMsg|the weekend boosts on Official Servers|the random events in Survival of the Fittest|Survival of the Fittest#Evolution Events|the increased..."
    06:02  ARK Survival Evolved Wiki/Section 3‎‎ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ-1[MisterNobel‎ (2×)]
    
06:02 ( | ) -41 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
06:01 ( | ) +40 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม Update countdown time zone to GMT
    05:54  ไฟล์:Ark Evolution Event.jpg ต่างประวัติ +215 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
     05:54  (ปูมการอัปโหลด)[MisterNobel‎ (3×)]
     
05:54 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Ark Evolution Event.jpg
     
05:33 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Ark Evolution Event.png
     
02:04 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Lost Island Icon.png
     05:50 ปูมการย้าย MisterNobel คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า Events ไปยัง อีเว้นท์
    05:50  Event ต่างประวัติ +38 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนทางหน้าไปยัง อีเว้นท์ Tag: เปลี่ยนทางใหม่
    02:08  Dinopithecus‎‎ 4 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+535[MisterNobel‎ (4×)]
    
02:08 ( | ) -2 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
02:05 ( | ) +28 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎คลังภาพ
    
02:01 ( | ) +112 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
01:47 ( | ) +15 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    02:08  Amargasaurus‎‎ 3 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+88[MisterNobel‎ (3×)]
    
02:08 ( | ) -1 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
02:07 ( | ) +30 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
02:06 ( | ) +59 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎คลังภาพ
    02:04  ไฟล์:Lost Island Icon.png ต่างประวัติ +215 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    02:02  แม่แบบ:DLCIcon ต่างประวัติ +88 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    01:59  แม่แบบ:Wikipedia‎‎ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+126[MisterNobel‎ (2×)]
    
01:59 ( | ) +9 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    
01:59 ( | ) +117 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    01:49  แม่แบบ:DossierText/doc ต่างประวัติ +4,224 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม
    01:47  แม่แบบ:DossierText ต่างประวัติ +28 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม

31 กรกฎาคม 2564

     15:47  ARK Survival Evolved Wiki:รูปแบบและการออกแบบวิกิ ต่างประวัติ -299 184.22.22.164 มีส่วนร่วม เอาผังเว็บไซต์ออก Tag: การแก้ไขต้นฉบับปี 2560
    15:39  ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา ต่างประวัติ -105 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎การแปล และ การทับศัพท์
    15:39  ARK Survival Evolved Wiki:Translation/Category U ต่างประวัติ -6 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนเป้าหมายการเปลี่ยนทางจาก ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา/Category U เป็น ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา/หมวดหมู่ U Tag: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
     15:36  ARK Survival Evolved Wiki:Translation/Category S ต่างประวัติ -6 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนเป้าหมายการเปลี่ยนทางจาก ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา/Category S เป็น ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา/หมวดหมู่ S Tag: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
     07:49  (ปูมการลบ)[MisterNobel‎ (4×)]
     
07:49 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม ลบหน้า ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา/Category Z(เนื้อหาเดิม: "{| class="wikitable sortable" |- ! English !! Thai !! T..." และมีผู้เขียนคนเดียวคือ "MisterNobel" (คุย))
     
07:49 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม ลบหน้า ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา/Category Y(เนื้อหาเดิม: "{| class="wikitable sortable" |- ! English !! Thai !! T..." และมีผู้เขียนคนเดียวคือ "MisterNobel" (คุย))
     
07:49 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม ลบหน้า ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา/Category X(เนื้อหาเดิม: "{| class="wikitable sortable" |- ! English !! Thai !! T..." และมีผู้เขียนคนเดียวคือ "MisterNobel" (คุย))
     
07:49 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม ลบหน้า ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา/Category W(เนื้อหาเดิม: "{| class="wikitable sortable" |- ! English !! Thai !! T..." และมีผู้เขียนคนเดียวคือ "MisterNobel" (คุย))