ARK Survival Evolved Wiki

ติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดบนวิกินี้ได้ทางหน้านี้

ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงล่าสุด แสดงการปรับปรุงล่าสุด 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 5,000 รายการ ในช่วง 1 | 3 | 7 | 14 | 30 วันที่ผ่านมา
ซ่อนผู้ใช้ลงทะเบียน | ซ่อนผู้ใช้นิรนาม | ซ่อนการแก้ไขของฉัน | แสดงบอต | ซ่อนการแก้ไขเล็กน้อย | แสดงการจัดหมวดหมู่หน้า
แสดงการเปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มตั้งแต่ 02:27, 1 ธันวาคม 2564
   
รายการอักษรย่อ:
การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
(±123)
ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้

1 ธันวาคม 2564

    02:00  แพตช์โน้ต/เวอร์ชัน‎‎ 3 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+72[MisterNobel‎ (3×)]
    
02:00 ( | ) +27 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎PlayStation
    
01:59 ( | ) +29 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎Xbox และ Windows 10
    
01:46 ( | ) +16 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎Steam, Epic Games และ Stadia
    01:59  PS 697.11 ต่างประวัติ +252 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม สร้างหน้าด้วย "<onlyinclude>'''อัปเดตวันที่''' - 1 ธันวาคม 2021 * แก้ไขปัญหา {{ItemLink|Exo-Mek}} ใช้ง..."
    01:59  Xbox 941.11 ต่างประวัติ +254 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม สร้างหน้าด้วย "<onlyinclude>'''อัปเดตวันที่''' - 1 ธันวาคม 2021 * แก้ไขปัญหา {{ItemLink|Exo-Mek}} ใช้ง..."
     01:46 ปูมการย้าย MisterNobel คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า 340.14 ไปยัง 340.8
    01:41  340.10 ต่างประวัติ +359 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม สร้างหน้าด้วย "<onlyinclude>'''อัปเดตวันที่''' - 1 ธันวาคม 2021 - ''อัปเดตเวอร์ชันรองสำห..."

30 พฤศจิกายน 2564

    13:59  หมวดหมู่:Pages with legacy attack tables ต่างประวัติ +13 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม hiddencat
    13:59  Argentavis‎‎ 9 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+9,531[MisterNobel‎ (9×)]
    
13:59 ( | ) -7 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม removed from translation-in-process
    
13:58 ( | ) +1,770 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎การบิน
    
13:42 ( | ) +7 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎โน้ต
    
13:41 ( | ) +5,228 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎บทบาท
    
12:58 ( | ) +7 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม add to translation-in-process
    
12:57 ( | ) +182 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎สิ่งมีชีวิตที่สามารถบรรทุกได้
    
12:24 ( | ) +804 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎การเชื่องด้วยการทำให้สลบ
    
12:08 ( | ) 0 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎วิธีในการทำให้เชื่อง: (Fix itemlink)
    
12:07 ( | ) +1,540 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎การเชื่อง
    12:28  ระบบความยาก ต่างประวัติ -1 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม Update page format
     12:24  ไฟล์:Argent.gif ต่างประวัติ +33 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม Adding categories
     12:17 ปูมการอัปโหลด MisterNobel คุย มีส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Argent.gif
    11:38  ARK Survival Evolved Wiki:การแปลภาษา/หมวดหมู่ P ต่างประวัติ +297 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม add "Projectile"
    11:26  ข้อมูลแผนที่ ต่างประวัติ -3 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎ส่วนเสริมแผนที่
    10:57  แม่แบบ:AttackInfo ต่างประวัติ +27 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม add EN link
     10:56  (ปูมการนำเข้า)[MisterNobel‎ (6×)]
     
10:56 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported แม่แบบ:Xbox by file upload (1 revision) ‎
     
10:56 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported แม่แบบ:Trim by file upload (1 revision) ‎
     
10:56 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported แม่แบบ:Ps4 by file upload (1 revision) ‎
     
10:56 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported แม่แบบ:Key by file upload (1 revision) ‎
     
10:56 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported แม่แบบ:AttackInfo/doc by file upload (1 revision) ‎
     
10:56 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported แม่แบบ:AttackInfo by file upload (1 revision) ‎
    10:49  มอดูล:Dv/data ต่างประวัติ +665 GingleBot คุย มีส่วนร่วม Bot: Semi-automatic localization "Module:Dv/data"
    05:59  Community Crunch 293‎‎ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ-105[MisterNobel‎ (2×)]
    
05:59 ( | ) -4 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม Fix broken cat
    
04:42 ( | ) -101 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม Update new community crunch page format
    02:43  แพตช์โน้ต/เวอร์ชัน ต่างประวัติ +69 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม Latest version 11/30/2021
    02:35  PS 697.9 ต่างประวัติ +361 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม สร้างหน้าด้วย "<onlyinclude>'''อัปเดตวันที่''' - 30 พฤศจิกายน 2021 * แก้ไขปัญหาตัวเกมล่ม..."
    02:35  Xbox 941.7 ต่างประวัติ +363 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม สร้างหน้าด้วย "<onlyinclude>'''อัปเดตวันที่''' - 30 พฤศจิกายน 2021 * แก้ไขปัญหาตัวเกมล่ม..."
    02:34  340.14 ต่างประวัติ +663 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม สร้างหน้าด้วย "<onlyinclude>'''อัปเดตวันที่''' - 30 พฤศจิกายน 2021 * แก้ไขปัญหาตัวเกมล่ม..."

29 พฤศจิกายน 2564

     12:05  (ปูมการนำเข้า)[MisterNobel‎ (9×)]
     
12:05 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported มอดูล:Dv/paintRegions by file upload (1 revision) ‎
     
12:05 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported แม่แบบ:PaintRegions/doc by file upload (1 revision) ‎
     
12:05 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported แม่แบบ:PaintRegions by file upload (1 revision) ‎
     
11:56 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported มอดูล:Dv/data by file upload (1 revision) ‎
     
11:56 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported มอดูล:Dv by file upload (1 revision) ‎
     
11:56 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported แม่แบบ:NoCargo by file upload (1 revision) ‎
     
11:56 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported แม่แบบ:HoverNote by file upload (1 revision) ‎
     
11:56 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported แม่แบบ:CreatureStats/doc by file upload (1 revision) ‎
     
11:56 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม imported แม่แบบ:CreatureStats/attacks by file upload (1 revision) ‎
    12:03  แม่แบบ:PaintRegions‎‎ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+10[MisterNobel‎ (2×)]
    
12:03 ( | ) +14 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม proofread
    
12:02 ( | ) -4 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม proofread
    12:00  Argentavis‎‎ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+133[MisterNobel‎ (2×)]
    
12:00 ( | ) 0 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม proofread
    
11:59 ( | ) +133 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม →‎การลดน้ำหนักทรัพยากร
    11:59  แม่แบบ:Weight Reduction Resource ต่างประวัติ +40 MisterNobel คุย มีส่วนร่วม Localization