ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement


Translation บทความนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปล. เนื้อหานี้จะถูกแปลภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือ กี่วันข้างหน้า.
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดดูคำแนะนำได้ที่ พอร์ทัลชุมชน.Missing
HumansB.pngHumansB
HumansB
กลุ่ม
Mammals
ประเภท
สัตว์กินได้ทั้งพืชและเนื้อ


Data
XP for kill
Feces Size
Human Feces Human

The Human, also referred to as a Survivor or Player, is the only playable creature in ARK: Survival Evolved. There are two sexes to choose from, as well as numerous options for body types. Every human on the island spawns with a Specimen Implant in its left arm. Humans can reach a maximum level of 105, gain an extra 5 with Chibi-Pet, ascend to obtain 60 extra levels (15 from Alpha Overseer, Alpha Rockwell, Alpha Corrupted Master Controller, and Alpha Rockwell Prime each), and 10 levels from obtaining all of the explorer notes, up to a grand total of level 180.

Humans Are also the Only source of Human Hair Human Hair.

ข้อมูลพื้นฐาน[]

See also Getting Started

Resurrection Protocol/Lore

After the survivor Helena ascended to Homo Deus with the assistance of Mei Yin, Helena had endlessly tested on a protocol that will keep survivors from being permanently dead, making them able to "respawn" with their memories and experiences intact. The resurrection protocol was perfected to a point where survivors could cheat death enough times so they can bypass the ARK systems. This is needed for survivors to head down to Earth and clear out the Titans from Extinction.

Behaviour[]

Humans are playable characters and can have wildly varied behaviour. The typical human can be seen scavenging, harvesting, looting or otherwise running amok in any area of the island. Known to tame ferocious beasts to do their bidding, humans can accomplish physical feats and acts of violence far beyond what their meager frames should be capable of. Humans also carry the distinction of being the only creatures on the island capable of crafting and utilising tools (besides the Mantis), and should be regarded as an extreme threat due to this feat- whether it be a simple stone hatchet or an array of autonomous turrets guarding an impenetrable steel fortress, odds have it any human you encounter is a significant and wildly unpredictable threat and should be approached as such.

ลักษณะที่ปรากฏ[]

Humans can have varying appearances and may also wear multiple tiers of clothing and skins, and can have different hair styles. This can be seen by opening the inventory.

ของดรอป[]

  • Raw Meat Raw Meat
  • Backpack (Inventory of killed human)

สแตทพื้นฐาน และ การอัปเกรด[]

Attribute Amount at Level 1 Increase per point
Health Health 100.0 10.0
Stamina Stamina 100.0 10.0
Oxygen Oxygen 100.0 20.0
Food Food 100.0 10.0
Weight Weight 100.0 10.0
Melee Damage Melee Damage 100.0% 5.0%
Movement Speed Movement Speed 100.0% 1.5%
Fortitude Fortitude 20 2
Crafting Skill Crafting Skill 100.0% 10.0%
Torpidity Torpidity 200 N/A
Movement Type Base Speed Sprinting
Walking 492.8 892
Crouching 200 N/A
Crawling 75 N/A
Swimming 300 N/A

Stats[]

Health[]

Healing
Health

Health (พลังชีวิต) เป็นค่าสถานะแสดงจำนวนพลังชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้น เมื่อจำนวนพลังชีวิตเหลือ 0, คุณตาย เมื่อจำนวนพลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 30 หน่วย, คุณจะติดสถานะ Injured บาดเจ็บ, ทำให้คุณเคลื่อนที่ได้ช้าลง คุณจะต้องฟื้นฟูพลังชีวิตคืนมาด้วยการกิน Cooked Meat Cooked Meat, ใช้ Blood Pack Blood Pack or Medical Brew Medical Brew, หรือปล่อยให้มีการฟื้นฟูเอง คุณจะสูญเสียพลังชีวิตเมื่อถูกโจมตี, ตกจากที่สูง, จมน้ำ, และสภาพอากาศอันเลวร้าย


Stamina[]

Exhausted
Stamina

Stamina (สแทมมินา) เป็นหนึ่งในค่าสถานะที่แสดงจำนวนStamina พละกำลังของร่างกายที่เหลืออยู่. ในทุกๆ กิจกรรมอย่าง วิ่ง, กระโดด, ว่ายน้ำ, ฟาร์มทรัพยากร และ การโจมตี จะเป็นการใช้Stamina สแทมมินาของร่างกาย ซึ่งทำให้ค่าStamina สแทมมินาลดลง หรือคืออาการเหนื่อย. ปริมาณWater น้ำ และ Food อาหาร.ลดลงเมื่อใช้Stamina Stamina.


Oxygen[]

Suffocating
Oxygen

Oxygen (ออกซิเจน) เป็นค่าสถานะแสดงจำนวนออกซิเจนในร่างกาย เพื่อใช้ในการดำน้ำ. และส่งผลต่อความเร็วในการดำน้ำหาออกซิเจนคุณหมด, เมื่ออกซิเจนคุณหมดจะทำให้ติดสถานะ Suffocatingหายใจไม่ออก และ คุณจะสูญเสียHealth พลังชีวิตของคุณลงเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะถึงผิวน้ำหรือจมน้ำตายไป.


Food[]

Eating
Food

Food (อาหาร) เป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการอยู่รอด. คุณจะรู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลา, แต่การกระทำเหล่านี้ การใช้Stamina ค่าพลังงาน หรือการฟื้นฟู Health ค่าพลังชีวิต จะทำให้ค่าอาหารของคุณลดลงมากกว่าเดิม. ยิ่งตัวละครของคุณมีการป้องกันความร้อนมากเท่าไร ความหิวจะลดลงช้าลงกว่าปกติ. ถ้าตัวละครของคุณ Cold หนาว และ/หรือ Injured บาดเจ็บ, จะหิวมากยิ่งขึ้น. เมื่อค่าอาหารของคุณลดลงถึง 0, คุณจะรู้สึกหิวมากที่สุด หรือ จะรู้จักกันในสถานะ Starving อดโซ, จะเข้าสู่การสูญเสีย Health พลังชีวิต ที่ประมาณ 1 หน่วยต่อ 5 วินาที, และยังเพิ่มค่าTorpidity สลบ. คุณสามารถฟื้นฟูค่าอาหารด้วยการกิน Berries เบอร์รี่, Cooked Meat เนื้อสุก, Crops ผัก,Jerky เนื้อแดดเดียว, Eggs ไข่, หรือ Custom Consumable อาหารปรุงเอง.


Water[]

Dehydrated
Water

Water (น้ำ) เป็นค่าสถานะของร่างกายว่ารายกายมีน้ำอยู่เท่าไร. ตามธรรมชาติระดับน้ำของคุณจะลดลงตามกาลเวลา, แต่ด้วยการกระทำที่มีการใช้ Stamina ค่าความอึด จะทำให้คุณสูญเสียน้ำมากขึ้น. ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศ Hot ร้อน หรือการวิ่ง, จะทำให้คุณกระหายน้ำเร็วขึ้น. การกิน Stimberry Stimberrie หรือ Auric Mushroom (Aberration) Auric Mushroom (Aberration) จะทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว. เมื่อระดับน้ำของคุณลดลงมาที่ 0, คุณจะติดสถานะ Dehydrated ขาดน้ำ, และคุณจะสูญเสีย Health พลังชีวิต ประมาณ 1 หน่วยต่อ 5 วินาที, และยังเพิ่มค่าTorpidity สลบ. คุณสามารถเติมน้ำได้โดย การลงไปดื่มน้ำในลำธาร, ทะเล, ทะเลสาบ, แอ่งน้ำ หรือ Stone Irrigation Pipe - Tap ท่อน้ำ, ใช้ Waterskin Waterskin, Canteen Canteen, Water Jar Water Jar, หรือการยืนท่ามกลางฝน ก็สามารถเติมน้ำได้เช่นกัน.


Weight[]

Encumbered
Weight

Weight (น้ำหนัก) เป็นตัววัดว่ากำลังแบกของอยู่นำหนักเท่าไร. ทุกไอเทมในเกมมีค่าน้ำหนัก, และถ้าหากน้ำหนักทั้งหมดนั้นมากเกินไป, จะทำให้คุณเคลื่อที่ช้าลงจนถึงเคลื่อนที่ไม่ได้. หากน้ำหนักบรรทุกของคุณมาค่าเท่ากับหรือมากกว่า 85% ของน้ำหนักทั้งหมดที่คุณจุได้, คุณจะติดEncumbered สถานะน้ำหนักเกิน, ซึ่งจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณช้าลงอย่างมากและทำให้คุณกระโดดไม่ได้. ถ้าหากคุณบรรทุกของจนมีค่าน้ำหนักเท่ากับหรือมากกว่าที่ตัวละครคุณจุได้, คุณจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จนกว่าจะดรอปไอเทมมากพอที่ให้น้ำหนักลง. หากไดโนน้ำหนักเกิน จะทำให้ผสมพันธุ์ไม่ได้.

นอกจากนี้, การเติมไอเทมลงในช่องเก็บของของตัวละครที่มีน้ำหนักน้อย แต่จำนวนสล็อทมากเกินไป, แม้ว่าจะไม่หนักเกินน้ำหนักที่สามารถจุได้. จะทำให้ติดสถานะไอคอนรูปน้ำหนักสีดำ, สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อตัวละครและไดโน. (ไอคอนน้ำหนักสีดำจะปรากฏบนตัวละครมากกว่าไดโน สามารถสังเกตุได้ที่แถบสถานะขวาบนสำหรับไดโน และ ขวาล่างสำหรับตัวละคร).

ไดโนบางตัวมีความสามารถพิเศษในการลดน้ำหนักไอเทมบางอย่าง, สามารถดูรายชื่อได้ที่ การลดน้ำหนัก.


Melee Damage[]

Spear
Melee Damage

พลังโจมตี หรือ ดาเมจ (อังกฤษ: Damage) เป็นค่าสถานะพื้นฐานสำหรับทั้งผู้เล่นและสิ่งมีชีวิต ใน ARK: Survival Evolved. เป็นการวัดค่าความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อทำการโจมตี, และยังส่งผลไปยังการ การเก็บเกี่ยวทรัพยากรหมุนเวียน. ดังนั้น, ยิ่งมีค่าพลังโจมตีสูงขึ้นจะทำให้ฆ่าสิ่งมีชีวิตและผู้เล่นอื่นได้ดีมากยิ่งขึ้น, รวมถึงการเก็บเกี่ยว ทรัพยากร, ถ้าหากจำนวนค่าพลังโจมตีน้อย จะช่วยเพิ่มผลผลิตรวมของทรัพยากรที่เก็บเกี่ยวจากทรัพยากรหมุนเวียน และยังเพิ่มโอกาสในการได้รับทรัพยากรหายากอีกด้วย.

ค่าค่าสถานะพลังโจมตีของตัวละครและไดโนเป็นค่าพลังโจมตีพื้นฐาน, ค่าพลังโจมตีที่กระทำจริงขึ้นอยู่กับเครื่องมือหรืออาวุธที่ใช้งาน และพลังโจมตีเป็นตัวคูณของค่าพลังโจมตีพื้นฐานนี้.


Movement Speed[]

Hide Boots
Movement Speed

Movement Speed (ความเร็วในการเคลื่อนที่) เป็นหน่วยวัดนึงที่ทำให้คุณรู้ว่าคูณมีความเร็วในการเคลื่อนที่เท่าไร. ค่าสถานะนี้ยิ่งสูงขึ้นจะทำให้คุณเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ได้เร็วขึ้น, และใช้พลังกายน้อยลง. Weight น้ำหนัก ของคุณจะส่งผลต่อความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วย. หากคุณบรรทุกของหนักเกินไป, จะทำให้คุณช้าลงและเคลื่อนที่ไม่ได้.


Fortitude[]

Hypothermia
Fortitude

Fortitude (ความแข็งแกร่ง) เป็นตัววัดว่าคุณทนทานต่อ สภาพอากาศ, ค่าสลบ, และ โรคภัน ต่างๆได้แค่ไหน. ยิ่งค่าค่าสถานะความแข็งแกร่งสูง จะช่วยเพิ่มการทนทานต่ออุณหภูมิความเย็น (Hypothermic insulation) และ การทนทานต่ออุณหภูมิความร้อน (Hyperthermic insulation) ได้มากยิ่งขึ้น, ช่วยลดระยะการตรวจพบของ Rex Tyrannosaurus roar ได้อีกด้วย, และลดผลกระทบที่คุณได้รับจาก Hypothermia Hypothermia และ Burning Hyperthermia. ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อ Torpidity ค่าสลบ-อาทิเช่น การกิน Narcotic Narcotic, การโดนยิงจาก Tranquilizer Arrow Tranquilizer Arrow หรือ Slingshot Slingshot, Scorpion จากการโจมตีด้วยเหล็กไนและการโจมตีอื่นๆ ที่ทำให้เกิดTorpidity ค่าสลบได้.


Crafting Skill[]

Crafting Light
Crafting Skill

Crafting Skill (สกิลในการคราฟต์) เป็นตัววัดว่าคุณ Crafting Skill คราฟต์ไอเทมได้เร็วแค่ไหน, and also which quality they have (or in the case of Gacha Gacha, dropping high quality loot in the form of Gacha Crystal (Extinction) Gacha Crystals). ยิ่งมีสกิลในการคราฟต์สูงจะช่วยให้คุณสามารถคราฟต์ของได้ไวมากขึ้น และเป็นการลดระยะเวลาการคราฟต์ไอเทม, ให้คุณสามารถคราฟต์ไอเทมได้มากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น. เนื่องจากขณะที่คราฟต์คุณจะเคลื่อนที่ได้ช้าลง จะเป็นการลดระยะเวลาในการคราฟต์ลงขณะเดินทาง. ใน แพตช์ v224.2, สกิลการคราฟต์ส่งผลต่อโบนัส อาหารแบบกำหนดเอง. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาหารแบบกำหนดเอง. ใน แพตช์ v259.0, สกิลในการคราฟต์ จะส่งผลต่อคุณภาพไอเทมของไอเทมที่คุณคราฟต์ด้วย. ทุกครั้งที่คุณคราฟต์ไอเทมโดยใช้บูลปริ้นท์, จะมีโอกาสได้รับโบนัสการคราฟต์แบบสุ่มจาก 0 ถึง สกิลการคราฟต์สูงสุดของคุณ. ไอเทมที่คราฟต์จากเอ็นแกรมจะไม่ได้รับโบนัส.


Torpidity[]

Knockedout
Torpidity

Torpidity (ค่าสลบ) เป็นการวัดความอ่อนล้าของ มนุษย์ หรือ สิ่งมีชีวิต. ถ้าค่าสลบของมนุษย์ถึง 50, พวกเขาจะหมดสติ. คุณไม่สามารถทำอะไรได้ในขณะที่หมดสติ, และผู้เล่นอื่นสามารถเคลื่อนย้ายคุณไปรอบๆ ได้อย่างง่ายดาย, บังคับให้คุณกิน Narcotic ยาสลบ ได้อีกด้วย, เอาของของคุณไปได้, หรือฆ่าคุณได้เช่นกัน. สิ่งมีชีวิตจะหมดสติเมื่อค่าสลบของพวกมันถึงค่าสูงสุด. เมื่อค่าสลบของผู้เล่นหรือสิ่งมีชีวิตที่หมดสติถึง 0, พวกเขาจะตื่นขึ้นมา.


การต่อสู้[]

This section describes how to fight against Humans. This is only possible on PvP-Servers, as other players cannot be harmed on PvE-Servers.

ทั่วไป[]

It is difficult to pinpoint an exact strategy for fighting Humans, because each one has different attack patterns and level of technology. Any given Human encountered may also belong to a Tribe or have nearby tamed creatures, which only adds to the potential danger of attacking them.

กลยุทธ์[]

It's generally better to try to knock out Humans first instead of going for the kill right away. Chances are good that the enemy player has a higher Health than they do Fortitude, so knocking them out is much faster and gives them far less time to react and retaliate using their own weapons and tamed creatures. Humans can be very easily knocked unconscious by shooting them with Tranquilizer Darts from a Longneck Rifle or Tranquilizer Arrows from a Crossbow. Using fliers such as the Pteranodon or Argentavis, a Human could be lifted up and dropped from high altitudes or dropped into a hostile environment. Though frowned upon, one may lure large predators like Giganotosaurus into a Human tribe's village, or use Swamp Fever infected Dodos as biological weapons. Kaprosuchus allows for quick snatch and grab attacks to get Humans off of their mounts for quick kills.

อาวุธ[]

It's impossible to tell what weaponry an enemy Human might be carrying before they use them on you. However, as a general rule, higher level Humans will most likely have higher level equipment, potentially at better quality if obtained from caves or deep sea crates.

ความอันตราย[]

Humans can pose a potentially very large threat, depending on how high of a level they are but even then, some players of low levels can somehow pull off end game tames and steal supplies from high level players and stashes. More experienced players have access to strong weapons, such as Assault Rifles and Rocket Launchers, as well as strong tamed creatures like the Tyrannosaurus, Spino, and Giganotosaurus. They may also belong to a Tribe, and evoking the wrath of an entire team of cooperating Humans can be more trouble than it's worth. Though, this depends on said players temperament and how they choose to approach the situation.

จุดอ่อน[]

Once knocked out, Humans are helpless to defend themselves, assuming that there aren't any allied tamed creatures or tribe members nearby. It is fairly easy to render a defeated and unconscious Human docile by removing their Weapons and Armor, putting them in Handcuffs, and moving their body into a Cage. Once locked inside, they no longer have any capacity to cause damage. Another weakness is whips, as at close range a whip can disarm any weapon, then allowing the combatant to quickly pick up the weapon. Additionally, while unorthodox, if a player is shot with a Grappling Hook, they can be dragged towards you to force them into melee range. This can be devastatingly effective if you have a powerful melee weapon like a Sword; assuming they don't have a shield, a high quality sword will make short work of even well-armored players.

โน้ต[]

  • [Special Note] In Single Player Mode or as an admin in a Private Server, you can edit other players character's appearance by using admin command: admincheat SetTargetPlayerBodyVal # #

For more info on using commands that changes the Survivor's body appearance see Body Regions

  • Since Humans are controlled by other players, they are subject to an incredible amount of variety in both appearance and behavior.
  • It's possible to clone your Survivor by saving a backup of your Singleplayer file (with your Survivor in the map) onto a flashdrive, then transfer your survivor onto another a server or different map. Then upload the savefile from the flashdrive. It would be as if the transfer never happened, however your Survivor clone will be on another server and the original on the original map.
  • Leaving the naming box empty (Deleting any form of text) on your survivor would make it take the generic name of "Bob" which has led to new players often being called "Beach Bobs". Female Human will be called Bobette.
  • The amount of meat a Human drops upon death is comparable to that of a Coelacanth.
  • Even on PvE, due to the extreme unpredictability of a Human, despite their pathetic stats, they are a strong contender for the most dangerous creature.
  • If you put nothing in the naming slot for your human, your name would be "human" as the default name for your character.
  • In general, especially in Single Player humans are relatively weak and can get killed almost too easily by the smallest of predators. As a player progresses into the game, and depending on skill sets, gear, and what traits you level up humans without mounts or tames can travel through dangerous territories like jungles, mountains, and even swamps by themselves if they have decent armor, food, medicine, and most important of all: weapons. Ranged crossbows and firearms are most effective at defending multiple predators and swords drain hundreds of health units in a few blows. Still, areas like the ocean, caves, and dungeons require extra preparation and levelled tames where they're permited.
Advertisement