ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement


Exhausted
Stamina

Stamina (สแทมมินา) เป็นหนึ่งในค่าสถานะที่แสดงจำนวนStamina พละกำลังของร่างกายที่เหลืออยู่. ในทุกๆ กิจกรรมอย่าง วิ่ง, กระโดด, ว่ายน้ำ, ฟาร์มทรัพยากร และ การโจมตี จะเป็นการใช้Stamina สแทมมินาของร่างกาย ซึ่งทำให้ค่าStamina สแทมมินาลดลง หรือคืออาการเหนื่อย. ปริมาณWater น้ำ และ Food อาหาร.ลดลงเมื่อใช้Stamina Stamina.


การอัปเกรดสแทมมินา[]

  • อัปเกรดแต้มเลเวลเพื่ออัปในส่วนของค่าค่าสถานะStamina สแทมมินาจะเพิ่มทีละ 10 หน่วย.
  • เมื่อคุณStamina สแทมมินาหมด, คุณสามารถรอให้ฟื้นฟูเอง หรือ กินสิ่งที่ช่วยเพิ่มอย่าง Stimberry Stimberry.

โน้ต[]

  • การเดินไม่ได้ทำให้สูญเสียStamina สแทมมินา, แต่จะทำให้ฟืนฟูได้ช้าลงกว่าการยืนอยู่เฉยๆ.
  • หากStamina สแทมมินาของคุณหมดระหว่างว่ายน้ำ, ส่งผลให้เคลื่อนที่ช้าลงมาก และมีโอกาสที่ทำให้คุณจมน้ำได้ก่อนจะขึ้นถึงเหนือผิวน้ำ.
  • ค่าStamina สแทมมินาสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วโดยการกิน Stimberry Stimberry, Stimulant Stimulant, หรือ Energy Brew Energy Brew. แต่ส่งผลทำให้สูญเสียน้ำ.
  • ไดโนป่า และ ไดโนเทมแล้วที่ไม่ได้ขี่. จะไม่สูญเสียค่าStamina สแทมมินา. ในกรณีที่ไดโนเหล่านี้วิ่ง, ว่ายน้ำ, โจมตี และกิจกรรมอื่นๆจะทำให้สูญเสียเพียงเล็กน้อย.
Advertisement