ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement
ARK Survival Evolved Wiki
Exhausted.png
Stamina.png

Stamina (สแทมมินา) เป็นหนึ่งในค่าสถานะที่แสดงจำนวน พละกำลังของร่างกายที่เหลืออยู่. ในทุกๆ กิจกรรมอย่าง วิ่ง, กระโดด, ว่ายน้ำ, ฟาร์มทรัพยากร และ การโจมตี จะเป็นการใช้ สแทมมินาของร่างกาย ซึ่งทำให้ค่า สแทมมินาลดลง หรือคืออาการเหนื่อย. ปริมาณ น้ำ และ อาหาร.ลดลงเมื่อใช้ Stamina.


การอัพเกรดสแทมมินา

  • อัพเกรดแต้มเลเวลเพื่ออัปในส่วนของค่าค่าสถานะ สแทมมินาจะเพิ่มทีละ 10 หน่วย.
  • เมื่อคุณ สแทมมินาหมด, คุณสามารถรอให้ฟื้นฟูเอง หรือ กินสิ่งที่ช่วยเพิ่มอย่าง Stimberry.

โน้ต

  • การเดินไม่ได้ทำให้สูญเสีย สแทมมินา, แต่จะทำให้ฟืนฟูได้ช้าลงกว่าการยืนอยู่เฉยๆ.
  • หาก สแทมมินาของคุณหมดระหว่างว่ายน้ำ, ส่งผลให้เคลื่อนที่ช้าลงมาก และมีโอกาสที่ทำให้คุณจมน้ำได้ก่อนจะขึ้นถึงเหนือผิวน้ำ.
  • ค่า สแทมมินาสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วโดยการกิน Stimberry, Stimulant, หรือ Energy Brew. แต่ส่งผลทำให้สูญเสียน้ำ.
  • ไดโนป่า และ ไดโนเทมแล้วที่ไม่ได้ขี่. จะไม่สูญเสียค่า สแทมมินา. ในกรณีที่ไดโนเหล่านี้วิ่ง, ว่ายน้ำ, โจมตี และกิจกรรมอื่นๆจะทำให้สูญเสียเพียงเล็กน้อย.
Advertisement