ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement


Translation.png บทความนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปล. เนื้อหานี้จะถูกแปลภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือ กี่วันข้างหน้า.
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดดูคำแนะนำได้ที่ พอร์ทัลชุมชน.
Aberration
Aberration DLC.jpg
DLC for ARK with a new cave map, Creatures, and game mechanics.
ประเภทเนื้อหา
ราคา (บาท)
$19.99
วันวางจำหน่าย
Steam.svg
December 12th, 2017
Xbox One.svg
December 12th, 2017
PS.svg
December 12th, 2017
Nintendo Switch.svg
Unavailable
Epic Games.svg
June 11th, 2020
Stadia.svg
Summer 2021
สปอตไลท์

Aberration is an Expansion Pack for ARK: Survival Evolved.

Aberration was released on December 12, 2017 for PC, Xbox One and PS4 at the initial price of $19.99 USD.[1] It is also available for purchase through the season pass.

Any creatures tamed and items received can be brought to the vanilla island and used by people with and without the expansion. Items from the DLC can also be spawned manually if you don't own the expansion pack.

All music was made by Gareth Coker.

Overview

Aberration places survivors on a damaged ARK: its internal atmosphere has leaked away, resulting in a harsh surface with intense radiation, and a plethora of lush biomes underground. With the maintenance systems of this ARK malfunctioning, the many hazards, creatures, and nature of the environment present a thrilling new world to explore and master.

The intense radiation of Aberration has led to incredible genetic mutations, resulting in new creatures with amazing abilities! Among others, clamber up walls & glide through the air on the back of a camouflaging chameleon-like ‘Rock Drake’, keep the dark at bay with a friendly ‘Bulbdog’, grab and toss multiple creatures simultaneously with a massive ‘Karkinos’, or—if you are talented enough to tame one—command the vile ‘Reaper’ by being impregnated with a horrifying reproductive chest-burster!

New tools are on-hand to survive on the world of Aberration, while opening up many possibilities for new competitive and cooperative scenarios. Traverse the ARK using  cave-climbing picks,  gliding wingsuits, and  ziplines. Learn advanced Engrams to dominate the harsh environment, protect yourself with Hazard Suits,  Charge Lanterns,  Batteries,  Glow Sticks, and much more. Thrive by gathering new resources, using  fishing baskets,  Gas Collectors, fortify your home within the caverns using  cliff structures, and much more!

Earthquakes, radiation exposure, gas leaks, and Element chambers are among the many hazards that survivors will learn to grapple with Aberration’s varied biomes, both aboveground and below the surface. But among the greatest challenges on this ruined ARK is the hierarchy of unrelenting  Nameless, requiring constant vigilance & Charge Energy to defend against!

And in the deepest depths of Aberration, their terrifying — yet somehow familiar — master awaits… will YOU be among the survivors powerful enough to face him?

The Underground Map

The Grave of the Lost The Surface - Northeast The Surface - Northwest Surface - Southwest Crystalline Swamps Element Falls Halls of the Reaper Halls of the Reaper Queen Hope's End Luminous Marshlands The Ancient Device The Fallen Nexus The Lost Roads TheOverlook The Spine Mushroom Forest River Valley Elemental Vault - Caverns Elemental Vault - Entrance Elemental Vault - Ledges Hidden Grotto - Entrance Hidden Grotto - Tunnels Old Railway Cave - Entrance Old Railway Cave - Tunnels Teeming Caverns - Entrance Teeming Caverns - Tunnels
Regions of Aberration
Overview

The map is the underground of a damaged ARK. Most of the features are related to underground, where new Resources exist, such as  Fungal Wood and  Gems. Rather than being an island, the majority of the map is enclosed underground biomes, making it especially advisable to carry a  Compass or  GPS to not get turned around in the dark twists and turns. Radiation seeps in at specific locations of the map, causing exposed players not wearing  Protective Gear to take damage over time. Other new strange effects are also a feature.

There are three main regions, excluding the surface: The green region being the Fertile, the blue region being the Bio luminescence, and the red region being the Element. Fertile Land do not have any negative effects, Bio luminescence is cold, and Element contains radiation, inflicting both survivors and tamed dinos with Radiation sickness over time without protection.

 Oil is harder to get, since other than the  Trilobite,  Dung Beetle,  Lamprey and rare  Seeker drops, the only other natural source of Oil is at the Surface or in the much more difficult area beyond The Spine. But It can be dropped by Tek Dinos.

Like the other maps,  Supply Crates only spawn on the surface, but unlike other maps, crates can still be found below the surface, outside of artifact caves, in the form of  Loot Crates.

New Resources

A new and fairly vital resource to the game is the  Gem, which has three color types found in areas of varying difficulty.  Green Gems are found almost immediately upon spawning in the Portal and are found further on in the Fertile region.  Blue Gems are found within the Luminescent Biome.  Red Gems are found in the more difficult depths of Aberration, in The Spine, Lost Roads, and Element Falls regions.

A lesser vital resource  Fungal Wood is gathered like regular  Wood but from the larger mushrooms scattered around the underground. It substitutes for  Wood in recipes, but is explicitly required for making the new structure  Shag Rug.

 Mushrooms appear around the map as a harvestable resource, similar to the bushes found for  Berries. However, be careful to avoid the Blue or Red mushrooms found across the map, as these are harvestable but dangerous. Blue mushrooms inflict instant Hypothermia. Red mushrooms inflict hallucination, which can be deadly: side effects other than colorful vision include uncontrollable direction change, constant defecation and its attendant increased hunger, and forgetfulness of breathing - better known as Suffocation, but it ignores Oxygen level of the player as it automatically registers as if the player has 0 Oxygen. Any of these side effects could kill unprepared players. These effects can also harm shoulder-mounted dinos, so be careful. However, eating the  Aquatic Mushroom provides temporary immunity to the Freezing Debuff or Luminous Poisons, and eating the  Aggeravic Mushroom provides temporary immunity to the Hallucinating Debuff or Fertile Poisons.

New Features

As the map is mainly underground, Earthquakes often happen which drop random items including  Wood,  Flint,  Rare Mushrooms,  Stone, Gems,  Obsidian, and  Crystal. They also randomly move sleeping survivors that are not anchored to their beds, and cause survivors using a zipline or climbing pick to fall.

There are also locations where  Element can be crafted, called Charge Nodes. These require resources to craft, and one of the main items needed is  Element Ore which is found on The Surface or in The Grave of the Lost.

New Creatures

Two new Creatures, the  Nameless and the  Reaper, emerge with differing frequencies within areas of both the Bio luminescence and Element Regions, in the absence of Charged Light, including inside player-made structures. It is well-advised to keep sources of Charge Light around the base as regular light sources do not prevent them from emerging. Charge Light is usually best provided by the new creatures:  Featherlight,  Bulbdog,  Glowtail, and  Shinehorn.

Another new creature, the  Ravager quickly becomes a survivor favourite as the melee animal of choice, as their damage rapidly stacks with their pack bonus.

Unique Environmental Features

 • Earthquakes.
 • Extreme temperatures on the Surface.
 • Seasons that affect the lengths of daytime and night time.
 • Dangerous elemental liquid in the depths of Aberration.
 • Poisonous Mushrooms and mushroom spore zones.
 • Sickening Radiation zones.
 • Plants that can be harvested for  Organic Polymer.
 • Black clams that can be harvested for  Black Pearls.

Regions

 •  Nameless and  Reaper never spawn here, if they follow you from a surface entrance or other region, they will remain until they lose aggravation, then immediately burrow underground out of sight (possibly) when they reach this region.
 • Dizzy Spores most often happens around this region.
 • Red-Capped Red-stemmed Mushroom and Green Gem cluster are present around the region.
 • Mushroom Forest (Aberration).png
  Mushroom Forest
 • Old Railway Cave (Aberration).jpg
  Old Railway Cave
 • River Valley (Aberration).png
  River Valley
 • The Ancient Device (Aberration).png
  The Ancient Device
 • The Fallen Nexus (Aberration).png
  The Fallen Nexus

 •  Nameless and  Reaper King sometimes spawn here.  Reaper Queen never spawns here unless kited from Element Region.
 • Bio luminescence Spores most often happens around this region.
 • Cyan-Capped Blue-stemmed Mushroom and Blue Gem cluster are present around the region.
 • Crystalline Swamps (Aberration).png
  Crystalline Swamps
 • Hidden Grotto (Aberration).jpg
  Hidden Grotto
 • Luminous Marshlands (Aberration).png
  Luminous Marshlands
 • The Overlook (Aberration).png
  The Overlook

 •  Nameless,  Reaper King and  Reaper Queen (except surface) sometimes spawns here.
 • Element Spores most often happen around this region.
 • Brown-stemmed stalk Mushroom and Red Gem cluster are present around the region.
 • Radiation occurs around certain parts of this region.
 • Element Falls (Aberration).png
  Element Falls
 • Elemental Vault (Aberration).jpg
  Elemental Vault
 • Halls of the Reaper (Aberration).png
  Halls of the Reaper
 • Halls of the Reaper Queen (Aberration).png
  Halls of the Reaper Queen
 • Hope's End (Aberration).png
  Hope's End
 • Teeming Caverns (Aberration).jpg
  Teeming Caverns
 • The Grave of the Lost (Aberration).png
  The Grave of the Lost
 • The Lost Roads (Aberration).jpg
  The Lost Roads
 • The Spine (Aberration).png
  The Spine

 •  Nameless,  Surface Reaper Kings, and  Seekers spawn here.
 •  Oil rocks can be mined here in abundance.
 •  Supply Crates drop here very frequently.
 • The Surface - Northwest (Aberration).png
  The Surface - Northwest
 • The Surface - Northeast (Aberration).jpg
  The Surface - Northeast
 • The Surface - Southwest (Aberration).png
  The Surface - Southwest

 •  Rockwell can be fought here.
 •  Elemental Reaper Kings and  Nameless spawn here.
 • Rockwell Arena (Aberration).jpg
  Rockwell Terminal

Approximate Spawn Locations

Aberration/Spawn Locations

Data Maps

 • Preview Resources Map (Scorched Earth).png
  Strategic Resources
 • Level 55.jpg
  Exploring the map
 • SpawnMapIcon.png
  Creature Spawns

Creatures

Unique Creatures

Aberration adds the following creatures

 • Alpha Basilisk
 • Alpha Karkinos
 • Alpha Surface Reaper King
 • Basilisk
 • Bulbdog
 • Elemental Reaper King
 • Featherlight
 • Glowbug
 • Glowtail
 • Karkinos
 • Lamprey
 • Nameless
 • Ravager
 • Reaper King
 • Reaper Queen
 • Rock Drake
 • Rockwell
 • Roll Rat
 • Seeker
 • Shinehorn
 • Subterranean Reaper King
 • Surface Reaper King

Other Spawns

In addition to the DLC-exclusive Creatures, the map is also comprised of mostly new variants of creatures called Aberrant Creatures and 4 other Non Aberrant Creatures, the following creatures spawn on the map:

All Regions

 • Aberrant Carnotaurus
 • Aberrant Pulmonoscorpius
 • Aberrant Spinosaur

Fertile Region

 • Aberrant Carbonemys
 • Aberrant Coelacanth
 • Aberrant Direbear
 • Aberrant Diplocaulus
 • Aberrant Dodo
 • Aberrant Doedicurus
 • Aberrant Equus
 • Aberrant Gigantopithecus
 • Aberrant Iguanodon
 • Aberrant Lystrosaurus
 • Aberrant Manta
 • Aberrant Meganeura
 • Aberrant Moschops
 • Aberrant Otter
 • Aberrant Ovis
 • Aberrant Paraceratherium
 • Aberrant Parasaur
 • Aberrant Piranha
 • Aberrant Raptor
 • Aberrant Sarco
 • Aberrant Stegosaurus
 • Aberrant Triceratops
 • Aberrant Trilobite
 • Giant Bee
 • Tek Parasaur
 • Tek Raptor
 • Tek Stegosaurus

Bio-Luminscent Region

 • Aberrant Achatina
 • Aberrant Anglerfish
 • Aberrant Ankylosaurus
 • Aberrant Arthropluera
 • Aberrant Baryonyx
 • Aberrant Beelzebufo
 • Aberrant Cnidaria
 • Aberrant Coelacanth
 • Aberrant Dimetrodon
 • Aberrant Diplodocus
 • Aberrant Dung Beetle
 • Aberrant Electrophorus
 • Aberrant Gigantopithecus
 • Aberrant Iguanodon
 • Aberrant Lystrosaurus
 • Aberrant Megalosaurus
 • Aberrant Piranha
 • Aberrant Salmon
 • Aberrant Titanoboa
 • Aberrant Trilobite
 • Giant Bee

Molten Element Region

 • Aberrant Araneo
 • Aberrant Cnidaria
 • Aberrant Dimorphodon
 • Aberrant Dung Beetle
 • Aberrant Megalosaurus
 • Aberrant Purlovia
 • Aberrant Titanoboa

Compared to their standard versions, Aberrant Creatures have 4% less health, deal 6% more damage and glow in the dark.

 Aberrant Dimorphodon was previously thought to not spawn, but has now been found in some regions of the map.

 Aberrant Araneo has been known to be sighted around Grave of the Lost and Rockwell Terminal, but much like Dimorphodon, are a rare sight.

Unknown Spawns

Data containing  Aberrant Megalania exist within game files, but has no spawn area as of current. This is due to a design choice in favor of Rock Drakes.[2]

Radiation Immune

Radiation is a new hazard introduced on Aberration that deals continuous damage to vulnerable targets that rapidly stacks-up, and cannot yet be cleansed. They are mainly found within Element Regions. The following Aberrant creatures are immune to radiation damage

 • Aberrant Arthropluera
 • Aberrant Araneo
 • Aberrant Baryonyx
 • Aberrant Carnotaurus
 • Aberrant Dimorphodon
 • Aberrant Megalosaurus
 • Aberrant Meganeura
 • Aberrant Paraceratherium
 • Aberrant Pulmonoscorpius
 • Aberrant Purlovia
 • Aberrant Spinosaur
 • Aberrant Titanoboa

Also,  Aberrant Megalania is immune, but it only exists in the game files without spawning naturally.

Most of the life indigenous to the Aberration ARK is also immune. However, the following native creatures are noteworthy for not being immune:

 • Basilisk
 • Ravager
 • Reaper Embryo
 • Roll Rat

All imported creatures without the Aberrant mutation and all Aberrant Creatures not included in the above list of those immune, as well as Tek Creatures, are also vulnerable. The most notable radiation-vulnerable creatures are Aberrant Ankylosaurus and Aberrant Doedicurus, due to their high utility in mining. You will need to feed them Mushroom Brew every 120 seconds to keep them from suffering the effects of Radiation.

Event Creatures

Creatures that only spawned during an Event:

Downloadable Creatures

Only certain creatures can be downloaded on Aberration. This limitation can be disabled with the CrossARKAllowForeignDinoDownloads option. See CrossARK Transfers for more details.

Items

All items from the base game are available on Aberration in addition to the items below.

Resources

 • Blue Gem
 • Charge Battery
 • Congealed Gas Ball
 • Element Ore
 • Fungal Wood
 • Gasoline (Gas-Crafted)
 • Green Gem
 • Red Gem

Consumables

 • Aggeravic Mushroom
 • Aquatic Mushroom
 • Ascerbic Mushroom
 • Auric Mushroom
 • Basilisk Egg
 • Featherlight Egg
 • Glowtail Egg
 • Mushroom Brew
 • Nameless Venom
 • Plant Species Z Seed
 • Reaper Pheromone Gland
 • Rock Drake Egg

Trophies and Tributes

 • Alpha Basilisk Fang
 • Alpha Karkinos Claw
 • Alpha Reaper King Barb
 • Basilisk Scale
 • Rock Drake Feather
 • Rockwell Flag
 • Rockwell Trophy

Weapons, Armor, and Tools

 • Charge Lantern
 • Climbing Pick
 • Glider Suit
 • Glow Stick
 • Hazard Suit Boots
 • Hazard Suit Gloves
 • Hazard Suit Hat
 • Hazard Suit Pants
 • Hazard Suit Shirt
 • Plant Species Z Fruit
 • Pliers
 • Tek Railgun
 • Zip-Line Anchor
 • Zip-Line Motor Attachment

Structures

 • Fish Basket
 • Gas Collector
 • Large Wood Elevator Platform
 • Medium Wood Elevator Platform
 • Metal Cliff Platform
 • Portable Rope Ladder
 • Shag Rug
 • Small Wood Elevator Platform
 • Stone Cliff Platform
 • Tek Sleeping Pod
 • Wood Elevator Top Switch
 • Wood Elevator Track

Saddles

 • Basilisk Saddle
 • Karkinos Saddle
 • Ravager Saddle
 • Rock Drake Saddle
 • Rock Drake Tek Saddle
 • Roll Rat Saddle

Cosmetics

 • Aberrant Helmet Skin
 • Aberrant Sword Skin
 • Bulbdog Mask Skin
 • Chili Helmet Skin
 • Cute Dino Helmet Skin
 • Decorative Ravager Saddle Skin
 • Otter Mask Skin
 • Reaper Helmet Skin
 • Scary Skull Helmet Skin

Explorer Notes

NoteDiana.png

As Aberration is part of the story of the ARKs, NoteDiana.png Explorer Notes can be found across the map. These Explorer Notes document the ARK lore. For more in-depth information, see Explorer Notes

Dossiers

Dossier Empty.pngDossier Bulbdog.png

In addition to the Explorer Notes, NoteHelena.png Dossiers can also be found on Aberration, written by Helena Walker to document the research of Aberration's creatures. For more in-depth information, see Dossiers.

Artifacts

 • Artifact of the Depths (Aberration).png
  Depths
 • Artifact of the Shadows (Aberration).png
  Shadows
 • Artifact of the Stalker (Aberration).png
  Stalker

Notes/Trivia

 • Though not recommend, the element infused water found in the radioactive zone will charge TEK armor if one jumps into the water while wearing it. But also note that this charge will last for a significantly shorter amount of time compared to if you had used element to power your armor.
 • Unlike the main game and the previous DLC Scorched Earth and like Extinction, this expansion pack includes mainly non-existent creatures from fantasy. (e.g:  Bulbdog,  Nameless, and  Reaper King), and creatures from mythology such as the  Rock Drake,  Basilisk, and  Karkinos.
 • While the Overseers are pivotal for Arks to Function, it is shown in Aberration that despite Rockwell becoming the new Overseer with the old Overseer gone he didn't have complete control like a normal Overseer would and there are hints to suggest that Rockwell was in a constant struggle with the Ark itself and what little functionality it had left such as:
  • The existence of Charge Pets such as the  Shinehorn,  Glowbugs and  Plant Species Z all seem to perfectly counteract the  Nameless and  Reapers both of which Rockwell takes a particular liking to.
  • The  Seekers seem to be specifically designed to kill anything that produces light possibly being used by Rockwell to take control.
  • The Rock Drakes are the natural predators of Nameless and the natural enemies of Reapers seeming specifically designed to counter both.
  • After you beat Rockwell the Arena you fight him in changes from purple to blue indicating that the Ark has regained control again overpowering Rockwell due to him being severely weakened.
 • Similarly to Scorched Earth, Aberration never shows all of its Guardians.
  • However unlike Scorched Earth it doesn't show any Guardians at all.
  • In lore it was confirmed that there were once Guardians as the old Overseer of Aberration was mentioned in explorer notes to transform into element versions of its Guardians similarly to the Overseer on the Island and presumably the Overseer on Scorched Earth could probably do the same as well transforming into a element version of the Manticore and the other 2 Guardians.
 • Almost every creature on Aberration is brand new except for the  Tek Parasaur,  Tek Raptor,  Tek Stegosaurus and the  Giant Bee.
 • The Broken ARK, which is the setting for this DLC, is visible during the Ascension cutscene of the Island if one looks out the windows.
 • According to the end video after defeating Rockwell, it appears you are sent through portal frames in the Element Falls shaft, through the Portal, across space then arriving on what looks like a ruined earth, which is the setting for the DLC Extinction.
 • With the information gathered from the dossiers and explorer notes, it's discovered that Diana (a former survivor of Aberration) is responsible for the scorched Surface, dysfunction and instability of the Obelisks, and the rise of  Rockwell as the Overseer of Aberration, when her group destroyed the original Overseer. In the life on Aberration before the damage, it seems the  Overseer would have spawned and been located in the same manner as on The Island. However, with the destruction of the  Overseer and apparent control center for the ARK, the shields fell as earthquakes began.
 • If you stand near those large crystals sticking out of the roof of some regions, you can hear strange humming.
 • Aberration is currently the only map that allows any creature within an Artifact cave to be tamed. Most other maps have at least one cave which contains creatures that aren’t able to be tamed.
  • Furthermore, it's the only DLC to feature a native dino only tamable in a cave, that being the  Glowtail.
 • Prior to Patch 282.102,  Tek Teleporter couldn’t be built anywhere within Aberration.
 • Though it is sometimes thought to be molten, the purple liquid in the Red zone cannot be in any way molten or hot, as creatures such as  Aberrant Cnidaria and  Lamprey can live in it. It is far more likely that it is element-infused, poisonous water that can only be tolerated by few organisms.
 • While most of the creatures found on Aberration are fantasy creatures it is possible like most other creatures the animals found on Aberration could have come from a fantasy world in Ark that no longer exists. Because most of the creatures keep in the Ark's are creatures that come from a world that can't support life anymore.
 • Aberration may not have always been planned to have been a Expansion Pack for Ark as when Atlas was released a hidden menu was discovered that showed Atlas was originally supposed to be a Ark Expansion Pack called "Ocean DLC".
 • Additionally for a very long time there was a underwater obelisk planned for Ark and the Kraken boss in Atlas is essentially a Reskin of the Rockwell boss battle in Aberration.
 •  Aberrant Megalosaurus does not stay awake when transfered to other maps such as Valguero or The Island.
 • Prior to the release of Genesis, players who logged their survivor out from Scorched Earth had the same title screen as if players logged their survivor out of Aberration.
 • Besides its formal definition, the level design and name of Aberration might possibly be inspired by the optical effect of chromatic aberration. Chromatic aberration is caused when color wavelengths fail to align on the same focal plane which then seperate into the three primary colors of white light: red, green and blue.
 • Aberration was also the first map to have a generated structure that is interactable found on ONLY that map other than the terminals and obelisks being the Charge node(You can also find charge nodes on the Crystal Isles map), Extinction having the City Terminal, and Genesis part 1 having the Mission Dispatcher.
 • Aberration is the first map to have two tameable creatures that are only tamed by raising them on birth, which are  Rock Drake and  Reaper.

Changelog

Patch Changes
309.53 Made several collision improvements for meshes on Aberration

Spotlight

Gallery

External links

References

แม่แบบ:Nav Locations Aberration แม่แบบ:Nav structures Aberration แม่แบบ:Nav resources Aberration แม่แบบ:Nav clothing Aberration

Advertisement