ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement
Translation บทความนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปล. เนื้อหานี้จะถูกแปลภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือ กี่วันข้างหน้า.
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดดูคำแนะนำได้ที่ พอร์ทัลชุมชน.กลุ่ม
Alpha Creatures, Dinosaurs
ประเภท
สัตว์กินเนื้อ
Steam 193.0
05 ส.ค. 2015
Xbox Series 729.0
16 ธ.ค. 2015
PS 501.0
06 ธ.ค. 2016
Logo Mobile 1.0
24 พ.ค., 2018
Nintendo Switch 599.0
30 พ.ย. 2018
Epic Games 311.74
11 มิ.ย. 2020
Stadia 678.15
01 ก.ย. 2021
สายพันธุ์
 • Brute Malfunctioned Tek Rex Brute Malfunctioned Tek Rex
 • Brute X-Rex Brute X-Rex
 • Corrupted Rex Corrupted Rex
 • DodoRex DodoRex
 • Eerie Alpha T-Rex Eerie Alpha T-Rex
 • Eerie Rex Eerie Rex
 • Enraged Corrupted Rex Enraged Corrupted Rex
 • Malfunctioned Tek Rex Malfunctioned Tek Rex
 • Rex Rex
 • Rex Ghost Rex Ghost
 • Skeletal Rex Skeletal Rex
 • Tek Rex Tek Rex
 • VR Rex VR Rex
 • X-Rex X-Rex
คำสั่งเสก
cheat summon MegaRex_Character_BP_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/MegaRex_Character_BP.MegaRex_Character_BP'" 500 0 0 35
Data
XP for kill
3,540XP
Loot
 • Alpha Tyrannosaur Tooth Alpha Tyrannosaur Tooth
 • Alpha Rex Trophy Alpha Rex Trophy
 • Trike Bone Helmet Skin Trike Bone Helmet Skin
Special Loot Chance
100%
Feces
Drag Weight
550
Immobilized By
 • Chain Bola Chain Bola
 • Large Bear Trap Large Bear Trap
Can Damage
Thatch Wall Thatch
Greenhouse Wall Greenhouse
Wooden Wall Wood
Adobe Wall (Scorched Earth) Adobe
Stone Wall Stone
Habitat

Common             Rare
  Untameable   Cave

Alpha T-Rex (อัลฟา ที-เร็กซ์) เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตแอลฟาใน ARK: Survival Evolved

Basic Info[]

The Alpha T-Rex is a bigger, stronger version of a Rex which rarely spawns towards the inland areas of the island. In addition to their own strength, they also buff the damage and resistance of any nearby wild carnivores. They pose a significant threat to any players who aren't fully prepared to encounter one. Alpha Creatures cannot be knocked out. The best way to kill one of these beasts is by using a strong Quetzalcoatlus Quetzalcoatlus or Argentavis Argentavis with points put into Health, Melee Damage, and Stamina. Use Raw Meat Raw Meat to heal them in the battle. You can also use a Giganotosaurus Giganotosaurus.

Defeating an Alpha T-Rex grants a large amount of XP and gives all nearby players a Trike Bone Helmet Skin Trike Bone Helmet Skin. They also frequently drop recipes, high-quality weapons and armor, and various other items.
Alpha T-Rexes do not drop normal Raw Meat Raw Meat when harvested. Instead, they give very large quantities of Raw Prime Meat Raw Prime Meat.

Behavior[]

The Alpha T-Rex is, much like the normal Rex Rex, aggressive to anything around it. They move extremely fast and do large amounts of damage. This makes fleeing from one difficult, so it is not advisable to get into a fight with one unless you're prepared to see the battle through.
They can easily destroy non-metal buildings, so it is not advisable to hide from or fight one from inside your base if it is not built to withstand one.

Appearance[]

AlphaT-RexSize

Relative size

The Alpha T-Rex is about 1.5x the size of a normal Rex with a more limited color palette, but with bright red added (mostly Black/White/Red combinations). They also have a glowing red aura surrounding them, making them easier to differentiate from their normal counterparts.

Color Scheme and Regions[]

This section displays the Alpha T-Rex's natural colors and regions. For demonstration, the regions below are colored red over an albino Alpha T-Rex. The colored squares shown underneath each region's description are the colors that the Alpha T-Rex will randomly spawn with to provide an overall range of its natural color scheme. Hover your cursor over a color to display its name and ID.

This information can be used to alter the Alpha T-Rex's regions by entering cheat SetTargetDinoColor <ColorRegion> <ColorID> in the cheat console. For instance, cheat SetTargetDinoColor 0 6 would color the Alpha T-Rex's "body" magenta.

Alpha T-Rex PaintRegion0
Region 0:
Body
1
14
17
36
Alpha T-Rex PaintRegion1
Region 1:
Spine
1
14
17
36
X mark

Region 2 is not used
for this Creature.

No image available
Region 3:
Highlights
1
14
17
36
Alpha T-Rex PaintRegion4
Region 4:
Back
1
14
17
36
Alpha T-Rex PaintRegion5
Region 5:
Belly
1
14
17
36

Drops[]

Harvest
 • Hide Hide
 • Raw Prime Meat Raw Prime Meat
Guaranteed Special Loot
 • Alpha Rex Trophy Alpha Rex Trophy
 • Alpha Tyrannosaur Tooth Alpha Tyrannosaur Tooth
 • Trike Bone Helmet Skin Trike Bone Helmet Skin

Base Stats and Growth[]

Attribute Base Value Level Increase
Wild
Health Health 17500 +3500
Stamina Stamina 420 +42
Oxygen Oxygen N/A N/A
Food Food 3000 +300
Weight Weight 500 +10
Melee Damage Melee Damage 170 +8.5
Movement Speed Movement Speed 100% N/A
Torpidity Torpidity 1550 +93
 • For a comparison of the stats of all creatures, see Base Creature Statistics.
 • For an explanation of exactly how the levelup calculation works, see Creature Stats Calculation.
Movement
[u/s]
Base Speed Sprinting Speed
Wild Wild
Walking 1510


2159.2998
Swimming 600


?
 • 1These are the base speeds of the creature at 100% Movement Speed.
 • 2These are the speeds of the creature tamed and non-imprinted.
 • For a comparison of the speeds of all creatures, see Base Creature Speeds.
Attack Values
Bite Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation The Alpha T-Rex bites the target.
0 1400 0 0
Attack Type Damage Projectile Values Torpor Values Status Effect: Stamina Status Effect: Torpidity
Life Impulse Radius Base Mult Duration Damage Mult Amount Duration Damage Mult Amount
Melee 170
Roar Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation The Alpha T-Rex unleashes a menacing roar to frighten opposing survivors.
0 0 0 0

Combat[]

This section describes how to fight against the Alpha T-Rex.

General[]

The Alpha T-Rex is one of the most powerful creatures in ARK: Survival Evolved, though not as powerful as the Titanosaur Titanosaur or a wild Giganotosaurus Giganotosaurus. Should you have a Giganotosaurus, do not ride it while fighting the Alpha T-Rex, as the Giganotosaurus will become enraged and throw you off, where you will have to escape an enraged Giganotosaurus and an Alpha T-Rex at the same time. Unless a Giganotosaurus is available to take it down, the player and their tribe members will have to concoct a game plan to take it down. This usually involves flying mounts, masses of tamed animals and cooperation amongst players. When done correctly, the attack on an Alpha T-Rex can be one of the most thrilling things to do in the game.

Strategy[]

It is completely up to the tribe members or player on how they approach the task of killing an Alpha T-Rex. Teams have been able to use complicated systems to kill them, while others have gunned them down in a barrage of gunfire. The choice on how to do it is the player's, but you can find some suggestions below.

One tactic involved using a high damage ranged weapon like a mastercraft Crossbow or Compound bow with metal arrows. This method can easily take down an Alpha Rex. Lure the Rex to a dead corpse and then start firing at the Rex. Ensure that the corpse is not eaten by another carnivore or the Rex will charge right at you and could kill you and any creatures you have with you.

Luring the alpha rex to a corpse, and then positioning yourself with an Argentavis Argentavis (This can be difficult, stop when you're about to be on top of it.) allows you to spam attack on the rex without gaining aggro. Make sure to use a high level imprinted argentavis to speed up the process and reduce the amount of times you have to land for stamina.

A similar process can be done with the Thylacoleo Thylacoleo, where you lure the alpha to a corpse and repeatedly jump near the alpha's tail while attacking. This is much easier for all levels due to the thyla's percentage damage bleed.

Another easy strategy is to use a pack of Allosaurus Allosaurus. Let the alpha Allosaurus use it's gore attack to slow the Alpha T-Rex down so it can be continuously attacked before reaching your tames.

A second tactic which only works on The Center, involves carrying a small herbivore such as a Dodo Dodo, Lystrosaurus Lystrosaurus, or Phiomia Phiomia in the claws of an Argentavis and lure the Alpha T-Rex into a lava stream where it will slowly lose its enormous health pool. When you see its health dropping low, just pull it on to safe ground and finish it off with the Argentavis. This strategy just requires some patience, and you should have an eye out for his injuries so he won't die in the lava, otherwise you will lose all the loot and XP. Also, be careful not to fly too close to the lava, as this would kill you in seconds and you would probably lose your flyer too.

A third, far more dangerous tactic is possible because the Alpha T-Rex's attack range is, like the Rex, still shorter than the attack range of a Spinosaurus Spinosaurus. While not advised, a Spinosaurus can hold off an Alpha T-Rex by "juggling" it until backup arrives in an emergency. With care, a powerful Spinosaurus can kill a low-level Alpha T-Rex, though it is not nearly as safe as other methods.

A wyvern, crystal or otherwise, can kill the alpha t-rex by utilizing the same strategy of the Thylacoleo but using their respective breaths while in range.

A high level tamed Reaper king is a potent enough mount that a 100% imprint, 30k hp, 600 melee beast can demolish an alpha 150 rex and suffer at most, 7k damage. Their natural armor, heavy hitting, fast hp regen and imprinted damage resistance make them a prime creature for taking out nearly any land dino that isn't a wild giga. In addition, they will harvest copious amounts of raw prime meat, and after a brief 10 minute break can jump back in to dealing with overspawned Alpha Creatures.

Lead the Alpha T-Rex to a large body of water where you have an aquatic mount (preferably a Megalodon Megalodon) then lead the Alpha T-Rex into the deeper parts of the water and use the aquatic mount to kill it.

In an upfront battle, the only dinosaurs that stand a good chance against an Alpha T-Rex are the Giganotosaurus Giganotosaurus and the Reaper or a very damage-oriented, imprint-boosted Tyrannosaurus Tyrannosaurus or Therizinosaurus Therizinosaurus.If you have a Giganotosaurus (with or without a saddle) and a Spyglass, you can order your Giganotosaurus to attack the Alpha T-Rex. Several Gigas can slay the alpha in seconds. However, something to keep in mind is that while a Giga has stronger base stats than an Alpha T-Rex, the Alpha Rex's stats go up a lot with each level.

A fourth tactic includes making good use of an armored platform saddle. Tribemates manning siege weaponry such as a Ballista Turret or Minigun Turret, using a high-level Brontosaurus Brontosaurus, can stand a good chance against a lone Alpha T-Rex. Have the driver make good use of the Brontosaurus' reach to juggle the Alpha T-Rex back while the gunners unload on it. This is not recommended with the Paraceratherium Paraceratherium with a platform set up as the Paraceratherium lacks the Brontosaurus' reach to keep the Alpha T-Rex at bay, and while faster than the Brontosaurus, isn't quick enough to outrun the Alpha T-Rex to kite it.

Another tactic is using a strong Woolly Rhino Woolly Rhino's charge. A strong charge may be able to kill one in 1-4 attacks.

Another strategy to create a row of Plant Species X Plant Species X Plants. They are easy to build and maintain, and do considerable DPS when there are many of them. 20 Plant Species X can take out a level 1 Alpha T-Rex within 10 seconds. If the T-Rex is aggroed on a flying mount such as an Argentavis Argentavis, you can lure the Alpha around the plants for it to die. The main downside of this strategy is that, unless you manage to get the last hit somehow, you will get no Experience for killing the Alpha in this way. You will still get the loot, however.

Weaponry[]

Use mounts, or ranged weapons. Any physical confrontation is almost always certain death.

Dangers[]

 • Do NOT fight the Alpha T-Rex if you are not well prepared! It will kill you and your whole Tribe within seconds.
 • The Alpha T-Rex is very fast and has a large amount of damage.
 • The Alpha T-Rex is able to destroy any non-metal structures.
 • The footsteps of the Alpha T-Rex can kill you even if Dino Damage is turned off.

Weakness[]

 • It's one of the most powerful creatures on land, but in the water it's pretty slow, making it more vulnerable to fast water-mounts.
 • Around 20 Spear Bolt Spear Bolts shot with a Ballista Turret (aim for the head) will do the trick for a level one Alpha T-Rex, higher levels may need a substantial amount more.

Notes[]

 • Released in patch 193.0
 • Other Alphas include the Alpha Raptor Alpha Raptor, the Alpha Carnotaurus Alpha Carnotaurus, Alpha Mosasaur Alpha Mosasaur, Alpha Leedsichthys Alpha Leedsichthys,

Alpha Megalodon Alpha Megalodon and Alpha Tusoteuthis Alpha Tusoteuthis.

 • Becomes a Skeletal Rex Skeletal Rex during ARK: Fear Evolved.
 • The damage and resistance buff that it gives to nearby carnivores can be seen as an arrow pointing up, with a "+" sign inside of the arrow.
 • Force taming using console commands may result in a game crash. This may have been fixed, as the game does not seem to crash in 279.22.
 • Force tamed Alpha T-Rex can roar, but a wild one won't do so.
 • The Alpha T-Rex can be ridden if force tamed.
 • The Alpha Rex is the only Alpha on The Island to have a trophy head.

References[]


Advertisement