ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement
Logo Mobile This article is about content exclusively available in the version on Mobile.
Spoiled Meat ในเพจนี้มีเนื้อหาที่เป็นการ สปอยล์ เนื้อเรื่องเบื้องหลังของ ARK: Survival Evolved.
ถ้าคุณอยากได้รับอรรถรสในการเล่น ไม่จำเป็นต้องอ่านหน้านี้.
Logo Mobile เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Mobile.
เนื้อหานี้จะไม่ถูกแปล หรือแปลไม่ถูกต้อง. หากคุณเป็นผู้เล่นบนแพลตฟอร์มดังกล่าว
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดดูคำแนะนำได้ที่ ชุมชน.Argentustus
Argentustus
กลุ่ม
Birds, Bosses, Fantasy Creatures
เพศ
Female
ประเภท
สัตว์กินซากสัตว์
Data
XP for kill
14XP
Loot
 • Eery Element (Mobile) Eery Element (ARK: Survival Evolved Mobile)
 • Argentustus Pt. Note (Mobile) Argentustus Pt. Note (ARK: Survival Evolved Mobile)
Special Loot Chance
100%
Drag Weight
150
Can Damage
Thatch Wall Thatch
Greenhouse Wall Greenhouse
Wooden Wall Wood
Habitat
The Argentustus Arena, accessible through the Boss Teleporter in certain Dungeons.

Argentustus เป็นหนึ่งในบอสใน ARK: Survival Evolved Mobile.

ข้อมูลพื้นฐาน[]

Patient Note[]

This dossier section is intended to be an exact copy of what Dr. Sophia, the author of the Patient Notes has written. There may be some discrepancies between this text and the in-game creatures.

Argentustus Pt. Note (Mobile)
Pre-exposure

Subject is aggressive to smaller prey and will fight even the largest of the Island predators if threatened. With the second-largest wingspan of the avaian creatures on the Island, the subject possesses powerful wing muscles, excellent lift speed, and incredible stamina. Subject is a carrion feeder, preferring to steal the remains from anothers kill than retrieve its own food.

Post-exposure

As with prior results, the subject is much larger than its Island counterpart, and the Element has only served to enhance the subjects naturally-powerful wing muscles, giving the subject enough strength to physically move an attacker away from them with a flap of its wings. The subject is also, quite literally, ablaze. Despite the natural flammability of its feathers, exposure to the Element appears to have caused the subject to develop a natural resistance to fire and the subject is wholly unfazed by the raging inferno that coats its body.

~ Dr. Sophia


ลักษณะนิสัย[]

It is extremely aggressive and will begin to fly towards the player almost immediately upon entering the arena. Unlike other creatures, it will not flee when its health is low, and will instead fight until it is dead.

ลักษณะที่ปรากฏ[]

The Argentustus has an enormous wingspan, far dwarfing that of an Argentavis or even a Quetzal. Its feathers are red and fiery and a fire burns on its head.

แม่แบบสี และ ภูมิภาค[]

X mark

The Argentustus always spawns with the same color scheme and has no color regions.

This means it is currently impossible to make alterations to the Argentustus's colors.

ของดรอป[]

 • Eery Element (Mobile) Eery Element (ARK: Survival Evolved Mobile)
 • Argentustus Pt. Note (Mobile) Argentustus Pt. Note (ARK: Survival Evolved Mobile)

สแตทพื้นฐาน และ การอัปเกรด[]

Attribute Base Value Level Increase
Wild
Health Health 60000 +12000
Stamina Stamina 750 +75
Oxygen Oxygen 150 +15
Food Food 2000 +200
Weight Weight 350 +7
Melee Damage Melee Damage ? ?
Movement Speed Movement Speed 100% N/A
Torpidity Torpidity 600 +36
 • For a comparison of the stats of all creatures, see Base Creature Statistics.
 • For an explanation of exactly how the levelup calculation works, see Creature Stats Calculation.
Movement
[u/s]
Base Speed Sprinting Speed
Wild Wild
Walking ?


?
Swimming ?


?
 • 1These are the base speeds of the creature at 100% Movement Speed.
 • 2These are the speeds of the creature tamed and non-imprinted.
 • For a comparison of the speeds of all creatures, see Base Creature Speeds.
Attack Values
Melee Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation
Attack Type Damage Projectile Values Torpor Values Status Effect: Stamina Status Effect: Torpidity
Life Impulse Radius Base Mult Duration Damage Mult Amount Duration Damage Mult Amount
Melee
GrabClaws Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation
Attack Type Damage Projectile Values Torpor Values Status Effect: Stamina Status Effect: Torpidity
Life Impulse Radius Base Mult Duration Damage Mult Amount Duration Damage Mult Amount
Melee
GrabBeak Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation
Attack Type Damage Projectile Values Torpor Values Status Effect: Stamina Status Effect: Torpidity
Life Impulse Radius Base Mult Duration Damage Mult Amount Duration Damage Mult Amount
Melee

การต่อสู้[]

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีการต่อสู้กับ Argentustus.

ทั่วไป[]

Go on the biggest platform on the boss room and get as close to the Argentustus as possible for the least amount of knockback and pay attention to the Argentustus it will stop whenever it will do its gust attack so try to get as close to it as possible during that window of time.

Strategy[]

When you enter the arena make your way the the far left island. This position is important because the island has a small hill which can be used to stop the player from flying into the lava. Try to keep yourself directly in between the hill and the boss. If the boss uses its gust attack while above land, you can run right up against its legs to avoid the attack. Focus on dealing damage and keeping your position.

Weaponry[]

An assault rifle, tek rifle or a high damage pump action shotgun is the best option. Maybe also a compound bow with at least 500 damage (Aim for head as the boss has a headshot multiplier)

Dangers[]

The biggest danger in this fight is being knocked into the lava. The lava is an instant kill for even the strongest survivors. The argentustus will randomly use its "gust" attack, which knocks the player back. This knockback is substantial and can push you off your island and into the lava. This is your biggest threat.

Weakness[]

It has a large turning radius and is not that fast, so try to take advantage of that.

สปอตไลท์[]

บันทึกเพิ่มเติม[]

 • Hardest boss in game along with Dodobitus
 • The boss once spawned as a low level Argentavis which could be knocked out but not tamed. This glitch was patched an hour after it was discovered.
 • The Argentustus has the rapid regeneration ability of the Argentavis. This can activate when it kills the Meganeuras that spawn in the arena.

คลังภาพ[]

อ้างอิง[]


Advertisement