ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement


Translation.png บทความนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปล. เนื้อหานี้จะถูกแปลภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือ กี่วันข้างหน้า.
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดดูคำแนะนำได้ที่ พอร์ทัลชุมชน.
Genesis: Part 1
Genesis Part 1 DLC.jpg
ส่วนเสริมเกี่ยวข้องกับการจำลองปฐมกาลของ ARK
ประเภทเนื้อหา
ราคา (บาท)
419
วันวางจำหน่าย
Steam.svg
26 กุมภาพันธ์ 2020
Xbox One.svg
26 กุมภาพันธ์ 2020
PS.svg
26 กุมภาพันธ์ 2020
Nintendo Switch.svg
ไม่รองรับ
Epic Games.svg
12 มิถุนายน 2020
Stadia.svg
1 กันยายน 2021
สปอตไลท์

Genesis: Part 1 เป็นแพ็กส่วนเสริมชำระเงินแพ็กที่ 4 ของเกม ARK: Survival Evolved, สามารถพร้อมใช้งานได้ผ่าน Genesis Season Pass.

แผนที่จำลอง

Spire Rock Trail System Root High Orbit Volcano Swamp Ocean Arctic West Arctic Shallows Open Water The Trench Mid Arctic East Arctic It's Cold Up Here Big Brother Lesser Ophelia Keyleth Crater Carrot The Stepstones Trinket Percy Stone Battleship Arch Mine The Flotilla Shards of Element Rock Greater Ophelia Flotsam Eye of Horus Jetsam The Long Haul Reconciliation Grog Scanlan The Castoffs Base of the Ancients Little Sister Island Skerry Anvil Terrarium Respite Shortcut Paradise Lost Leaky Cauldron Sauna Long Island Playground Sailor's Rest Zen Garden Candle Point Tyrannosaurs Rocks Volatile Oil Field Sluceway Oil Bog Sable Pools Spire Rock Vex'ahlia Lower Vecna Middle Vecna Devo'ssa Vax'ildan Zahra Kashaw Goalposts Rocky Rock Dead Scar The Loner Levi's Chair Leap of Faith Truth Serpent Scales Upper Vecna Pike Arkhan Boulder Bridge Excalibur Family Isles Titan Tree Undergrowth High Point Squat Haven Did you cheat? This is out of bounds Capital V Chonky Point Step Rock Secluded Atoll The Floating Forest Shielded Atoll Tiny Isle Southeast Lookout The Ramp The Babies Hammer Itty Bitty Optic Nerve Venca's Realm Derelict Mine Fallen Titan Wandering Titans Treetop Village Silent Grove The Armory Family Cave Stone Scabbard Underpass Twin Watchers No Exit Lantern Road Helm's Reef Load Bearers Hades Reservoir Flame Lake Lavaclaw Flow Scorch'n'Slide Spillway Charred Creak Southern Ice Canyons Toxic Mire Northern Ice Canyons Fetid Pools Root Canyon Exiled Titan Nana's Stump Willow Way Burning Arteries Snowy Foothills Dampwood Tunnel Darkwood Tunnel The Scar Magma Spring Frozen Crags Spire Taiga Obscured Forest Canopy Sunken Jungle Thermal Generator Oil Well The Falls Volcanic Cave Derelict Defense System Glacier Maker Glacier Point Northwest Siphon Southern Windbreak Southwest Siphon East Siphon Frozen Warpgate Northern Windbreak Fishing Lake Smokestack Under the Ice Collapsed Drill Thawed Waterway The Oasis
ภูมิภาคของ Genesis: Part 1

Genesis: Part 1 is a simulation across 5 distinct biomes in the form of mini maps: Bog, Arctic, Ocean, Volcanic, and Lunar. Players can teleport between these areas using the HLNA Biome Teleportation menu (using beds will drop any items making teleporting with HLN-A recommended). Players can select a biome and a cardinal direction to spawn in at any time. The player will retain any items in their inventory and any nearby tames will teleport with the player.

New Resources

Instead of Explorer Notes, you will find Glitches around the map. These Glitches can be "fixed" by the survivor to earn information from HLNA and the new in-game currency, Hexagons. Hexagons can also be earned by completing missions. Hexagons can be traded in using the HLNA menu for resources as well as for a Level 1, 2 or 3 Lootcrate (Genesis: Part 1).

New Features
 • Oxygen Vents in the lunar biome that launch players into the air allowing them to transverse the scattered asteroids.
 • Avalanches in the Arctic and Volcanic biome that spawn on certain slopes then move downhill damaging and knocking back anything in its path.
 • Missions across the simulations that grants graded loots, including tek items.
New Creatures

Every simulated biome contains a new creature, from a destructive  Magmasaur down to a cute and cuddly  Ferox with a hidden secret, the wise and sturdy  Megachelon that acts as a moveable base, the ever space-wandering  Astrocetus to be tamed, and the always watching  Bloodstalker.

Moreover a brand new variant of creatures called  X-Creatures can be found across the biomes, each possessing boosted stats from their original counterpart.

A new Tek Creature,  Tek Triceratops, is found in the Lunar Biome.

ฟีเจอร์สภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์

 • An ash-laden Volcanic Hellscape home to the Magmasaurs and the occasional eruption.
 • An expansive Ocean with deep underwater trenches, swirling whirlpools, colossal Vaccum Compartments and gigantic oxygen bubbles.
 • Frigid Mountain Peaks with frequent avalanches, blizzards and a completely whited-out Eastern section where the formidable Ferox reside.
 • An Alien Moon with low gravity, thin atmospheric density, oxygen vents, Element fog, and solar rays that will slowly kill exposed Survivors. The majestic Astrocetus patrol this Biome.
 • A massive, connected series of Bogs and Swamps containing enourmous Titan Trees, towering Flowers and bloodthirsty Bloodstalkers.

ภูมิภาค

 • Arctic (Genesis Part 1).jpg
  Arctic
 • Collapsed Drill (Genesis Part 1).jpg
  Collapsed Drill
 • East Arctic (Genesis Part 1).jpg
  East Arctic
 • Fishing Lake (Genesis Part 1).jpg
  Fishing Lake
 • Frozen Crags (Genesis Part 1).jpg
  Frozen Crags
 • Frozen Warpgate (Genesis Part 1).jpg
  Frozen Warpgate
 • Glacier Maker (Genesis Part 1).jpg
  Glacier Maker
 • Glacier Point (Genesis Part 1).jpg
  Glacier Point
 • It's Cold Up Here (Genesis Part 1).jpg
  It's Cold Up Here
 • Mid Arctic (Genesis Part 1).jpg
  Mid Arctic
 • Northern Ice Canyons (Genesis Part 1).jpg
  Northern Ice Canyons
 • Northern Windbreak (Genesis Part 1).jpg
  Northern Windbreak
 • Obscured Forest (Genesis Part 1).jpg
  Obscured Forest
 • Snowy Foothills (Genesis Part 1).jpg
  Snowy Foothills
 • Southern Ice Canyons (Genesis Part 1).jpg
  Southern Ice Canyons
 • Southern Windbreak (Genesis Part 1).jpg
  Southern Windbreak
 • Spire Rock (Genesis Part 1).jpg
  Spire Rock
 • Spire Rock Trail (Genesis Part 1).jpg
  Spire Rock Trail
 • Spire Taiga (Genesis Part 1).jpg
  Spire Taiga
 • Thawed Waterway (Genesis Part 1).jpg
  Thawed Waterway
 • The Oasis (Genesis Part 1).jpg
  The Oasis
 • Under the Ice (Genesis Part 1).jpg
  Under the Ice
 • West Arctic (Genesis Part 1).jpg
  West Arctic

 • Canopy (Genesis Part 1).jpg
  Canopy
 • Blank.png
  Dampwood
 • Darkwood Tunnel (Genesis Part 1).jpg
  Darkwood Tunnel
 • East Siphon (Genesis Part 1).jpg
  East Siphon
 • Blank.png
  Exiled Titan
 • Fallen Titan (Genesis Part 1).jpg
  Fallen Titan
 • Fetid Pools (Genesis Part 1).jpg
  Fetid Pools
 • Nana's Stump (Genesis Part 1).jpg
  Nana's Stump
 • Northwest Siphon (Genesis Part 1).jpg
  Northwest Siphon
 • Root Canyon (Genesis Part 1).jpg
  Root Canyon
 • Silent Grove (Genesis Part 1).jpg
  Silent Grove
 • Southwest Siphon (Genesis Part 1).jpg
  Southwest Siphon
 • Swamp (Genesis Part 1).jpg
  Swamp
 • Titan Tree Undergrowth (Genesis Part 1).jpg
  Titan Tree Undergrowth
 • Toxic Mire (Genesis Part 1).jpg
  Toxic Mire
 • Blank.png
  Treetop Village
 • Wandering Titans (Genesis Part 1).jpg
  Wandering Titans
 • Willow Way (Genesis Part 1).jpg
  Willow Way

 • Arch Mine (Genesis Part 1).jpg
  Arch Mine
 • Arkhan (Genesis Part 1).jpg
  Arkhan
 • Base of the Ancients (Genesis Part 1).jpg
  Base of the Ancients
 • Big Brother (Genesis Part 1).jpg
  Big Brother
 • Boulder Bridge (Genesis Part 1).jpg
  Boulder Bridge
 • Capital V (Genesis Part 1).jpg
  Capital V
 • Crater Carrot (Genesis Part 1).jpg
  Crater Carrot
 • Dead Scar (Genesis Part 1).jpg
  Dead Scar
 • Derelict Mine (Genesis Part 1).jpg
  Derelict Mine
 • Devo'ssa (Genesis Part 1).jpg
  Devo'ssa
 • Excalibur (Genesis Part 1).jpg
  Excalibur
 • Eye of Horus (Genesis Part 1).jpg
  Eye of Horus
 • Family Cave (Genesis Part 1).jpg
  Family Cave
 • Flotsam (Genesis Part 1).jpg
  Flotsam
 • Greater Ophelia (Genesis Part 1).jpg
  Greater Ophelia
 • Goalposts (Genesis Part 1).jpg
  Goalposts
 • Grog (Genesis Part 1).jpg
  Grog
 • High Orbit (Genesis Part 1).jpg
  High Orbit
 • Itty Bitty (Genesis Part 1).jpg
  Itty Bitty
 • Jetsam (Genesis Part 1).jpg
  Jetsam
 • Kashaw (Genesis Part 1).jpg
  Kashaw
 • Keyleth (Genesis Part 1).jpg
  Keyleth
 • Leap of Faith (Genesis Part 1).jpg
  Leap of Faith
 • Lesser Ophelia (Genesis Part 1).jpg
  Lesser Ophelia
 • Little Sister (Genesis Part 1).jpg
  Little Sister
 • Lower Vecna (Genesis Part 1).jpg
  Lower Vecna
 • Middle Vecna (Genesis Part 1).jpg
  Middle Vecna
 • Optic Nerve (Genesis Part 1).jpg
  Optic Nerve
 • Percy (Genesis Part 1).jpg
  Percy
 • Pike (Genesis Part 1).jpg
  Pike
 • Reconciliation (Genesis Part 1).jpg
  Reconciliation
 • Rocky Rock (Genesis Part 1).jpg
  Rocky Rock
 • Scanlan (Genesis Part 1).jpg
  Scanlan
 • Serpent Scales (Genesis Part 1).jpg
  Serpent Scales
 • Shards of Element Rock (Genesis Part 1).jpg
  Shards of Element Rock
 • Stone Battleship (Genesis Part 1).jpg
  Stone Battleship
 • Stone Scabbard (Genesis Part 1).jpg
  Stone Scabbard
 • The Armory (Genesis Part 1).jpg
  The Armory
 • The Castoffs (Genesis Part 1).jpg
  The Castoffs
 • The Flotilla (Genesis Part 1).jpg
  The Flotilla
 • The Loner (Genesis Part 1).jpg
  The Loner
 • The Long Haul (Genesis Part 1).jpg
  The Long Haul
 • The Stepstones (Genesis Part 1).jpg
  The Stepstones
 • Trinket (Genesis Part 1).jpg
  Trinket
 • Truth (Genesis Part 1).jpg
  Truth
 • Upper Vecna (Genesis Part 1).jpg
  Upper Vecna
 • Vax'ildan (Genesis Part 1).jpg
  Vax'ildan
 • Vecna's Realm (Genesis Part 1).jpg
  Vecna's Realm
 • Vex'ahlia (Genesis Part 1).jpg
  Vex'ahlia
 • Zahra (Genesis Part 1).jpg
  Zahra

 • Anvil (Genesis Part 1).jpg
  Anvil
 • Candle Point (Genesis Part 1).jpg
  Candle Point
 • Chonky Point (Genesis Part 1).jpg
  Chonky Point
 • Family Isles (Genesis Part 1).jpg
  Family Isles
 • Hammer (Genesis Part 1).jpg
  Hammer
 • Helm's Reef (Genesis Part 1).jpg
  Helm's Reef
 • High Point (Genesis Part 1).jpg
  High Point
 • Island Skerry (Genesis Part 1).jpg
  Island Skerry
 • Lantern Road (Genesis Part 1).jpg
  Lantern Road
 • Leaky Cauldron (Genesis Part 1).jpg
  Leaky Cauldron
 • Levi's Chair (Genesis Part 1).jpg
  Levi's Chair
 • Load Bearers (Genesis Part 1).jpg
  Load Bearers
 • Long Island (Genesis Part 1).jpg
  Long Island
 • No Exit (Genesis Part 1).jpg
  No Exit
 • Ocean (Genesis Part 1).jpg
  Ocean
 • Open Water (Genesis Part 1).jpg
  Open Water
 • Paradise Lost (Genesis Part 1).jpg
  Paradise Lost
 • Playground (Genesis Part 1).jpg
  Playground
 • Respite (Genesis Part 1).jpg
  Respite
 • Sailor's Rest (Genesis Part 1).jpg
  Sailor's Rest
 • Sauna (Genesis Part 1).jpg
  Sauna
 • Secluded Atoll (Genesis Part 1).jpg
  Secluded Atoll
 • Shallows (Genesis Part 1).jpg
  Shallows
 • Shielded Atoll (Genesis Part 1).jpg
  Shielded Atoll
 • Shortcut (Genesis Part 1).jpg
  Shortcut
 • Southeast Lookout (Genesis Part 1).jpg
  Southeast Lookout
 • Squat Haven (Genesis Part 1).jpg
  Squat Haven
 • Step Rock (Genesis Part 1).jpg
  Step Rock
 • Sunken Jungle (Genesis Part 1).jpg
  Sunken Jungle
 • Terrarium (Genesis Part 1).jpg
  Terrarium
 • The Babies (Genesis Part 1).jpg
  The Babies
 • The Floating Forest (Genesis Part 1).jpg
  The Floating Forest
 • The Ramp (Genesis Part 1).jpg
  The Ramp
 • The Scar (Genesis Part 1).jpg
  The Scar
 • The Trench (Genesis Part 1).jpg
  The Trench
 • Tiny Isle (Genesis Part 1).jpg
  Tiny Isle
 • Twin Watchers (Genesis Part 1).jpg
  Twin Watchers
 • Tyrannosaurs Rocks (Genesis Part 1).jpg
  Tyrannosaurs Rocks
 • Underpass (Genesis Part 1).jpg
  Underpass
 • Zen Garden (Genesis Part 1).jpg
  Zen Garden

 • Burning Arteries (Genesis Part 1).jpg
  Burning Arteries
 • Charred Creak (Genesis Part 1).jpg
  Charred Creak
 • Derelict Defense System (Genesis Part 1).jpg
  Derelict Defense System
 • Flame Lake (Genesis Part 1).jpg
  Flame Lake
 • Hades Reservoir (Genesis Part 1).jpg
  Hades Reservoir
 • Lavaclaw Flow (Genesis Part 1).jpg
  Lavaclaw Flow
 • Magma Spring (Genesis Part 1).jpg
  Magma Spring
 • Oil Bog (Genesis Part 1).jpg
  Oil Bog
 • Oil Well (Genesis Part 1).jpg
  Oil Well
 • Sable Pools (Genesis Part 1).jpg
  Sable Pools
 • Scorch'n'Slide (Genesis Part 1).jpg
  Scorch'n'Slide
 • Sluceway (Genesis Part 1).jpg
  Sluceway
 • Smokestack (Genesis Part 1).jpg
  Smokestack
 • Spillway (Genesis Part 1).jpg
  Spillway
 • The Falls (Genesis Part 1).jpg
  The Falls
 • Thermal Generator (Genesis Part 1).jpg
  Thermal Generator
 • Volatile Oil Field (Genesis Part 1).jpg
  Volatile Oil Field
 • Volcanic Cave (Genesis Part 1).jpg
  Volcanic Cave
 • Volcano (Genesis Part 1).jpg
  Volcano

 • Did you cheat? This is out of bounds (Genesis Part 1).jpg
  Did you cheat? This is out of bounds
 • Genesis 17.jpg
  Moeder Arena
 • Genesis 42.jpg
  System Root

สถานที่เกิดโดยประมาณ


These locations are also possible teleport destinations. When such destination is determined, points closer to chosen cardinal direction are prioritized over others. A spot won't be chosen if there are conscious hostile carnivores, unallied tames, players or turrets in range of 60 meters around it.

Genesis Part 1 Map.jpg

Approximate Spawn Locations

Arctic
Bog
Lunar
Ocean
Volcanic

ข้อมูลแผนที่

 • Preview Resources Map (Scorched Earth).png
  Strategic Resources
 • Level 55.jpg
  Exploring the map
 • SpawnMapIcon.png
  Creature Spawns

ข้อจำกัด

Genesis: Part 1 ไม่เพียงแต่จำกัดการบินได้ของสิ่งมีชีวิตภายใน Genesis Simulation (ยกเว้น  Astrocetus และ  Gasbag), แต่ยังมีการจำกัดความสามารถพิเศษของ  Tek Armor.

 •  Tek Chestpiece สกิล Jetpack ถูกปิดใช้งาน, ทั้งในอากาศและในน้ำ.
 •  Tek Leggings โหมด Super speed ถูกปิดใช้งาน, ทั้งในอากาศและบนน้ำ. อย่างไรก็ตาม, ความสามารถในการเคลื่อนที่ขณะที่น้ำหนักมากยังคงมีอยู่.

สิ่งเหล่านี้สามารถปิดการใช้งานได้ผ่าน การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์.

Missions

There are 176 Missions across the 5 simulated maps of Genesis. Completing missions grant Hexagons and Reward items as well as XP. Missions can be done alone or in a group and each Mission has an Alpha, Beta, and Gamma difficulty. Some missions allow you to use tamed creatures, some provide a high level creature for you to use during the mission, and some do not allow creatures to be used (Tamed creatures in the mission area will automatically be put in a temporary Cryopod on the inventory of the person who initiated the mission after the mission is over. Once these temporary  Cryopods are used they will disappear from the user's inventory.) Missions can be repeated as often as you want although they will reward significantly fewer Hexagons if they are repeated at the same difficulty level in a short period.

สิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตพิเศษ

 • Astrocetus
 • Bloodstalker
 • Corrupted Master Controller
 • Eel Minion
 • Ferox
 • Insect Swarm
 • Magmasaur
 • Megachelon
 • Moeder, Master of the Ocean
 • Parakeet Fish School
 • Tek Triceratops

X-Creatures

Genesis: Part 1 introduces a new tameable variant of creatures called  X-Creatures.

 • X-Allosaurus
 • X-Ankylosaurus
 • X-Argentavis
 • X-Basilosaurus
 • X-Dunkleosteus
 • X-Ichthyosaurus
 • X-Megalodon
 • X-Mosasaurus
 • X-Otter
 • X-Paraceratherium
 • X-Parasaur
 • X-Raptor
 • X-Rex
 • X-Rock Elemental
 • X-Sabertooth
 • X-Sabertooth Salmon
 • X-Spino
 • X-Tapejara
 • X-Triceratops
 • X-Woolly Rhino
 • X-Yutyrannus

Mission Encounters

Some Creatures within the Genesis simulation can only be encountered via Missions.

 • Alpha X-Triceratops
 • Broodmother Lysrix
 • Brute Araneo
 • Brute Astrocetus
 • Brute Basilosaurus
 • Brute Bloodstalker
 • Brute Ferox
 • Brute Fire Wyvern
 • Brute Leedsichthys
 • Brute Magmasaur
 • Brute Malfunctioned Tek Giganotosaurus
 • Brute Malfunctioned Tek Rex
 • Brute Mammoth
 • Brute Megaloceros
 • Brute Plesiosaur
 • Brute Reaper King
 • Brute Sarco
 • Brute Seeker
 • Brute Tusoteuthis
 • Brute X-Allosaurus
 • Brute X-Megalodon
 • Brute X-Mosasaurus
 • Brute X-Raptor
 • Brute X-Rex
 • Brute X-Rock Elemental
 • Brute X-Spino
 • Brute X-Yutyrannus
 • Corrupted Avatar
 • Deathworm
 • Fire Wyvern
 • Golden Striped Brute Megalodon
 • Golden Striped Megalodon
 • Ichthyosaurus
 • Injured Brute Reaper King
 • Lightning Wyvern
 • Liopleurodon
 • Lymantria
 • Malfunctioned Tek Giganotosaurus
 • Malfunctioned Tek Parasaur
 • Malfunctioned Tek Quetzal
 • Malfunctioned Tek Raptor
 • Malfunctioned Tek Rex
 • Malfunctioned Tek Stegosaurus
 • Malfunctioned Tek Triceratops
 • Managarmr
 • Mantis
 • Megalosaurus
 • Megapithecus
 • Nameless
 • Phoenix
 • Poison Wyvern
 • Polar Purlovia
 • Raptor
 • Reaper Prince
 • Reaper Queen
 • Rock Drake
 • Snow Owl
 • Yeti

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ

Biome-Specific Reskins Concept Art.jpg

Genesis: Part 1 features new variations of existing Creatures specific to the biomes they reside, known as X-Creatures. These Creatures have unique skin patterns and stat boosts.

 • Alpha Carnotaurus
 • Alpha Leedsichthys
 • Alpha Tusoteuthis
 • Ammonite
 • Anglerfish
 • Ankylosaurus
 • Araneo
 • Archaeopteryx
 • Argentavis
 • Arthropluera
 • Attack Drone
 • Baryonyx
 • Basilisk
 • Beelzebufo
 • Brontosaurus
 • Bulbdog
 • Carbonemys
 • Carnotaurus
 • Castoroides
 • Chalicotherium
 • Cnidaria
 • Coelacanth
 • Daeodon
 • Defense Unit
 • Dilophosaur
 • Dimetrodon
 • Dimorphodon
 • Diplocaulus
 • Dire Bear
 • Direwolf
 • Dodo
 • Doedicurus
 • Dung Beetle
 • Electrophorus
 • Equus
 • Eurypterid
 • Featherlight
 • Gallimimus
 • Gasbags
 • Giant Bee
 • Gigantopithecus
 • Glowbug
 • Hesperornis
 • Ice Golem
 • Ichthyornis
 • Iguanodon
 • Jug Bug
 • Kairuku
 • Kaprosuchus
 • Karkinos
 • Kentrosaurus
 • Lamprey
 • Leech
 • Leedsichthys
 • Lystrosaurus
 • Mammoth
 • Manta
 • Megalania
 • Megaloceros
 • Meganeura
 • Megatherium
 • Mesopithecus
 • Microraptor
 • Moschops
 • Onyc
 • Oviraptor
 • Ovis
 • Pachyrhinosaurus
 • Parasaur
 • Pegomastax
 • Pelagornis
 • Phiomia
 • Piranha
 • Plesiosaur
 • Polar Bear
 • Procoptodon
 • Pteranodon
 • Pulmonoscorpius
 • Purlovia
 • Ravager
 • Roll Rat
 • Sabertooth Salmon
 • Sarco
 • Seeker
 • Shinehorn
 • Stegosaurus
 • Surface Reaper King
 • Tek Parasaur
 • Tek Raptor
 • Tek Rex
 • Tek Stegosaurus
 • Tek Triceratops
 • Terror Bird
 • Therizinosaur
 • Thorny Dragon
 • Titanoboa
 • Titanomyrma
 • Trilobite
 • Tusoteuthis

สิ่งมีชีวิตกิจกรรม

ไอเทม

All items from the base game and most items (including gems) from Aberration are available on Genesis: Part 1 in addition to the items below.

Resources

 • Ambergris
 • Golden Nugget
 • High Quality Pollen
 • Shell Fragment

สิ่งที่อุปโภคหรือบริโภคได้

 • Bloodstalker Egg
 • Magmasaur Egg
 • Megachelon Egg
 • Tek Trike Egg

ถ้วยรางวัล และ ของสะสม

 • Alpha X-Triceratops Skull
 • Golden Striped Megalodon Tooth
 • Master Controller Trophy
 • Moeder Trophy
 • Reaper King Pheromone Gland

อาวุธ, ชุดเกราะ, และเครื่องมือ

 • Code-Key
 • Cruise Missile
 • Electronic Binoculars
 • Fish Net
 • Flaming Spear
 • Lootcrate
 • Mining Drill
 • Tek Claws
 • Tek Grenade Launcher
 • Tek Shoulder Cannon

สิ่งปลูกสร้าง

 • Metal Ocean Platform
 • Moeder Flag
 • Pressure Plate
 • Tek Jump Pad
 • Tek Sensor
 • Unassembled TEK Hover Skiff
 • VR Boss Flag
 • Wood Ocean Platform

อาน

 • Astrocetus Tek Saddle
 • Magmasaur Saddle
 • Megachelon Platform Saddle

เครื่องประดับ

 • Corrupted Avatar Boots Skin
 • Corrupted Avatar Gloves Skin
 • Corrupted Avatar Helmet Skin
 • Corrupted Avatar Pants Skin
 • Corrupted Avatar Shirt Skin
 • Master Controller Helmet Skin
 • Mini-HLNA Skin

Explorer Notes

NoteHLN-A.png

As Genesis: Part 1 is part of the story of the ARKs, NoteHLN-A.png Explorer Notes can be found across the map. These Explorer Notes document the ARK lore. For more in-depth information, see Explorer Notes.

สปอตไลท์

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • This is the first DLC to:
  • Have a functional companion character that travels alongside the Survivor.
  • Have multiple Biomes separated by borders.
  • Have a Biome with reduced gravity.
  • Have an aquatic Boss.
  • Have a tamable Creature that doubles as its own Platform Saddle.
  • Have a tamable Creature immune to lava.
  • Have Missions.
  • Have an official in-game currency.
  • Change how Explorer Notes are collected.
  • Not have a new subspecies of Draconis.
  • Not have any Dossiers.
  • Not have any Guardian Holograms.
  • Not have any Obelisks.
 • Many of the Mission names are references to movies and songs, such as Swamp Placid and We Will Rock You.
 • In Genesis: Part 1, some Creatures have different Temperaments in certain Biomes. Example:  Pegomastax in the Ocean Biome are Passive whereas they're Aggressive in the Bog Biome.
 • HLN-A explains that there are actually 5 existing Master AI for the Genesis Simulation one for each mini map. However, in game the only one we ever see is  Moeder because she shut herself down to avoid being turned off like the other 4 Master AI.
 • Lore wise, Genesis also includes a new category of Bosses which are the Master AI. They are used to control every map within the Genesis Simulation and there are a total of 5 Master AI within the Genesis Simulation although 4 of the 5 were all turned off only leaving  Moeder active as she was smart enough to shut herself down to avoid being turned off.
  • Even though  Moeder is the only active AI, Moeder best depicts the quirks of what the other 4 Master AI may have in common:
   • Using their biome's weather as one of their attacks.
   • Being a titanic version of a small creature found in the biome they oversee with an amplified version of their attacks.
 • Interestingly, while the Genesis Simulation contains the 3 Guardians from The Island, only the  Dragon was given an X variant.
 • Genesis: Part 1 is the third official map to have multiple Bosses, with the first being The Island and the second being Extinction.
  • Genesis: Part 1 is also the third map to have Mini-Bosses (in the form of Brute Creatures) with the first being Ragnarok and the second being Valguero.
 • Leading up to the release of Genesis: Part 1, each month featured a new Genesis Chronicles which introduced new Skins and Explorer Notes revealing more about Genesis.
 • Genesis: Part 1 is the third Expansion Pack to have new variants of existing Creatures, the first being Aberration with  Aberrant Creatures, and the second being the  Corrupted Creatures in Extinction.
 • The Genesis Chronicles revealed that the Genesis simulation is connected to a place known as Arat Prime.
 • The  Parasaur is the only creature in the Genesis Simulation to be present in three different forms on three of the five maps. The normal one can be found on the Volcano map, the  Tek Parasaur on the Lunar map, and the  X-Parasaur on the Bog map.
  • Additionally, the  Sabertooth Salmon can also be found on three of the five maps, however only in two forms (X and normal).
 • During the countdown reveal of Genesis, PlayStation accidentally allowed users to view the store page for it early and leaked the reveal a day ahead of schedule. The DLC's countdown page was later humorously updated to poke fun at this by adding decodable glyphs that translated to "Unexpected PSN Data Detected".
 • Riding Flyers (with the exception of Astrocetus) is disabled across the map, even though flyers do spawn.
 • "Some TEK equipment abilities cannot be used in the Genesis Simulation" is the message shown when trying to use Chest, Leg and Glove "skills". The Boots still work to negate fall damage though.
 • Most of the biomes in the Genesis Simulation have a vague reference to some aspects of popular media. The references can be interpreted from several angles:
  • Arctic Biome
   • The arctic biome most notably resembles the map of Skyrim but in a different orientation since a massive mountain is found in the center of the map, similar to Skyrim's Throat of the World. Even the creatures in the arctic biome make the place as if a player is playing Elder Scrolls V: Skyrim.
    • Wolves, sabertooth cats, bears, mammoths, deer, goats, horses, fish, and hawks/eagles are creatures both games have in their maps.
    • Yutyrannus and Managarmrs resemble the dragons of Skyrim for being possibly the strongest creatures in the arctic biome on average, and the large Ferox resemble Skyrim's trolls since they can be commonly found in caves and are extremely difficult to kill on foot.
    • The constant blizzard in the east half of the arctic biome resembles Skyrim's native Nords original home continent Atmora, a place where there is endless winter.
   • The arctic biome's blizzard region is similar to the planet of Hoth of Star Wars, a planet full of snow and ice.
    • The monster form of the Ferox is similar to the Wampas, one of the native creatures living on the planet.
  • Volcano Biome
   • The volcanic biome is familiar to the map of Elder Scrolls III: Morrowind where a volcano constantly spits out ash and is in the northern center of Morrowind's center island of Vvardenfell.
   • The volcano biome is similar to the planet of Mustafar of Star Wars, a planet of lava and volcanoes.
  • Bog Biome
   • The bog biome resembles the Elder Scrolls region of Black Marsh, a dense swamp where poison and dangers in a swamp are ramped up to eleven.
   • The inner Bog Biome is akin to the ecosystem of the planet of Dagobah, a planet covered in swamps and bogs.
  • Ocean Biome
   • Generally, the absence of a majority of land could refer to the movie Waterworld.
   • With the lush amount of fish, giant sea monsters, and hidden ruins, it could be a reference to the Hungry Shark game series, but in a 3D fashion.
  • Lunar Biome
   • The reapers present are a reference to the Alien series.
 • Based on the biome glitch notes and the real world, each of the 5 biomes are considered to be inhospitable to be living in but all of them have made a great impact on planet Earth in many ways in terms of its ecosystem, history, science, and literature. Their ecosystems have also kept the planet in balance. The explorer notes give some examples:
  • Bog Biome
   • Humans in Mesopotamia/Fertile Crescent during the Neolithic Revolution drained swamps for farming land to make way for the first and earliest known human civilization: Sumer.
   • In general, swamps and wetlands act as a sponge to absorb the water and waste from floods. Removing them will result in flash floods of the area.
  • Snow/Arctic Biome
   • 20th century Robert Scott's expedition to Antarctica dubbed "The Worst Journey in the World".
   • Story of Jack London's short story "To Build a Fire".
   • Ice ages
    • Each Ice age throughout history were so devastating that it reshaped the biodiversity in many ways. The most notable Ice ages made more impact on the planet's ecosystem
     • Huronian Ice Age from 2.4 billion to 2.1 billion years ago forced a change from anaerobic organisms to aerobic organisms when oxygen was introduced into the atmosphere.
     • The popular and notable Quaternary Ice age made today's lakes, conditioned Earth's mountains, and greatly affected the biosphere. The survivors of this ice age are most of today's animals
   • The Arctic and the Antarctic contain a huge chunk of Earth's ice to store water, working to moderate the planet's temperature. Removing them would result in the typical global warming and climate change.
  • Ocean Biome
   • A mysterious 20th-century artificial ocean in an enclosed ecosystem. Initially successful but fell apart when introduced species died.
   • The question about water: is water wet?
   • People on Eurasia and Africa before Christopher Columbus's time considered oceans to be a barrier around the world. People believed that sailors would fall to their deaths if they sailed too far out.
   • Oceans, in short, acts as a storage unit for Earth's heat where water absorbs most of the heat from any source of heat, only to release it at a later date, keeping Earth at a relatively moderated temperature.
  • Volcano Biome
   • Volcanoes like Mount Tambora and its eruption of 1815 and its aftermath through 1816, the year without a summer, were so devastating that thousands of people died, and crops for the year were destroyed.
   • Volcanoes such as the Deccan Traps, Mount Krakatoa, and Paektu caused eruptions that were so powerful that people at the time had to redraw their maps of the area.
   • Debate on how either the dinosaurs died out by a meteor or constant volcanic activity.
   • Oil, in general, changed the world in terms of technology and switched the main fuel from coal to oil but the gases both fuel emits are considered poisonous to humans.
   • Most of the 5 mass extinctions on Earth were mostly caused by volcanic activity that killed off a huge majority of the planet's species at the time but the survivors gave rise to new species.
    • The Late Devonian mass extinction from around 375-360 million years ago had many causes including volcanic activity that affected aquatic organisms. The most notable creature that went extinct in the mass extinction was the dunkleosteus. The most notable survivors were lobe-finned fish like tiktaalik that took to land, making them the ancestors of terrestrial animals such as amphibians, birds, mammals, and reptiles.
    • Permian-Triassic extinction/ The Great Dying around 252 million years ago wiped out over 90 percent of species on Earth at the time. The most notable survivors were ancestors of reptiles, birds, and mammals.
    • The end of the Triassic-Jurassic extinction around 200 million years ago wiped out many specialized reptiles, leaving space for the dinosaurs to specialize and dominate the land ecosystem of Earth.
    • Cretaceous-Paleogene extinction most notably wiped out the dinosaurs and any large reptiles. This allowed mammals to diversify into new species.
  • Lunar Biome
   • 1965 space mission of Voskhod 2. Space missions like Voskhod 2 soon lead to the first men to travel and land on the moon.
   • Wilhelm Roentgen's discovery of X-rays in 1895. X-rays were the precursor of future scanning methods such as CT scans, MRIs, and Pet scans.
   • Physics was tested in this biome and throughout history, physics gave rise to more and more advanced technology, both beneficial and harmful.
   • The lunar biome portrays an area without the absence of Earth's ozone layer that protects the Earth from the sun's ultraviolet radiation. In-game, this is portrayed when it is safe to travel in the darkened areas and risky in the area that is touched by the sun.
   • Even though lack of gravity in the Lunar biome may seem harmless, people who experience the lack of gravity will get affected with a condition called space adaptation syndrome which is caused by your inner ear or specifically, your vestibular apparatus not being properly oriented with your body's weightlessness. This disorientation on top of the dangers present gives the Lunar biome another reason for being labeled with the very hard difficulty.

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

Patch Changes
307.56 Tamed Reapers on Genesis Official Servers. Note: Any tamed MEK or Reaper that was in a cryopod now cannot be spawned when deploying that cryopod. You can either let it expire, or throw them out.
307.8 Re-enabled configuration to prevent Reapers from being transferred to Genesis.
309.53 Reduced the amount of element received by Red Crystals on Genesis by 33%.

คลังภาพ

ลิงก์ภายนอก

อ้างอิง


แม่แบบ:Nav resources Genesis: Part 1 แม่แบบ:Nav structures Genesis: Part 1 แม่แบบ:Nav clothing Genesis: Part 1 แม่แบบ:Nav Locations Genesis: Part 1

{{Nav DLCs}

Advertisement