ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement


Exited Mek Shield อุ๊ปส์! หน้าเว็บเสียหาย
ขออภัยในความไม่สะดวก หน้าเว็บนี้ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ในบางส่วน.
จะมีการอัปเดตบน กระดานผู้ดูแล เมื่อพร้อมใช้งาน
สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าเว็บอังกฤษได้ที่ นี่
Maewing
Maewing
Maewing image.pngMaewing image
Maewing image
กลุ่ม
Fantasy Creatures, Mammals
ประเภท
สัตว์กินได้ทั้งพืชและเนื้อ
Steam 329.5
03 มิ.ย. 2021
Xbox Series 928.4
03 มิ.ย. 2021
PS 689.4
03 มิ.ย. 2021


Epic Games 329.5
03 มิ.ย. 2021
Stadia 678.15
01 ก.ย. 2021
คำสั่งเสก
cheat summon MilkGlider_Character_BP_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Dinos/MilkGlider/MilkGlider_Character_BP.MilkGlider_Character_BP'" 500 0 0 35
Variant Maewing (Hunt2)
cheat summon MilkGlider_Character_BP_TorporHunt_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Missions/Hunt/Dinos/MilkGlider_Character_BP_TorporHunt.MilkGlider_Character_BP_TorporHunt'" 500 0 0 35
Variant Maewing (Gauntlet2)
cheat summon MilkGlider_Character_BP_STA_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Dinos/MilkGlider_Character_BP_STA.MilkGlider_Character_BP_STA'" 500 0 0 35
Variant Maewing (Race2)
cheat summon MilkGlider_Character_BP_Race_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Missions/Race2/MilkGlider/MilkGlider_Character_BP_Race.MilkGlider_Character_BP_Race'" 500 0 0 35

3 Both Maewings will lay down eggs.

X mark ไม่
Equipment
Maewing Saddle (Genesis Part 2) Maewing Saddle (Genesis: Part 2) (Level ?)
Data
XP for kill
Feces Size
Medium Animal Feces Medium
Drag Weight
300
Immobilized By
Egg
Maewing Egg (Genesis Part 2) Maewing Egg (Genesis: Part 2)
Incubation Range
22 - 26 °C / 72 - 79 °F
Egg Incubator (Genesis Part 2) Egg Incubator: 24 °C / 75 °F
Incubation Time
1h 25m 42.446s
Baby Time
4h 37m 46.667s
Juvenile Time
18h 31m 6.667s
Adolescent Time
23h 8m 53.333s
Total Maturation Time
1d 22h 17m 46.667s
Breeding Interval
1d 12h - 4d
Habitat

Common             Rare
  Untameable   Cave

The Maewing is a creature in Genesis: Part 2.

ข้อมูลพื้นฐาน[]

เอกสาร[]

Our missing crew called this duck-billed glider a 'maewing'.
They genetically engineered it to be a wet nurse and surrogate parent for all kinds of baby animals.
Babies supposedly find their milk irresistible.

~ HLN-A HLN-A

ลักษณะนิสัย[]

Engineered to be the ultimate parent, in addition to automatically taking care of your babies, the Maewing can steal enemy offspring by grabbing them.

ลักษณะที่ปรากฏ[]

It resembles a hybrid mix of a Platypus and a Sugar Glider.

แม่แบบสี และ ภูมิภาค[]

This section displays the Maewing's natural colors and regions. For demonstration, the regions below are colored red over an albino Maewing. The colored squares shown underneath each region's description are the colors that the Maewing will randomly spawn with to provide an overall range of its natural color scheme. Hover your cursor over a color to display its name and ID.

This information can be used to alter the Maewing's regions by entering cheat SetTargetDinoColor <ColorRegion> <ColorID> in the cheat console. For instance, cheat SetTargetDinoColor 0 6 would color the Maewing's "main body" magenta.

Maewing PaintRegion0
Region 0:
Main Body
13
15
22
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
55
56
62
63
64
71
Maewing PaintRegion1
Region 1:
Membrane accents
22
32
33
36
37
38
39
40
41
42
43
55
63
64
71
76
77
100
Maewing PaintRegion2
Region 2:
Stripes
13
15
22
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
55
56
62
63
64
71
99
100
Maewing PaintRegion3
Region 3:
Beak
12
13
15
22
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
50
55
56
62
63
64
71
82
95
100
Maewing PaintRegion4
Region 4:
Belly
15
22
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
55
56
63
64
71
76
77
100
Maewing PaintRegion5
Region 5:
Back
13
15
22
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
55
56
62
63
64
71
100

ของดรอป[]

 • Hide Hide
 • Raw Meat Raw Meat
 • Pelt Pelt
 • Keratin Keratin

ค่าสถานะพื้นฐาน และ การอัปเกรด[]

Attribute Base Value Level Increase Taming Bonus
Wild Tamed Additive Multiplicative
Health Health 700 +59.5 +4.05%
Stamina Stamina 450 +22.5 +5%
Oxygen Oxygen 150 +15 +10%
Food Food 2000 +200 +10%
Weight Weight 400 +8 +4%
Melee Damage Melee Damage 20 +1 +1.7% -25% 17.6%
Movement Speed Nursing Effectiveness 100% N/A +1%
Torpidity Torpidity 100 +6 N/A 0.5
 • For a comparison of the stats of all creatures, see Base Creature Statistics.
 • For an explanation of exactly how the levelup calculation works, see Creature Stats Calculation.
Movement
[u/s]
Base Speed Sprinting Speed Stamina
Wild Tamed1 Tamed2 Wild Tamed1 Tamed2
Walking 468.8 ? ? 1718.8 1718.8 1718.8 -6
Swimming 750 ? ? 2750 2750 2750 -0.275
 • 1These are the base speeds of the creature at 100% Movement Speed.
 • 2These are the speeds of the creature tamed and non-imprinted.
 • For a comparison of the speeds of all creatures, see Base Creature Speeds.

Wild Stats Level-up

Type in values of a wild creature to see on which stats it's emphasized. Green values on a high-level creature are very good for breeding. If you have already tamed your creature you can try to recover the breeding stats with an external tool.[1]

Maewing

The stat-calculator does not work in the mobile-view, see here for alternatives: Apps

Note that after the creature is tamed it gets bonuses on some stats depending on the taming effectiveness. This makes it hard to retrieve the levels on a tamed creature, so this tool is only for wild ones, but gives a first impression, how well the stats are distributed.

ประสิทธิภาพในการเป็นพี่เลี้ยงไดโน[]

The Nursing Effectiveness stat increases the range in which the Maewing acts as a Feeding Trough Feeding Trough. It can only be leveled up by a player.

The stat completely replaces Movement Speed Movement Speed, and does not affect the speed of the Maewing.

การต่อสู้[]

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีการต่อสู้กับ Maewing.

ทั่วไป[]

Maewings are passive creatures and will not attack when provoked. Rather, they seem inclined to fly off at rapid speeds when attacked. They're fast enough that they're difficult to keep up with if you're using just the Federation's suit.

กลยุทธ์[]

The best way to kill a Maewing is trapping it (if wild) and killing it with a Bow. They won't fight back, but unless trapped, they will jump and then glide away, forcing you to track it down.

อาวุธ[]

The Maewing is fairly weak, meaning nearly any weapon can be used to kill it or knock it out.

ความอันตราย[]

Maewings are non-aggressive and pose little dangers to survivors or nearby entities. Tracking them after they glide may lead you to other dangers, however.

จุดอ่อน[]

Maewings are fairly weak to any weapon, so long as you have a method to trap it.

การเทม[]

To tame a Maewing, knock it out- preferably with Tranq Arrow before feeding it berries or meat with meat being far more effective. Other knock-out methods are also effective, but may not be as viable. Even high-level Maewings will not take long to knock out as they have a meager torpor value.

อาหารที่ใช้[]

Being an Omnivore, The Maewing will enjoy any type of food you will throw at it, with a preference for the usual Prime Meat, Mutton or Basic Kibble.

อาหารโปรด[]

Basic Kibble Basic Kibble

วิธีในการเทม[]

Due to its cowardly intention of immediately jumping up into the air with extremely fast gliding and reaction, trapping a Maewing to tame it is preferred early. While it is possible to track them down thanks to the mobility provided by the starting Federation Tek Suit, this can put you in many dangerous areas. However, once you obtain a quality Tek Bow or other high-end tranquilizing weapon, even high-level Maewings go down in only one or two shots.

การสร้างกับดักสำหรับเทม[]

One of the most popular way to trap mobile creatures is the classic method of building a trap. In the case for the Maewing, one of the more popular early-game methods is to create a small box of billboards, leaving one side open for the Maewing to enter. Next to the billboards place 3 wooden pillars, and using those pillars, create a thatch ceiling that covers the entirety of the billboard box.

Once the trap is set, either obtain Rare Flower Rare Flower if you intend to lure the Maewing aggressively into the trap, or use Giant Bee Honey Giant Bee Honey to lure it if it happens to be within the trail of the trap. For either of the trap, its recommended to clear out the area beforehand.

Under either method, quickly go behind the Maewing once its in the trap, and fill in the final board to successfully trap it. If the ceiling trap is laid out correctly, it will not be able to fly out.

การใช้ปืนตาข่ายในการเทม[]

Simply fire the Net Projectile (Genesis Part 2) Net Projectile (Genesis: Part 2) at the creature as it will not react to being too close. Due to its low torpidity, it can be easily knocked out with just a few Tranquilizer Dart Tranquilizer Dart or Tranq Arrow Tranq Arrow, but the net will only stay for a minute before breaking, so knock it out before it breaks.


ประโยชน์[]

 • Maewing acts as Feeding Trough Feeding Trough for baby creatures. However, you need to provide it with food supplies that the babies would normally eat (i.e: Raw Meat for Carnivores, Berries for Herbivores, and for examples of special cases, Ambergris (Genesis Part 1) Ambergris (Genesis: Part 1) for Magmasaur Magmasaur and Wyvern Milk Wyvern Milk for Wyvern Wyvern.
  • Note that the babies will still eat whatever it can eat from its inventory before seeking for Maewings with "Nursing" activated.
  • Using in combination with a Procoptodon Procoptodon can reduce the rate at which food is consumed while giving the imprinting bonus, provided said Procoptodon is mate boosted and is female.
  • By leveling up the 'Nursing effectiveness' stat you increase the range of it's 'baby feeding trough' ability.
 • Maewing can carry (and steal enemy) babies with its saddle, up to a maximum of 4. Any babies of any state of growth (up to 99.9% maturation) can be snatched by Maewing. Once they have fully matured, they will automatically be removed from the saddle baskets.
  • Unlike the Procoptodon Procoptodon babies are prevented from growing in size and are then released as full grown adults at 100% Maturity.
  • Keeping a Maewing in a small area such as Cave while taking care of large creatures such as Bronto Brontos is not recommended at all.
 • Maewing lays eggs of random quality at random times, even under the influence of Oviraptor Oviraptor. When picked up, the egg will state what quality it is. Below is the table for the chances of a specific egg appearing.
Egg Quality Egg Size Chance
Basic Extra Small 35%
Simple Small 25%
Regular Medium 17.5%
Superior Large 12.5%
Exceptional Extra Large 7.5%
Extraordinary Special 2.5%

บทบาท[]

 • Raising Baby Dinos: Can automatically take care of your baby creatures. Place the food babies would normally eat in Maewing inventory, then turn on feeding trough mode for hassle-free baby raising. Babies can be either in pouch or very close proximity to get a trough symbol. (Level Weight and Nursing Effectiveness in order to store as much food in the Maewing as possible, and to give it the furthest feeding range and efficiency.
 • Thief: The Maewing can steal enemy baby creatures and make a quick getaway through the air by gliding.
 • Travel: The Maewing is the jack of all trades of travel and can get all around Genesis Part 2, as well as the other maps. It has great speed when running, gliding, and swimming, and also doesn't possess an oxygen stat. It even has great base weight and stamina.
 • Baby Transport: The Maewing can carry 4 baby creatures, both on the ground and in flight.
 • Resource Gatherer: Though not quite as efficient as a late-game dino, the Maewing can gather berries, meat, fiber, and hide early on.
 • Speed Demon: With some maneuvering, The Maewing's gliding speed can reach extremely fast speeds, perhaps even the fastest in the game (NOT TESTED YET), which can be used for fast travel. To activate this, first initiate the glide (Preferably at some heights), then proceed to a downward dive until the visual effect of speed activates and, to finish, when at full speed, strafe left and right until the visual effect (Air sliding off the Maewing) happens, after which you can truly experience speed!

การลดน้ำหนักสิ่งของ[]

The Maewing reduces the Weight Weight of the following resources by the listed amount while they are in its inventory:

ทรัพยากร ลดน้ำหนักลง
Berries Berries 50%
Meat Meat 50%

การเก็บเกี่ยวทรัพยากร[]

Resource Efficiency
Berries Berries ★★★★☆
Fiber Fiber ★★★★☆
Hide Hide ★★★☆☆
Meat Meat ★★☆☆☆
Chitin Chitin ★☆☆☆☆

สปอตไลท์[]

ข้อมูลเพิ่มเติม[]

 • The code name of the Maewing is Milk Glider.
 • The Maewing was revealed in a holiday SurviveTheArk post.
 • It is a hybrid mix of a platypus and a sugar gilder, two mammals that live in Australia.
  • Australia is the country where the character Helena Walker is from.
 • The holiday post said that the Maewing is "Engineered to be the ultimate interstellar wet nurse and surrogate parent". This hints that the Maewing was genetically engineered to live upon the Genesis-Ship, similarly to how the dinosaurs on the ARKs were also genetically engineered for their environments, i.e genetically engineered Wyverns on Scorched Earth.
 • Maewings are currently listed as being genderless, but surprisingly, they can still mate with one another. This is the first genderless creature that is capable of mating.
 • The Maewing is the only Mammal in the game that lays eggs.
  • This is because Platypuses, one of the creatures the Maewing is based on, are Monotremes. Monotremes are a small group of mammals that lay eggs.

ประวัติการเปลี่ยนแปลง[]

แพตช์ การเปลี่ยนแปลง
329.5 Maewing is added to the game.
329.27 Fixed a bug where the Maewing would not slide properly on water

คลังภาพ[]

อ้างอิง[]

Advertisement