ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement


Translation บทความนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปล. เนื้อหานี้จะถูกแปลภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือ กี่วันข้างหน้า.
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดดูคำแนะนำได้ที่ พอร์ทัลชุมชน.
Crafting Light บทความนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ.
เนื้อหาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง จะถูกอัปเดตข้อมูลในอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันข้างหน้า.กลุ่ม
Mammals
ประเภท
สัตว์กินพืช
Steam
02 มิ.ย. 2015
Xbox Series 729.0
16 ธ.ค. 2015
PS 501.0
06 ธ.ค. 2016
Logo Mobile 1.0
24 พ.ค., 2018
Nintendo Switch 599.0
30 พ.ย. 2018
Epic Games 311.74
11 มิ.ย. 2020
Stadia 678.15
01 ก.ย. 2021
สายพันธุ์
 • Brute Mammoth Brute Mammoth
 • Eerie Mammoth Eerie Mammoth
คำสั่งเสก
cheat summon Mammoth_Character_BP_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Mammoth/Mammoth_Character_BP.Mammoth_Character_BP'" 500 0 0 35
Variant Mammoth (Gauntlet)
cheat summon Mammoth_Character_BP_Gauntlet_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Gauntlet/Arctic/Mammoth_Character_BP_Gauntlet.Mammoth_Character_BP_Gauntlet'" 500 0 0 35
Variant Mammoth (Hunt)
cheat summon Mammoth_Character_BP_HuntFollower_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Arctic/Mammoth_Character_BP_HuntFollower.Mammoth_Character_BP_HuntFollower'" 500 0 0 35
Variant Mammoth (Gauntlet2)
cheat summon Mammoth_Character_BP_STA_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Dinos/Mammoth_Character_BP_STA.Mammoth_Character_BP_STA'" 500 0 0 35
X mark ไม่
Preferred Kibble
Superior Kibble Superior Kibble
Preferred Kibble ARK: Survival Evolved Mobile
Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg)
Preferred Food
Crops Crops
Preferred Food Primitive Plus
Fresh Sorghum (Primitive Plus) Fresh Sorghum (Primitive Plus)
Equipment
Mammoth Saddle Mammoth Saddle (Level ?)
Hats Hats (Mobile only)
Mammoth Side Saddle (Mobile) Mammoth Side Saddle (ARK: Survival Evolved Mobile)
Data
XP for kill
32XP
Feces Size
Large Animal Feces Large
Drag Weight
400
Carryable By
 • Quetzal Quetzal
 • Tek Quetzal Tek Quetzal
 • Tusoteuthis Tusoteuthis
Immobilized By
Can Damage
Thatch Wall Thatch
Greenhouse Wall Greenhouse
Wooden Wall Wood
Gestation Time
7h 56m 11.428s
Baby Time
8h 13m 49.628s
Juvenile Time
1d 8h 55m 18.512s
Adolescent Time
1d 17h 9m 8.141s
Total Maturation Time
3d 10h 18m 16.281s
Breeding Interval
18h - 2d

The Mammoth or Woolly Mammoth, is one of the Mammals in ARK: Survival Evolved. Mammoths are a large, relatively slow but powerful creature that live in the colder areas of the island. It is one of the only creatures that can effectively gather Thatch Thatch, similar to the Doedicurus and Megaloceros.

ข้อมูลพื้นฐาน[]

เอกสาร[]

เนื้อหาส่วนนี้เป็นสำเนาของผู้รอดชีวีต Helena Walker, ผู้เขียนได้บันทึก เอกสาร ไว้. ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบางอย่างระหว่างข้อความกับสิ่งมีชีวิตในเกม.

NoteHelena
สปีชีส์

Mammuthus steincaput

ช่วงเวลา

Early Pliocene

ประเภท

Herbivore

ภาวะอารมณ์

Docile

ป่า

Seeing the likes of Mammuthus steincaput alongside dinosaurs is still strange. This behemoth towers over many creatures on the Island, and doesnt seem to fear anything but the Tyrannosaurus. I've seen them stomp would-be predators out of their way. Mammoths can grab and throw things with their powerful trunks, and manage a fearsome trumpeting roar with them as well. At first, I wondered how herds of Mammoths were able to find enough plant life to graze on. But then I saw them sweeping up thatch and foliage with their tusks, and stomping branches out of trees. Mammoths generally thrive in colder areas and have a herd mentality. They must spend much of their time travelling between the mountains' cold summit and more lush base. And maybe their herds are why the summits are so barren.

เชื่อง

Mammuthus steincaput is a difficult beast to domesticate. Not because they are inherently stubborn, but because knocking one out to begin the taming process takes great effort. Once tamed, however, Mammoths are one of the only creatures on the island that can uproot trees without shattering them, and their trunks are strong enough to lift and carry survivors and other smaller creatures. Lately, survivors have been saddling up their mammoths to ride in tandem. The more clever riders have even been outfitting their mammoth saddles with war drums. It turns out that drum solos from mammothback can really boost your tribemates spirits.

~ Helena

ลักษณะนิสัย[]

Mammoths are herd animals, meaning that if one gets attacked, any other nearby Mammoths come charging in and start attacking what attacked them. If you attacked one by accident and you don't want to fight just run a few meters, they will stop chasing you after just a few seconds. Despite their obvious size and power, they nonetheless frequently fall victim to the powerful carnivores that roam along side them; despite the dossier claiming that they fear nothing but Tyrannosaurus, their main predators seem to be Direwolves, Carnotaurus and Yutyranus.

ลักษณะที่ปรากฏ[]

The Mammoth is a large, furry mammal that can be found wandering around the sides or bases of mountains. Out of its proud skull grows a kind of hair cap, like a crown. Its thick pelt is textured with thin, horizontal wave-like stripes. Like every other elephant and elephant-like species, it sports elephant-like feet, a short, stubby tail, and a long trunk for a nose. Its distinctive tusks grow a way similar to African elephants. But, unlike the still living elephant species and even the ones found in the fossil records, the tusks branch out near the base, with the second 'branches' clearly spirally turned upwards, with the pointed ends facing each other. There are also thorns on those segments along with a few thorns under the branching area. In addition, the mouth has smaller, upward-facing tusks.

แม่แบบสี และ ภูมิภาค[]

This section displays the Mammoth's natural colors and regions. For demonstration, the regions below are colored red over an albino Mammoth. The colored squares shown underneath each region's description are the colors that the Mammoth will randomly spawn with to provide an overall range of its natural color scheme. Hover your cursor over a color to display its name and ID.

This information can be used to alter the Mammoth's regions by entering cheat SetTargetDinoColor <ColorRegion> <ColorID> in the cheat console. For instance, cheat SetTargetDinoColor 0 6 would color the Mammoth's "main body" magenta.

Mammoth PaintRegion0
Region 0:
Main Body
8
13
15
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
56
62
63
64
No image available
Region 1:
Highlights
8
13
15
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
56
62
63
64
Mammoth PaintRegion2
Region 2:
Tusks
32
37
39
40
64
X mark

Region 3 is not used
for this Creature.

Mammoth PaintRegion4
Region 4:
Highlights
8
13
15
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
56
62
63
64
No image available
Region 5:
Highlights
8
13
15
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
56
62
63
64

ของดรอป[]

 • Raw Meat Raw Meat
 • Raw Prime Meat Raw Prime Meat
 • Keratin Keratin
 • Hide Hide
 • Pelt Pelt

In ARK: Survival Evolved Mobile:

 • Mammoth Trophy (Mobile) Mammoth Trophy (ARK: Survival Evolved Mobile)

(as a reward for completing a Pursuit)

สแตทพื้นฐาน และ การอัปเกรด[]

Attribute Base Value Level Increase Taming Bonus
Wild Tamed Additive Multiplicative
Health Health 850 +170 +5.4% 0.07
Stamina Stamina 330 +33 +10%
Oxygen Oxygen 150 +15 +10%
Food Food 5000 +500 +10%
Weight Weight 500 +10 +4%
Melee Damage Melee Damage 48 / 69 +2.4 / +3.45 +1.7% 7% 17.6%
Movement Speed Movement Speed 100% N/A +1.5% 100%
Torpidity Torpidity 550 +33 N/A 0.5
 • For a comparison of the stats of all creatures, see Base Creature Statistics.
 • For an explanation of exactly how the levelup calculation works, see Creature Stats Calculation.
Movement
[u/s]
Base Speed Sprinting Speed Stamina
Wild Tamed1 Tamed2 Wild Tamed1 Tamed2
Walking 150 150 300 360 360 720 -4
Swimming 300 300 600 N/A N/A N/A -3
 • 1These are the base speeds of the creature at 100% Movement Speed.
 • 2These are the speeds of the creature tamed and non-imprinted.
 • For a comparison of the speeds of all creatures, see Base Creature Speeds.
Attack Values
Tusk Attacks Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation Using the Left Mousebutton (PC), R2 Button (PS), RT Button (Xbox One), the Mammoth swings its tusks at the target and causes knock-back to smaller creatures.
20 1000 0 0
Attack Type Damage Projectile Values Torpor Values Status Effect: Stamina Status Effect: Torpidity
Life Impulse Radius Base Mult Duration Damage Mult Amount Duration Damage Mult Amount
Melee 48
Trunk Grab Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation
0 500 0 0
Attack Type Damage Projectile Values Torpor Values Status Effect: Stamina Status Effect: Torpidity
Life Impulse Radius Base Mult Duration Damage Mult Amount Duration Damage Mult Amount
Melee 0
Swimming Attack Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation
20 500 0 0
Attack Type Damage Projectile Values Torpor Values Status Effect: Stamina Status Effect: Torpidity
Life Impulse Radius Base Mult Duration Damage Mult Amount Duration Damage Mult Amount
Melee 48
Stomp Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation
40 800 0 0
Attack Type Damage Projectile Values Torpor Values Status Effect: Stamina Status Effect: Torpidity
Life Impulse Radius Base Mult Duration Damage Mult Amount Duration Damage Mult Amount
Melee 69
Carried Tusk Swipe Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation
20 500 0 0
Attack Type Damage Projectile Values Torpor Values Status Effect: Stamina Status Effect: Torpidity
Life Impulse Radius Base Mult Duration Damage Mult Amount Duration Damage Mult Amount
Melee 48

Wild Stats Level-up

Type in values of a wild creature to see on which stats it's emphasized. Green values on a high-level creature are very good for breeding. If you have already tamed your creature you can try to recover the breeding stats with an external tool.[1]

Mammoth

The stat-calculator does not work in the mobile-view, see here for alternatives: Apps

Note that after the creature is tamed it gets bonuses on some stats depending on the taming effectiveness. This makes it hard to retrieve the levels on a tamed creature, so this tool is only for wild ones, but gives a first impression, how well the stats are distributed.

การต่อสู้[]

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีการต่อสู้กับ Mammoth.

ทั่วไป[]

The Mammoth is extremely slow, the easiest way to gain its precious pelt is using a Metal Hatchet. Its knockback effect can be extremely dangerous (be careful while attacking them near a cliff). It is passive unless provoked.

กลยุทธ์[]

Start attacking from the back or you can use a crossbow and run away. Engaging in melee attacks can be extremely dangerous. If you have a high level sabertooth or other creature, use it to tank damage while you shoot at it from afar. When attacking one mammoth, other mammoths will run after you too, but they stop after a few seconds.

อาวุธ[]

To kill a mammoth, you should use metal weapons and guns. Those would be the easiest ways to kill it.

ความอันตราย[]

Getting seriously hurt,strong, knockback and being overwhelmed from herd (rare), running into more aggressive predators.


จุดอ่อน[]

The mammoth is quite slow, which means that you can easily stay a few paces in front of it, and pelt it with bullets.

การเทม[]

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทำให้สิ่งมีชีวิตป่าเชื่อง ดูได้ที่ การเชื่อง 

Mammoth ใช้วิธีในการทำให้เชื่องด้วยวิธีที่รุ่นแรง, ต้องทำให้สลบก่อนและค่อยป้อนอาหารที่ชอบ

การทำให้สลบ[]

Kite it like anything else, they're relatively slow. Use caution when taming a Mammoth as the location in which they spawn (the snow biome) is usually littered with animals that want to kill you and the low temperatures will slowly drain your life, if unable to protect yourself against the weather, you might want to try and kite them out of the snow biome into the warmer jungle. If you have a quetzal, use it to your advantage by carrying it to somewhere safe or a pen.

อาหารที่ใช้[]

Mammoth Level 1 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Superior Kibble Superior Kibble 4 0 0 0 0:04:29
Fresh Barley (Primitive Plus) Fresh Barley (Primitive Plus) 33 0 0 0 0:27:44
Fresh Wheat (Primitive Plus) Fresh Wheat (Primitive Plus) 33 0 0 0 0:27:44
Soybean (Primitive Plus) Soybean (Primitive Plus) 33 0 0 0 0:27:44
Dried Wheat (Primitive Plus) Dried Wheat (Primitive Plus) 33 54 11 6 0:55:27
Mejoberry Mejoberry 44 0 0 0 0:27:44
Berries Berries 66 0 0 0 0:27:44
KO: Wooden Club Hits × 55; Slingshot Hits × 23; Tranquilizer Arrows with a Bow × 7; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 4; Tranquilizer Dart Shots × 3; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 2
Torpidity-depletion: 0.3 / s, Time until all torpidity is depleted: 00:30:33
Mammoth Level 30 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Superior Kibble Superior Kibble 8 0 0 0 0:08:58
Fresh Barley (Primitive Plus) Fresh Barley (Primitive Plus) 79 54 11 6 1:06:22
Fresh Wheat (Primitive Plus) Fresh Wheat (Primitive Plus) 79 54 11 6 1:06:22
Soybean (Primitive Plus) Soybean (Primitive Plus) 79 54 11 6 1:06:22
Dried Wheat (Primitive Plus) Dried Wheat (Primitive Plus) 79 274 56 28 2:12:44
Mejoberry Mejoberry 105 53 11 6 1:06:10
Berries Berries 157 52 11 6 1:05:57
KO: Wooden Club Hits × 151; Slingshot Hits × 62; Tranquilizer Arrows with a Bow × 17; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 10; Tranquilizer Dart Shots × 7; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 4
Torpidity-depletion: 0.5 / s, Time until all torpidity is depleted: 00:50:23
Mammoth Level 60 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Superior Kibble Superior Kibble 13 0 0 0 0:14:33
Fresh Barley (Primitive Plus) Fresh Barley (Primitive Plus) 125 170 36 18 1:45:01
Fresh Wheat (Primitive Plus) Fresh Wheat (Primitive Plus) 125 170 36 18 1:45:01
Soybean (Primitive Plus) Soybean (Primitive Plus) 125 170 36 18 1:45:01
Dried Wheat (Primitive Plus) Dried Wheat (Primitive Plus) 125 603 127 64 3:30:01
Mejoberry Mejoberry 167 171 36 18 1:45:13
Berries Berries 250 170 36 18 1:45:00
KO: Wooden Club Hits × 250; Slingshot Hits × 102; Tranquilizer Arrows with a Bow × 28; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 16; Tranquilizer Dart Shots × 12; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 6
Torpidity-depletion: 0.66 / s, Time until all torpidity is depleted: 01:04:00
Mammoth Level 90 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Superior Kibble Superior Kibble 18 0 0 0 0:20:09
Fresh Barley (Primitive Plus) Fresh Barley (Primitive Plus) 172 339 72 36 2:24:29
Fresh Wheat (Primitive Plus) Fresh Wheat (Primitive Plus) 172 339 72 36 2:24:29
Soybean (Primitive Plus) Soybean (Primitive Plus) 172 339 72 36 2:24:29
Dried Wheat (Primitive Plus) Dried Wheat (Primitive Plus) 172 1030 220 110 4:48:58
Mejoberry Mejoberry 230 341 73 37 2:24:55
Berries Berries 344 339 72 36 2:24:29
KO: Wooden Club Hits × 349; Slingshot Hits × 143; Tranquilizer Arrows with a Bow × 39; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 23; Tranquilizer Dart Shots × 16; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 8
Torpidity-depletion: 0.79 / s, Time until all torpidity is depleted: 01:13:52
Mammoth Level 120 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Superior Kibble Superior Kibble 22 0 0 0 0:24:37
Fresh Barley (Primitive Plus) Fresh Barley (Primitive Plus) 219 549 119 60 3:03:58
Fresh Wheat (Primitive Plus) Fresh Wheat (Primitive Plus) 219 549 119 60 3:03:58
Soybean (Primitive Plus) Soybean (Primitive Plus) 219 549 119 60 3:03:58
Dried Wheat (Primitive Plus) Dried Wheat (Primitive Plus) 219 1534 332 166 6:07:56
Mejoberry Mejoberry 292 549 119 60 3:03:58
Berries Berries 438 549 119 60 3:03:58
KO: Wooden Club Hits × 448; Slingshot Hits × 183; Tranquilizer Arrows with a Bow × 50; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 29; Tranquilizer Dart Shots × 21; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 11
Torpidity-depletion: 0.92 / s, Time until all torpidity is depleted: 01:21:37
Mammoth Level 150 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Superior Kibble Superior Kibble 27 0 0 0 0:30:13
Fresh Barley (Primitive Plus) Fresh Barley (Primitive Plus) 266 794 175 88 3:43:27
Fresh Wheat (Primitive Plus) Fresh Wheat (Primitive Plus) 266 794 175 88 3:43:27
Soybean (Primitive Plus) Soybean (Primitive Plus) 266 794 175 88 3:43:27
Dried Wheat (Primitive Plus) Dried Wheat (Primitive Plus) 266 2102 462 231 7:26:53
Mejoberry Mejoberry 355 795 175 88 3:43:40
Berries Berries 532 794 175 88 3:43:27
KO: Wooden Club Hits × 547; Slingshot Hits × 224; Tranquilizer Arrows with a Bow × 61; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 35; Tranquilizer Dart Shots × 25; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 13
Torpidity-depletion: 1.04 / s, Time until all torpidity is depleted: 01:28:01

Soothing Balm Mammoth Level 1 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Values without Soothing Balm Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 4 0 0 0 0:04:29
Mejoberry Mejoberry 50 3 1 1 0:31:31
Berries Berries 75 3 1 1 0:31:30
Minor Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 2 0 0 0 0:02:15
Mejoberry Mejoberry 17 0 0 0 0:10:43
Berries Berries 25 0 0 0 0:10:30
Regular Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 1 0 0 0 0:01:08
Mejoberry Mejoberry 2 0 0 0 0:01:16
Berries Berries 3 0 0 0 0:01:16
Major Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 1 0 0 0 0:01:08
Mejoberry Mejoberry 1 0 0 0 0:00:38
Berries Berries 1 0 0 0 0:00:26
KO: Wooden Club Hits × 55; Slingshot Hits × 23; Tranquilizer Arrows with a Bow × 7; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 4; Toxicant Arrows with a Bow × 4; Toxicant Arrows with a Compound Bow × 3; Tranquilizer Dart Shots × 3; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 2
Torpidity-depletion: 0.3 / s, Time until all torpidity is depleted: 00:30:33
Soothing Balm Mammoth Level 30 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Values without Soothing Balm Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 9 0 0 0 0:10:05
Mejoberry Mejoberry 120 84 18 9 1:15:37
Berries Berries 179 83 17 9 1:15:11
Minor Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 3 0 0 0 0:03:22
Mejoberry Mejoberry 40 0 0 0 0:25:13
Berries Berries 60 0 0 0 0:25:12
Regular Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 1 0 0 0 0:01:08
Mejoberry Mejoberry 4 0 0 0 0:02:32
Berries Berries 6 0 0 0 0:02:32
Major Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 1 0 0 0 0:01:08
Mejoberry Mejoberry 1 0 0 0 0:00:38
Berries Berries 1 0 0 0 0:00:26
KO: Wooden Club Hits × 151; Slingshot Hits × 62; Tranquilizer Arrows with a Bow × 17; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 10; Toxicant Arrows with a Bow × 9; Toxicant Arrows with a Compound Bow × 7; Tranquilizer Dart Shots × 7; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 4
Torpidity-depletion: 0.5 / s, Time until all torpidity is depleted: 00:50:23
Soothing Balm Mammoth Level 75 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Values without Soothing Balm Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 17 0 0 0 0:19:02
Mejoberry Mejoberry 227 330 70 35 2:23:01
Berries Berries 340 329 70 35 2:22:48
Minor Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 6 0 0 0 0:06:43
Mejoberry Mejoberry 76 0 0 0 0:47:53
Berries Berries 114 0 0 0 0:47:53
Regular Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 1 0 0 0 0:01:08
Mejoberry Mejoberry 8 0 0 0 0:05:03
Berries Berries 12 0 0 0 0:05:03
Major Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 1 0 0 0 0:01:08
Mejoberry Mejoberry 1 0 0 0 0:00:38
Berries Berries 1 0 0 0 0:00:26
KO: Wooden Club Hits × 300; Slingshot Hits × 123; Tranquilizer Arrows with a Bow × 34; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 19; Toxicant Arrows with a Bow × 17; Toxicant Arrows with a Compound Bow × 13; Tranquilizer Dart Shots × 14; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 7
Torpidity-depletion: 0.72 / s, Time until all torpidity is depleted: 01:09:16
Soothing Balm Mammoth Level 150 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Values without Soothing Balm Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 31 0 0 0 0:34:42
Mejoberry Mejoberry 405 979 216 108 4:15:10
Berries Berries 608 981 216 108 4:15:22
Minor Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 11 0 0 0 0:12:19
Mejoberry Mejoberry 135 0 0 0 1:25:04
Berries Berries 203 0 0 0 1:25:16
Regular Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 2 0 0 0 0:02:15
Mejoberry Mejoberry 14 0 0 0 0:08:50
Berries Berries 21 0 0 0 0:08:50
Major Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 1 0 0 0 0:01:08
Mejoberry Mejoberry 1 0 0 0 0:00:38
Berries Berries 2 0 0 0 0:00:51
KO: Wooden Club Hits × 547; Slingshot Hits × 224; Tranquilizer Arrows with a Bow × 61; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 35; Toxicant Arrows with a Bow × 31; Toxicant Arrows with a Compound Bow × 23; Tranquilizer Dart Shots × 25; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 13
Torpidity-depletion: 1.04 / s, Time until all torpidity is depleted: 01:28:01
Soothing Balm Mammoth Level 300 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Values without Soothing Balm Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 58 0 0 0 1:04:54
Mejoberry Mejoberry 762 2874 669 335 8:00:04
Berries Berries 1143 2874 669 335 8:00:04
Minor Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 20 0 0 0 0:22:23
Mejoberry Mejoberry 254 391 91 46 2:40:02
Berries Berries 381 391 91 46 2:40:02
Regular Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 2 0 0 0 0:02:15
Mejoberry Mejoberry 26 0 0 0 0:16:23
Berries Berries 39 0 0 0 0:16:23
Major Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 1 0 0 0 0:01:08
Mejoberry Mejoberry 2 0 0 0 0:01:16
Berries Berries 3 0 0 0 0:01:16
KO: Wooden Club Hits × 1042; Slingshot Hits × 426; Tranquilizer Arrows with a Bow × 116; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 67; Toxicant Arrows with a Bow × 58; Toxicant Arrows with a Compound Bow × 44; Tranquilizer Dart Shots × 48; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 24
Torpidity-depletion: 1.59 / s, Time until all torpidity is depleted: 01:49:37
Soothing Balm Mammoth Level 450 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Values without Soothing Balm Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 84 0 0 0 1:34:00
Mejoberry Mejoberry 1120 5286 1283 642 11:45:37
Berries Berries 1679 5282 1282 641 11:45:11
Minor Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 28 0 0 0 0:31:20
Mejoberry Mejoberry 374 1020 248 124 3:55:38
Berries Berries 560 1016 247 124 3:55:12
Regular Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 3 0 0 0 0:03:22
Mejoberry Mejoberry 38 0 0 0 0:23:57
Berries Berries 56 0 0 0 0:23:32
Major Soothing Balm (Mobile) Kibble (Mobile) Kibble (Raptor Egg) 1 0 0 0 0:01:08
Mejoberry Mejoberry 3 0 0 0 0:01:54
Berries Berries 4 0 0 0 0:01:41
KO: Wooden Club Hits × 1537; Slingshot Hits × 628; Tranquilizer Arrows with a Bow × 171; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 98; Toxicant Arrows with a Bow × 86; Toxicant Arrows with a Compound Bow × 65; Tranquilizer Dart Shots × 70; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 35
Torpidity-depletion: 2.08 / s, Time until all torpidity is depleted: 02:03:16


Note that the values are for optimal cases, always bring extra supplies!
For a level-dependent count of resources needed, try an external taming calculator.


Utility[]

บทบาท[]

 • Battle Mount: When bred with intention, mammoth are peers to any creature used in endgame boss runs. Like the Rex Rex, they are a blunt instrument; success may increase by having specialized mounts for certain arenas, but the mammoth will hold worth in all of them.
 • Gatherer: Excellent for gathering materials like Wood. Even more so after the April 6th, 2017 patch 256.3 (PC) which gave Mammoths a 75% weight reduction to wood as a follow up to the flier nerfs of patch 256. (Damage, Weight, and Stamina)
 • Tank: Relatively high base health while suffering none of the size or speed issues that frequent the other large dinosaurs. (Health and Damage)
 • Transport: Surprisingly speedy for its size and carry capacity, can transport short distances quickly or larger distances with judicious sprinting. (Weight, Stamina, and Speed)
 • Damage: Tanky and with good AOE damage, the mammoth excels at dispatching numerous small foes. (Damage and Health)
 • Siege Engine: On ARK: Survival Evolved Mobile, the Mammoth can be equipped with a Mammoth Side Saddle (Mobile) Mammoth Side Saddle. This special saddle acts as a platform for building and supports any Turrets (Single Player only). The structure limit for the Mammoth Side Saddle is 90.
 • Sprayer: On ARK: Survival Evolved Mobile, the Mammoth can use its trunk to absorb water. It can then spray it. This is useful to move many Creatures, to disable electrical systems, to disable held/thrown Torch Torch, to irrigate Crops and reservoirs, to remove Leech Leech, to remove Coloring Coloring from structures, to put out fires, or to ground Argentavis Argentavis, Griffin Griffin, or Quetzal Quetzal and dismount their riders. The water a Mammoth can carry is dependent on its Capacity. This stat is determined by breeding Mammoths and can be bred to a maximum of 250%.
 • War Mount: With introduction to TLC3, another survivor can mount at the rear end to act as a support boost for other nearby friendly/allied dino. However, they have to strike the drum in motion (a HUD above the inventory quickbar will appear) with precision to activate the buff.
  • Interestingly, a survivor can ride a mammoth while still being on the drum seat by directing it with commands to direct it to a certain location.
   • This is useful in the Genesis: Part 1 Ruffle Some Feathers mission where the drum quick time event will make creatures immune to the fear roars of the minion Yutyrannus at the end stage of the mission.

Carrying[]

The following creatures can be carried by a Mammoth.

In Primitive Plus[]

 • Fresh Fat: When killed, mammoths drop Fresh Fat Fresh Fat, which can be burned to make Organic Oil Organic Oil.

การลดน้ำหนักทรัพยากร[]

The Mammoth reduces the weight of the following resources by the listed amount while they are in its inventory:

ทรัพยากร ลดน้ำหนักลง
Wood Wood 75%

Collectibles[]

Resource Efficiency
Rare Mushroom Rare Mushroom ★★★★★
Berries Berries ★★★★☆
Thatch Thatch ★★★★☆
Rare Flower Rare Flower ★★★★☆
Wood Wood ★★★☆☆

สปอตไลท์[]

บันทึกเพิ่มเติม[]

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโลกในความเป็นจริงของ Mammoth, ดูได้ที่ บทความบนวิกิพีเดีย.

 • "Steincaput", which is a fictional species of the Mammuthus genus, seems to be a compound term composed of the German word Stein, meaning “stone”, and the Latin word caput, meaning “head”. “Stone head” could be a reference to the species' apparent stubbornness or a reference to their tough skulls. Besides this, "stein" might be a slight nod to the similarity between the heads of the Mammoth and Frankenstein's monster.
 • Mammoths require a Behemoth Gateway. They can walk through a gap three foundations wide, but two is too narrow.
 • Real world Mammoths had only two tusks. Mammoths in the game are, however, a different species and have four tusks in total, and the reason for that adaptation is unknown.
  • The number of tusks may be a reference to the Oliphants in The Lord of the Rings: The Return of the King, with a similar ornate and spiky style.
 • Real Mammoths much like Elephants are social animals that live in herds, however Ark's Mammoths can be found together occasionally but are mostly seen traveling alone.
 • Despite the dossier stating it only fears Rex Rex it can be intimidated by the Yutyrannus Yutyrannus, and it can intimidate Rex Rex as well.
 • Despite the dossier stating that it is difficult to tame a Mammoth, it's relatively easy actually. The only difficulty is that there are a great deal of predators in the tundra which makes trapping them incredibly helpful. Soothing Balm (Mobile) Soothing Balm (ARK: Survival Evolved Mobile) and Kibble Kibble will help greatly.
 • The Mammoth in ARK is larger than the real life counterpart, able to look Rex Tyrannosaurus and Spinosaurus Spinosaurus in the eye. It may be closer in size to the Columbian or Steppe Mammoths, both of which may have dwarfed Tyrannosaurus in size.
 • Real Mammoths lived in more open areas like grasslands as opposed to thick forests where moving around would have been difficult. They also did not live in snow all year round of course.
 • Mammoths now also gather Thatch effectively due to TLC 3. Gathering of Berries remains unchanged.
 • In ARK: Survival Evolved Mobile, possibly because they have side saddles, Mammoths have difficulty traveling on rafts and will slide through traps built on them. Still they can be contained when the raft moves backwards.
 • Interestingly, Wild Mammoths can intimidate each other.
 • If planning to use the Mammoth to gather Rare Mushrooms in the Swamp take note it tends to be juggled around by Sarco Sarcosuchus and Kaprosuchus Kaprosuchus among other predators thus being stunlocked due to being constantly airborne.

Lore[]

 • The Mammoth dossier was written during the beginning of Helena's in-lore events in her Island explorer note #4 when she mentioned that she was finishing up on it until a Rex suddenly appeared and attacked the Mammoth herd she was studying.

การเปลี่ยนแปลง[]

แพตช์ การเปลี่ยนแปลง
177.0 Gave a custom skin and model for the Mammoth Saddle Mammoth Saddle.
181.0 Added missing Mammoth dossier.
203.1 All attacks now harvest properly.
220.4 Fixed Mammoth gestation times.
223.0 Added the creature "fur" pass to make hair and feathers look better.
256.0 New sound effects for the Mammoth.
256.3 Wood Wood now weighs 75% less than normal inside the Mammoth's inventory.
262.0 The level up animation of the Mammoth no longer causes the rider to move around like a gymnast.
264.52 Mammoth Melee Damage Melee Damage increased by 15%.
316.18 Mammoth TLC.
318.9 Fixed a bug where the Mammoth Damage Debuff (Trumpet) was not working on wild or tamed dinos.

คลังภาพ[]

อ้างอิง[]

Advertisement