ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement
Translation บทความนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปล. เนื้อหานี้จะถูกแปลภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือ กี่วันข้างหน้า.
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดดูคำแนะนำได้ที่ พอร์ทัลชุมชน.
Obelisk
Obelisk
Deposit Items for Tribute
Type
Structure
Health
--
Item slots
--

Obelisk (โอเบลิสก์) เป็นหอคอยลอยได้ขนาดใหญ่ที่มีลำแสงตรงกลางใน ARK: Survival Evolved. ยังเคยถูกเรียกว่า "เสาหลัก", "หอคอย", "ARK", "ยอดแหลม", หรือ "Mega-Beacon". เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง, ไมว่าคุณจะเกิดที่ใด มีโอกาสที่คุณจะมองเห็นได้ทันที.

ปัจจุบัน มี Obelisk 3 แห่งในแต่ละแผนที่อย่างเป็นทางการ, ยกเว้น Genesis:

 • Red Obelisk
 • Green Obelisk
 • Blue Obelisk

นอกจากนี้, The Island, Aberration และ Extinction มีเทอร์มินอลพิเศษ, อย่าง "เทอร์มินอล Tek Cave", "เทอร์มินอล Rockwell", และ "เทอร์มินอล Titan" ตามลำดับ

ตำแหน่งที่ตั้ง[]

Crafting Light บทความนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ.
เนื้อหาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง จะถูกอัปเดตข้อมูลในอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันข้างหน้า.

Obelisk Locations


ตำแหน่งที่ตั้งของ Obelisk บน The Island

Color Lat Lon X Y Z
Red 79.8 17.4 -260680 238890 -11211
Green 59.0 72.3 178440 71520 -10079
Blue 25.5 25.6 -195131 -196368 33846
พิกัด x, y, z ในข้อมูลด้านบนสามารถใช้คำสั่งคอนโซล
ในการไปยังพิกัดนั้นได้ด้วย setplayerpos <x> <y> <z>

Obelisk Locations (The Center)


ตำแหน่งที่ตั้งของ Obelisk บน The Center

Color Lat Lon X Y Z
Red 08.3 59.0 37440 -211231 2000
Green 34.8 15.8 -377280 42745 -13600
Blue 50.7 81.2 250560 195130 -8500
พิกัด x, y, z ในข้อมูลด้านบนสามารถใช้คำสั่งคอนโซล
ในการไปยังพิกัดนั้นได้ด้วย setplayerpos <x> <y> <z>

Obelisk Locations (Scorched Earth)

Ragnarok Map

Aberration Map

Extinction Map


ตำแหน่งที่ตั้งของ Obelisk บน Extinction

Color Lat Lon X Y Z
Red 77.6 76.9 215200 220800 -45600
Green 50.6 29.7 -162400 4800 -22000
Blue (Crater Forest) 25.4 22.5 -217600 -199200 -108700
Blue (Snow Dome) 21.8 78.2 225600 -225600 15250
Desert Terminal 97.1 90.2 321600 376800 -60350
Forest Terminal 15.9 50.5 4000 -272800 -146000
Ice Terminal 6.7 85.8 286400 -346400 -40800
King Terminal 3.4 49.2 -6400 -372800 37000
พิกัด x, y, z ในข้อมูลด้านบนสามารถใช้คำสั่งคอนโซล
ในการไปยังพิกัดนั้นได้ด้วย setplayerpos <x> <y> <z>

Valguero Map


ตำแหน่งที่ตั้งของ Obelisk บน Extinction {{#section:Coordinates}}

พิกัด x, y, z ในข้อมูลด้านบนสามารถใช้คำสั่งคอนโซล
ในการไปยังพิกัดนั้นได้ด้วย setplayerpos <x> <y> <z>

Genesis Part 1 Map


ตำแหน่งที่ตั้งของ Obelisk บน Genesis: Part 1 {{#section:Coordinates}}

พิกัด x, y, z ในข้อมูลด้านบนสามารถใช้คำสั่งคอนโซล
ในการไปยังพิกัดนั้นได้ด้วย setplayerpos <x> <y> <z>

Crystal Isles Topographic Map


ตำแหน่งที่ตั้งของ Obelisk บน Crystal Isles {{#section:Coordinates}}

พิกัด x, y, z ในข้อมูลด้านบนสามารถใช้คำสั่งคอนโซล
ในการไปยังพิกัดนั้นได้ด้วย setplayerpos <x> <y> <z>

Genesis Part 2 Map


ตำแหน่งที่ตั้งของ Obelisk บน Genesis: Part 2 {{#section:Coordinates}}

พิกัด x, y, z ในข้อมูลด้านบนสามารถใช้คำสั่งคอนโซล
ในการไปยังพิกัดนั้นได้ด้วย setplayerpos <x> <y> <z>

อัญเชิญบอส[]

ในโหมด Single-Player สามารถใช้ในวาร์ปไปยังสังเวียนบอสได้. Broodmother Lysrix อัญเชิญได้ที่ Green Obelisk, Megapithecus อัญเชิญได้ที่ Blue Obelisk, และ Dragon อัญเชิญได้ที่ Red Obelisk. หากคุณเล่นบนเซิร์ฟเวอร์, คุณสามารถเข้าถึงบอสได้ทุกตัวใน Obelisk ไหนก็ได้, รวมถึงเทอร์มินอลใน Beacon. ในการจะอัญเชิญบอส, ผู้เล่นต้องมีอาร์ติแฟกต์และของอัญเชิญอื่นๆ ซึ่งประเภทของและจำนวนขึ้นอยู่กับระดับความยากของบอส.

ใช้ในการคราฟต์[]

Cryopod Cryopod, Cryofridge Cryofridge, และ Tek Replicator Tek Replicator สามารถคราฟต์ได้ในเทอร์มินอลนี้ (สามารถคราฟต์ได้ใน Supply Crate Supply Crate อีกด้วย). นำทรัพยากรใส่ในช่องเก็บของของเทอร์มินอลก่อน,ไอเทมเหล่านี้ต้องปลดล็อกก่อนถึงจะแสดงบลูปรินต์สำหรับคราฟต์ในเทอร์มินอล

เดินทางข้ามเซิร์ฟเวอร์[]

Disambig ดูสิ่งที่เกี่ยวข้อง : CrossARK Transfers CrossARK Transfers

อีกหนึ่งในคุณสมบัติของ Obelisk คือการโอนย้ายข้อมูล. สามารถโอนย้ายตัวละคร, ไอเทม, สิ่งมีชีวิต เพื่อเดินทางข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้.

โอนย้ายอย่างไร?[]

Obelisk Console

Obelisk Console

To transfer your data, approach the console located right under the Obelisk Tower.

Obelisk Transmit Data Button

Transmit ARK Data

Once you activate the console (default E, Y, Triangle), you'll be prompted with a UI.

At the top right side, you'll see a button "TRANSMIT ARK DATA". Press the button to get the options for the data transmission (see screenshot), so that you can upload your character data.

Once you've uploaded your character data, you can join a different server and during the character creation, you'll now be able to load in the character that you've uploaded. Currently characters can only be downloaded from the same types of servers, i.e. PVP character to another PVP server, PVE to another PVE server.

Note: The process has been simplified even further. Survivors only need to place items in the ARK DATA inventory, and log off their current map. The game will do the rest for you

การซ่อมแซม[]

เซิร์ฟเวอร์ที่สูญเสียหรือไม่สามารถเข้าถึง Obelisk ได้, สามารถกู้คืนได้ด้วยคำสั่งเสกขณะที่มองไปยังเทอร์มินอล:

 • Red Terminal: spawnactor "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Structures/TributeTerminal_Red.TributeTerminal_Red'" 160 0 0
 • Blue Terminal: spawnactor "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Structures/TributeTerminal_Blue.TributeTerminal_Blue'" 160 0 0
 • Green Terminal: spawnactor "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Structures/TributeTerminal_Green.TributeTerminal_Green'" 160 0 0

โน้ต[]

 • ตั้งแต่แพตช์ 246.0, การอัปโหลดไอเทมถูกจำกัดที่ 50 กอง และการอัปโหลดไดโนถูกจำกัดไว้ที่ 20 สิ่งมีชีวิต.
 • Green Obelisk เคยอยู่ที่ตำแหน่งสีแดง, สีแดงเคยอยู่ที่ตำแหน่งสีน้ำเงิน, และสีน้ำเงินเคยอยู่ที่ตำแหน่งสีเขียว. ได้มีการเปลี่ยนที่เพื่อให้เหมาะสมและเข้ากับภูมิประเทศและสอดคล้องกับโลโก้ ARK.
 • ใน Extinction Chronicles, หนึ่งในบันทึกระบุไว้ว่า Obelisk ใน Extinction เป็นต้นแบบและโดยทั่วไป Obelisk เป็นแหล่งพลังงานให้กับ ARK
 • ใน Aberration, they appear to be only the most visible part of a much larger corresponding structure outside the ARK, which is hidden on other maps, revealed when that ARK was damaged.
 • ในโหมด Single-Player, เมื่อคุณนำสิ่งของที่ไม่สามารถแช่ใน Refrigerator Refrigerator ได้อย่าง Leech Blood Leech Blood หรือ Organic Polymer Organic Polymer ใส่ไปในเทอร์มินอลแล้วนำออกมาอีกครั้ง, ระยะเวลาในการย่อยสลายจะถูกรีเซ็ต.
 • ไอเทม, สิ่งมีชีวิต เมื่อถูกอัปโหลดแล้วจะเริ่มต้นนับเวลาถอยหลังการย่อยสลาย

การเปลี่ยนแปลง[]

แพตช์ การเปลี่ยนแปลง
321.14 ไม่สามารถลบ/ทำลาย Obelisk ผ่านคำสั่งผู้ดูแลระบบได้อีกต่อไป (การลบก่อนหน้าจะถูกกู้คืน)

คลังภาพ[]

อ้างอิง[]


Advertisement