ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement
เวอร์ชันรอง (เซิร์ฟเวอร์) | 22 มิ.ย. 2021
  • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Genesis: Part 2 ทีใช้งานทรัพยากรไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพของตัวเกม
  • แก้ไขช่องโหว่ของตัวเกม
Advertisement