ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement


Exited Mek Shield อุ๊ปส์! หน้าเว็บเสียหาย
ขออภัยในความไม่สะดวก หน้าเว็บนี้ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ในบางส่วน.
จะมีการอัปเดตบน กระดานผู้ดูแล เมื่อพร้อมใช้งาน
สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าเว็บอังกฤษได้ที่ นี่Voidwyrm
Voidwyrm
Voidwyrm image.pngVoidwyrm image
Voidwyrm image
กลุ่ม
Mechanical Creatures
ประเภท
สัตว์กินเนื้อ
Steam 329.5
03 มิ.ย. 2021
Xbox Series 928.4
03 มิ.ย. 2021
PS 689.4
03 มิ.ย. 2021


Epic Games 329.5
03 มิ.ย. 2021
Stadia 678.15
01 ก.ย. 2021
สายพันธุ์
คำสั่งเสก
cheat summon TekWyvern_Character_BP_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Dinos/TekWyvern/TekWyvern_Character_BP.TekWyvern_Character_BP'" 500 0 0 35
Variant Voidwyrm (Gauntlet2)
cheat summon TekWyvern_Character_BP_STA_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Dinos/TekWyvern_Character_BP_STA.TekWyvern_Character_BP_STA'" 500 0 0 35
Data
XP for kill
480XP
Drag Weight
555
Immobilized By
 • Chain Bola Chain Bola
 • Large Bear Trap Large Bear Trap
Incubation Range
80 - 90 °C / 176 - 194 °F
Egg Incubator (Genesis Part 2) Egg Incubator: 85 °C / 185 °F
Incubation Time
4h 59m 58.56s
Baby Time
9h 15m 33.333s
Juvenile Time
1d 13h 2m 13.333s
Adolescent Time
1d 22h 17m 46.667s
Total Maturation Time
3d 20h 35m 33.333s
Breeding Interval
18h - 2d
Habitat

Common             Rare
  Untameable   Cave

The Voidwyrm is a creature in Genesis: Part 2.

ข้อมูลพื้นฐาน[]

เอกสาร[]

Whoever designed those flying robotic sentries must've been into twentieth century high fantasy epics...
They feel like something from those old dragon-and-wizard adventures -- the crew manuals even call them 'voidwyrms'.
Exactly what a fan of that genre would want guarding all of Earth's riches!

~ HLN-A HLN-A

ลักษณะนิสัย[]

The Voidwyrm behaves much like a regular wyvern, flying around and attacking those in range. It becomes aggressive upon spotting a player and will use its electric breath to dismount you from your tame. Unlike regular Tek dinos, the Voidwyrm spawns at exactly the same levels as regular wyverns going up to 8 increments higher. The taming bonus seems to be bugged however. When force tamed, the 50% taming bonus is applied twice, ending up with a 2.25x level multiplier

ลักษณะที่ปรากฏ[]

The Voidwyrm greatly resembles a tek/robotic version of the Wyvern.

แม่แบบสี และ ภูมิภาค[]

Creature is released but information has yet to be updated

 

This section displays the Voidwyrm's natural colors and regions. For demonstration, the regions below are colored red over an albino Voidwyrm. The colored squares shown underneath each region's description are the colors that the Voidwyrm will randomly spawn with to provide an overall range of its natural color scheme. Hover your cursor over a color to display its name and ID.

This information can be used to alter the Voidwyrm's regions by entering cheat SetTargetDinoColor <ColorRegion> <ColorID> in the cheat console. For instance, cheat SetTargetDinoColor 0 6 would color the Voidwyrm's "main rubber" magenta.

Voidwyrm PaintRegion0
Region 0:
Main rubber
8
13
22
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
55
56
62
63
64
82
Voidwyrm PaintRegion1
Region 1:
Rubber accents
8
13
21
22
32
33
36
37
38
39
40
41
43
55
56
62
63
64
76
77
96
Voidwyrm PaintRegion2
Region 2:
Metal accents
8
13
22
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
55
56
62
63
64
82
Voidwyrm PaintRegion3
Region 3:
Leg metal accents
8
13
21
22
32
33
36
37
38
39
40
41
43
55
56
62
63
64
76
77
96
Voidwyrm PaintRegion4
Region 4:
Body rubber
8
13
32
36
37
38
39
40
41
42
43
55
56
63
64
Voidwyrm PaintRegion5
Region 5:
Back
13
22
32
33
34
35
36
39
41
42
43
56
62
63
71
82

ของดรอป[]

ค่าสถานะพื้นฐาน และ การอัปเกรด[]

Attribute Base Value Level Increase Taming Bonus
Wild Tamed Additive Multiplicative
Health Health 1295 +194.25 +4.05% -785
Stamina Stamina 315 +15.75 +5%
Oxygen Oxygen 150 +15 +10%
Food Food 1800 +180 +10%
Weight Weight 400 +8 +4%
Melee Damage Melee Damage 80 +4 +1.7% -25% 17.6%
Movement Speed Movement Speed 100% N/A +1%
Torpidity Torpidity 725 +43.5 N/A 0.5
 • For a comparison of the stats of all creatures, see Base Creature Statistics.
 • For an explanation of exactly how the levelup calculation works, see Creature Stats Calculation.
Movement
[u/s]
Base Speed Sprinting Speed Stamina
Wild Tamed1 Tamed2 Wild Tamed1 Tamed2
Walking 690 ? ? 796.9 796.9 796.9 -6
Swimming 3000 ? ? N/A N/A N/A -0.275
Flying 3000 ? ? 2310 2310 2310 -0.275
 • 1These are the base speeds of the creature at 100% Movement Speed.
 • 2These are the speeds of the creature tamed and non-imprinted.
 • For a comparison of the speeds of all creatures, see Base Creature Speeds.

Wild Stats Level-up

Type in values of a wild creature to see on which stats it's emphasized. Green values on a high-level creature are very good for breeding. If you have already tamed your creature you can try to recover the breeding stats with an external tool.[1]

Voidwyrm

The stat-calculator does not work in the mobile-view, see here for alternatives: Apps

Note that after the creature is tamed it gets bonuses on some stats depending on the taming effectiveness. This makes it hard to retrieve the levels on a tamed creature, so this tool is only for wild ones, but gives a first impression, how well the stats are distributed.

การต่อสู้[]

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีการต่อสู้กับ Voidwyrm.

General[]

Voidwyrms act pretty much just like standard wyverns; they will attempt to get in range, perform their breath attack, and attempt to bite you if you are too close. The one difference is that when they perform their breath attack, their forward momentum will stop. If you manage to escape its breath, it will give you some time to get away from it, or in the case of fighting it, allow some distance to fire at it with ranged weapons.

Wild Voidwyrms take reduced damage from all sources, making them more dangerous then tamed ones while on an even level with one another. Once tamed they take full damage.

กลยุทธ์[]

Since Voidwyrms are only encountered in the space biome in the middle of the map, it's best to either combat them with a swarm of creatures that you don't have to ride, or by using powerful handheld weapons while flying around without any tames. Relying on a ridden tame is unwise as they can dismount you with ease. Trying to overpower them with the likes of a Rex also can't easily be done due to the Rex's atrocious movement while in space, just like many other large creatures.

อาวุธ[]

The Fabricated Sniper Rifle is one of the best options for not only killing a Voidwyrm, but also initiating the taming process. Read down below for more information. Other great options include the Compound Bow, Tek Bow, Tek Phase Pistol, and if you'd like to play a little more dangerous up close, a Pump-Action Shotgun or Assault Rifle. Simply kite the Voidwyrm around with your Federation Tek Suit, boosting away as needed to get distance.

Not many tames that can navigate the space biome can easily be advised. A Shadowmane is swift in the biome and a few of them can take on a Voidwyrm, though if you are riding one, expect to get dismounted more than once. Using tames as a distraction while you shoot the Voidwyrm from afar is among the safest of strategies.

ความอันตราย[]

The Voidwyrm's breath attack can dismount you from a tame, making you an easy target. It will also deal heavy damage up close. From close range, the Voidwyrm's breath attack can instantly destroy a Tek Skiff.

จุดอ่อน[]

The Voidwyrm will stop moving when using its breath attack, leaving it open to a counterattack. The range of its breath isn't too far so as long as you keep your distance, you can wear it down without taking any damage.

Taming[]

For general information about domesticating a wild creature see Taming.

อาหารที่ใช้[]

The Voidwyrm has to be fed with Mutagen (Genesis Part 2) Mutagen (Genesis: Part 2) in order to advance the taming process. When breeding Voidwyrms, you will not need Wyvern Milk to raise it, it will feed on meat when turning from a baby to an adult, making it one of the easiest wyverns to raise.

อาหารโปรด[]

Mutagen (Genesis Part 2) Mutagen (Genesis: Part 2) is the only taming food for the Voidwyrm.

วิธีในการเทม[]

To tame the Voidwyrm, you must first damage it to a certain amount of health points (depending on the Creature's level). This is best achieved by kiting it with a Fabricated Sniper Rifle or Tek Bow set to metal arrows and instant projectiles. Since wild Voidwyrms take reduced damage, bring more ammunition than normal. Once the damage threshold is achieved, the Voidwyrm will stop for a brief moment, with small, blue thruster fire coming from the base of the wings attaching to the main body. At this point, it must be mounted in a similar way to the Equus in order to tame it. Make sure you have Mutagen (Genesis Part 2) Mutagen (Genesis: Part 2) in your last hot bar slot. It will remain aggressive and attack you, so it's best to get in close while defending against bites using a shield. Get to its sides for best results, then ride it when the chance arises. To advance to the taming process, you must wait for it to do a barrel roll. While it is doing so, you must press E, Y, Triangle to feed it the Mutagen (Genesis Part 2) Mutagen (Genesis: Part 2) to soothe it so it does not kick you off, which will decrease Taming Effectiveness as well as Taming Percentage if it does so. It is recommended to watch for the text in the bottom middle of the screen rather than watch for the barrel roll, as the roll itself is incredibly short and could result in you dismounting while attempting to feed it, and the text lights up noticeably. Be careful not to be trigger happy when feeding it as you may dismount from it on your own volition.

Despite having taming effectiveness, Voidwyrms don't seem to gain bonus levels upon being tamed. This seems to be fixed in patch 330.8

Once tamed, the Voidwyrm will consume a standard carnivore diet of raw meat and other meats.

ประโยชน์[]

บทบาท[]

Wood/Thatch/Cactus Sap Collector: They can collect wood, thatch, and cactus sap when landed by pressing C. They will collect thatch and cactus sap much more efficiently than wood.

War Mount: They are fast, with low stamina-drain comparable to that of an Argentavis Argentavis. They are moderately maneuverable, but their breath attack is devastating. They can also use all their attacks on the ground, as well as being able to sprint while landed. Pressing C while landed performs a knockback that can provide an escape from enemies. For a strong Voidwyrm with powerful bites and ranged go for Stamina, Melee Damage, Health.

Base Destroyer: The Voidwyrm's breath can damage Tek Structures Tek Structures and below, which makes them the fastest creature that can damage these structures. However, this may not be a good idea as they cannot use saddle armor and their breath attack is short-ranged.

Travel: Voidwyrms are faster than most other flyers and can go farther on their stamina. Beware their large turn radius, however, as they can be difficult to steer until you've had some practice. Also note that a Voidwyrm on follow and flying does not come low enough to mount, and does not land even when whistled not to follow, so it can be difficult to get one back under control.

Hunting Tool: With a bite as strong as a Plesiosaur, powerful special attacks, high meat gathering efficiency and the ability to fly at speeds unmatched by few other flying creatures, Voidwyrms are among the best ways to quickly gather large amounts of Raw Meat Raw Meat, Raw Prime Meat Raw Prime Meat and a wide variety of Tributes; Voidwyrms in addition to the other wyverns are also the only flying creatures treated as large carnivores, meaning that most of the small and medium-sized aggressive wildlife is prone to ignore them and their riders unless provoked, greatly reducing the nuisance while traveling.

Support: The Voidwyrm's ability to stun and dismount riders is invaluable in a PvP scenario. You can keep a creature stunlocked with the breath attack as long as you have the stamina to sustain it. This can allow your other tames to dispatch the creature or vulnerable rider with ease.

Damage: Voidwyrms deal large amounts of damage with their bite and electric attacks; they're some of the most powerful flying creatures in the game. While they may not match a Rex Rex or Giganotosaurus for sheer damage output, a Voidwyrm can be flown across the map and is extremely maneuverable.

Transport: Voidwyrms can carry a decent amount of weight and are quite quick. Using a Voidwyrm, one might safely and quickly transport people or materials across an Ark.

การเก็บเกี่ยวทรัพยากร[]

Resource Efficiency
Cactus Sap (Scorched Earth) Cactus Sap (Scorched Earth) ★★★★★
Thatch Thatch ★★★★☆
Wood Wood ★☆☆☆☆

สปอตไลท์[]

ข้อมูลเพิ่มเติม[]

 • A Tek Saddle model for the Wyvern can be found in the DevKit, appearing to be cut content from Scorched Earth. The Voidwyrm appears to have a similar design to it.
 • Its code name is Tek Wyvern.
 • If a Voidwyrm is ready to tame, it will roar similar to Crystal Wyvern Queen.
 • Compared to a standard wyvern, the Voidwyrm makes much more noise when flying.
  • It`s much of the same noise that the crystal wyvern queen makes.

ประวัติการเปลี่ยนแปลง[]

แพตช์ การเปลี่ยนแปลง
329.5 Voidwyrm Voidwyrm is added to the game.
329.45
 • Fixed a bug with the Voidwyrm Voidwyrm that allowed it to over-level. Any over-leveled ones have had their levels rolledback and stats reallocated.
 • Fixed a network incompatibility with the Voidwyrm Voidwyrm that would cause disconnects.
330.8
 • Fixed a bug where the Voidwyrm Voidwyrm wasn't gaining bonus levels after taming.
 • Fixed some VFX and SFX bugs with the Voidwyrm Voidwyrm.

คลังภาพ[]

อ้างอิง[]

Advertisement