ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement

อัปเดตวันที่ - 14 มิถุนายน 2563 - (929.1 สำหรับเซิร์ฟเวอร์) - การอัปเดตเวอร์ชันหลัก

  • แก้ไขปัญหา ไม่สามารถวาง   C4 ได้.
  • แก้ไขปัญหา ไม่สามารถเริ่มต่อสู้กับบอสได้.
  • แก้ไขปัญหาชั่วคราว สำหรับข้อกำหนดภารกิจของ   Stryder เพื่อใช้ในการเทม   Stryder ในเลเวลที่สูงกว่า.
  • แก้ไขปัญหาล่ม.
  • แก้ไขปัญหา ไม่สามารถต่อสู้บอสใน GEN 1 ได้.
  • แก้ไขการทำงานไม่ถูกต้องของ การสนทนาด้วยข้อความและเสียง.
  • แก้ไข Tooltips ไม่แสดงเมื่อต่อเมาส์กับคีย์บอร์ด
Advertisement