ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement

ปล่อยอัปเดตวันที่ - 24 ธันวาคม 2021 -เวอร์ชันรอง (เซิร์ฟเวอร์)

  • แก้ไขปัญหาการเกิดของสิ่งมีชีวิตที่มากเกินไป
  • เปิดใช้งานอีเวนต์ปีใหม่ 2022

'สวัสดีปีใหม่!' เปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ทางการแล้ว อีเวนต์นี้จะเริ่มในเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่ 1 มกราคม 2022 เซิร์ฟเวอร์ที่จัดงานจะมาของขวัญและจุดพลุเฉลิมฉลองในวันสิ้นปี 2021 ของขวัญเหล่านี้เป็นของแบบจำกัดเวเลาและรวมไปถึง Chibi-Bonanza! เป็นอัตราการดรอปของ Chibi-Pet ที่ยากมากในตำนาน อาจจะต้องสุ่มมากถึง 9000 ครั้งโดยทีเดียว

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ไม่ทางการสามารถเปิดใช้งานอีเวนต์นี้ได้ด้วยการกำหนดพารามิเตอร์:

-NewYearEvent

ในการแก้ไขเวลา สามารถใช้การกำหนดพารามิเตอร์นี้:

?NewYear1UTC=1609477200
?NewYear2UTC=1609497200

คุณสามารถใช้ https://www.epochconverter.com/ เพื่อกำหนดเวลาที่ถูกต้อง, โปรดทราบว่าอีเวนต์นี้ไม่สามารถดำเนินการได้ก่อนเที่ยงคืนตามเขตเวลา EST ในวันที่ 1 มกราคม 2022, ดังนั้นหากคุณจะเปลี่ยนเวลาคุณต้องรอเวลาหลังจากนั้น

โน้ตเพิ่มเติม:

  • อีเวนต์นี้สามารถเรียกใช้ได้เพียงครั้งเดียวในเซฟเกมเดียว
  • หากเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งค่าให้รันอีเวนต์ แต่เวลาผ่านไปแล้ว เมื่อโหลดเซิร์ฟเวอร์เวอร์จะมีการเรียกใช้ของขวัญทันที
  • หากไม่ได้ตั้งเวลาที่กำหนดเอง อีเวนต์จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 ตอนเที่ยงวัน
Advertisement